Anthony
Taith yr helfa swyddi
Mehefin 10, 2019
Dyfyniadau Ysbrydoledig gan Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Mehefin 13, 2019
Dangos pob

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 desc = 'Ymgeisiwch Yma!' type = 'fly' position = 'chwith' uchder = 'auto' width = '800' Angle = '90' bgcolor = '# ff6529' txtcolor = '# ffffff']

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Mae Dubai City Company bob amser yn edrych ymlaen a diweddaru ein haelodau cofrestredig newydd gyda newyddion o'r Dwyrain Canol. Felly, rydym yn postio ffilmiau, lluniau a gwybodaeth am Dubai City. Rydym Dubai Lovers a'n nod yw hyrwyddo'r Emiraethau Arabaidd Unedig.

Mae ein tîm bob amser yn ceisio hyrwyddo Emirates. Rydym bob amser yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddysgu am yr Emiradau Arabaidd Unedig Ffordd o Fyw, Expats Guides 👳 a thîm blogwyr Dubai City Company ⭐⭐⭐⭐⭐ sydd am ddarparu'r cyfleoedd a'r wybodaeth orau ar-lein pedwar o'n darllenwyr rhyngwladol.

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Hyd yn oed un o sêr mwyaf poblogaidd Bollywood Shahrukh Khan yn mynd â'n dilynwyr trwy ei Ffordd o fyw Dubai. Ac fel ef yw'r un sy'n gwahodd eraill i Dubai. At hynny, mae Indiaid yn ei garu ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r llywodraeth wedi llwyddo i ymweld â Mumbai a gwneud y person anhygoel hwn yn rhoi ei hoff fannau a'i gyfrannau am ffordd o fyw Dubai.

Felly, bydd Chi be ein gwestai yn yr Emiradau Arabaidd Unedig? Dylech archwilio Dubai City gyda Superstar Bollywood. Ac er gwybodaeth, mae'r ymgyrch a'r wefan hon yn cael eu cynnal gan yr Dubai Corporation Marchnata Twristiaeth a Masnach. Gobeithio y byddwch chi'n hoffi ffilmiau !.

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Disgrifiad Dubai

Mae ein Dubai anhygoel wedi'i leoli ar arfordir dwyreiniol Penrhyn Arabia. Ac mae'r rhan fwyaf ohono yng nghornel de-orllewinol y Gwlff Arabia. Mae Dubai City yn adnabyddus iawn am bobl Indiaid a Phacistanaidd. Yn ogystal â thwristiaid rhyngwladol ledled Ewrop a US Dubai mae ganddynt eu lletygarwch cynnes adnabyddus a'u treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ar gyfer ymwelwyr newydd o bob cwr o'r byd. At hynny, mae pobl leol sy'n byw yn yr Emiradau 7th yn croesawu pob ymwelydd newydd. Oherwydd eu bod yn hael iawn yn eu hymagwedd at gael ymwelwyr newydd yn Dubai City.

Yn ninas Dubai, rydym yn cael diwrnodau heulwen 356 drwy gydol y flwyddyn. Ar y llaw arall, yn ddiddorol saffari deserts lle gallwch gael eich amser gorau erioed. Wrth gwrs, mae gan Dubai draethau prydferth gyda gwestai moethus a'r canolfannau siopa mwyaf gydag atyniadau hynod ddiddorol o'r ganrif ddiwethaf. Mae yna hefyd un o'r cymunedau busnes gorau yn y byd. Mae prifddinas yr Emiraethau Arabaidd Unedig yn derbyn miliynau o fuddsoddiadau a phrosiectau newydd bob blwyddyn. A chyda hyn mewn golwg, mae ymwelwyr hamdden a busnes yn symud i Emirates bob blwyddyn o bob cwr o'r byd.

Pam mae Dubai yn un o'r dinasoedd gorau ledled y byd?

Rhaid cofio mai arian lleol yw'r dirham, nid doler yr Unol Daleithiau. Ond mae'n ddigon da oherwydd ein bod yn cymharu AED 3.87 â 1 doler yr Unol Daleithiau. Mae'n ymddangos fel syniad smart i ddod dros a threulio peth amser gyda chenedl mor oddefgar â phobl Dubai.

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn wlad gosmopolitaidd ac mae croeso mawr i bob ymwelydd ymweld â'r lle hwn ac edrych ar ba mor anhygoel y mae Emirates yn mynd ymlaen â thechnoleg. Fodd bynnag, mae crefydd Islam yn dal i fod yn ffordd o fyw yn Dubai. Ar yr ochr negyddol, dylai twristiaid nad oeddent erioed wedi bod yn Emirates fabwysiadu lefel arbennig o sensitifrwydd diwylliannol a chrefyddol yn ystod eu gwyliau.

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Dubai City Details

Yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig, gallwn ddod o hyd i lawer o wahaniaethau o gymharu ag Ewrop. Er enghraifft, Rheolwyr Dubai rheoli'r lle hwn Ers i deulu brenhinol 1833 ac Al Maktoum reoli Dubai ers hynny. Mae'r Emirates bob amser yn cael eu datblygu. Ac mae Brenin Dubai yn berson doeth ac yn arwain ffordd flaengar i ddatblygu'r rheolwyr arweinyddiaeth gorau yn Dubai. Ac ers hynny mae Dubai wedi dod yn ganolbwynt busnes a thwristiaeth ar gyfer rhanbarth y Gwlff. Y Hanes Dubai nid yw mor hawdd â hynny, ar y dechrau dros aelodau 800 o lwyth Bani Yas, dan arweiniad y Teulu Maktoum, wedi setlo wrth geg y gilfach yn 1833. Felly, roedd y dechrau'n eithaf anodd i'r genedl Arabeg. Roedd y gilfach yn harbwr naturiol a buan iawn y daeth Dubai yn ganolfan ar gyfer masnach pysgota, perlau a môr.

Fel y gwelsom i gyd yn y teledu yn ystod y degawdau diwethaf yn rhanbarth y Gwlff fe'u bendithiwyd i Emirates. Mae allfeydd newydd a phobl leol wedi gweld twf anhygoel ar draws holl sectorau economi Dubai. Mae llywodraeth yr 7th Emirate yn gweithio'n galed, ac yn gweithio'n gyson i wella bywyd i'w dinasyddion. Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig yn fasnachol barod ar gyfer tyfu hyd yn oed yn uwch ac yn cyflwyno rheoliadau deinamig sy'n helpu gwledydd sy'n datblygu. Ac mae ffurfiant mentrau bach a chanolig yn mynd drosodd yn sylweddol.

Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Casgliad

Pan fyddwch chi'n canu gyda'n cwmni a byddwch yn agor eich cyfrif. Bydd gennych y posibilrwydd o gysylltu â phobl eraill o Emirates a Qatar, Saudi Arabia a hyd yn oed India. Felly, gwnewch yn siŵr y byddwch yn dechrau cofrestru gyda'n cwmni. Ac yna cysylltu â rhwydweithwyr eraill yn yr Emiradau Arabaidd Unedig.

Dubai City
Mae Dubai City yn lle rhyfeddol!

Edrychwch hefyd ar: Canllawiau Amlieithog ar gyfer Expats

Mae Dubai City Company bellach yn darparu canllawiau da ar gyfer Jobs in Dubai. Penderfynodd ein tîm ychwanegu gwybodaeth ar gyfer pob iaith ar gyfer ein hysgol Swyddi yn Dubai Guides. Felly, gyda hyn mewn golwg, gallwch gael canllawiau, awgrymiadau a chyflogaeth yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig gyda'ch iaith eich hun.

Cwmni Dinas Dubai
Cwmni Dinas Dubai
Croeso, diolch am ymweld â'n gwefan a dod yn ddefnyddiwr newydd o'n gwasanaethau anhygoel.

Ad a Ateb

Gostyngiad 50%
Dim gwobr
Tro nesaf
Bron!
Tocynnau Plu
CV am ddim!
Dim Gwobr
Dim lwc heddiw
Bron!
Gwyliau
Post Ail-ddechrau!
llety
Am ddim! - Sicrhewch eich cyfle i ennill Swydd yn Dubai!

Gall bron pawb wneud cais am Loteri Swydd Dubai! Dau ofyniad yn unig sydd i fod yn gymwys ar gyfer Cyflogaeth Emiradau Arabaidd Unedig neu Qatar: Defnyddiwch Loteri Visa Dubai i ddarganfod gyda dim ond ychydig o gliciau a ydych chi'n gymwys ar gyfer y Fisa Cyflogaeth. Mae angen fisa preswyl ar unrhyw alltud tramor, nad yw'n ddinesydd Emiradau Arabaidd Unedig, i fyw a gweithio yn Dubai. Gyda'n loteri, byddwch chi'n ennill y Fisa preswyl / cyflogaeth sy'n caniatáu ichi weithio yn Dubai!

Os ydych chi'n ennill y swydd yn Dubai mae angen i chi gofrestru'ch manylion.