Dubai-City-Company
Pethau y dylech eu gwybod am weithio yn Dubai
Mehefin 7, 2019
Samriddhi Bajpai Shukla
Getaway rhamantus yng Nghyrchfan Tilal Liwa
Mehefin 8, 2019
Dangos pob

Pam mae Dubai mor boblogaidd ag ymwelwyr Asiaidd de-ddwyrain?

Pam mae Dubai mor boblogaidd ag ymwelwyr Asiaidd de-ddwyrain?

Pam mae Dubai mor boblogaidd ag ymwelwyr Asiaidd de-ddwyrain?

Pam mae Dubai mor boblogaidd ag ymwelwyr Asiaidd de-ddwyrain?

Credir bod bron 16 o bobl yn dod i ymweld â Dubai bob blwyddyn - a chyda nifer cynyddol ohonynt yn dod o wledydd De Ddwyrain Asia fel Singapore a Gwlad Thai, mae'n werth ystyried pam mai felly y mae. O'i canolfannau siopa i'w bellter perffaith o derfynellau awyr mawr De-ddwyrain Asia, mae digon o resymau pam Mae Dubai yn gyrchfan wych.

Pam mae Dubai mor boblogaidd ag ymwelwyr Asiaidd de-ddwyrain?
Pam mae Dubai mor boblogaidd ag ymwelwyr Asiaidd de-ddwyrain?

Cyfle i wario

Mae De Ddwyrain Asia yn gartref i rai o economïau mwyaf bywiog y byd, fel Fietnam a Gwlad Thai. Ac o ganlyniad i hyn, mae mwy a mwy o unigolion gwerth net uchel a phobl eraill sydd â grym gwario, ac maent i gyd yn chwilio am rywle i fflachio'r arian. Dubai, gyda ei nifer fawr o ganolfannau siopayn cynnig cyfle gwych i fwynhau rhai nwyddau moethus. Gyda changhennau o siopau gorllewinol uchel fel siop deganau Hamley a siop adrannol Bloomingdale ar gael yn yr enwog Dubai Mall, mae digon o apêl i'r rhai sydd eisiau gwario.

Pellter perffaith

Mae mynd ar wyliau bob amser yn hwyl, ond mae rhai manteision ac anfanteision yn gysylltiedig â phob dull o wneud gwyliau. Gall hedfan rhywle yn agos at gwtogi ar oedi wrth jet a gwastraffu amser teithio, ond gall hefyd leihau'r lefel o ddewis sydd ar gael. Rhan o'r rheswm pam mae Dubai yn boblogaidd gyda theithwyr De Ddwyrain Asia yw ei fod yn fan melys perffaith rhwng teithiau hir a theithiau byr. Mae taith uniongyrchol o Bangkok i Dubai yn cymryd ychydig dros chwe awr, tra bod Dinas Ho Chi Minh i Dubai ychydig dros saith.

Mae llawer o wahanol gwmnïau hedfan yn cynnig gwasanaethau ar y llwybrau rhwng prif metropolises De Ddwyrain Asia a Dubai. Mae Emirates, sef cwmni hedfan cenedlaethol Dubai ac ardaloedd eraill yr Emiraethau Arabaidd Unedig, yn rhedeg llawer ohonynt - ond Cathay Pacific, China Southern ac eraill hefyd ar gael i ddewis ohonynt. Ac er bod y rhan fwyaf o deithiau hedfan yn rhedeg ar amser ac yn ôl y bwriad, mae'n werth cael yswiriant teithio amddiffyn eich hun rhag digwyddiadau annisgwyl wrth deithio, fel canslo neu broblemau trafnidiaeth.

Gorgyffwrdd diwylliannol

Ac mae hefyd yn wir bod rhai tebygrwydd diwylliannol rhwng De Ddwyrain Asia a Dubai, hefyd. Nid yw rhai ffurfiau adloniant, fel yfed alcohol, yn boblogaidd iawn yn Ne Ddwyrain Asia: er enghraifft, mae gan Indonesia ddiwydiant alcohol dan reolaeth iawn oherwydd ei boblogaeth Fwslimaidd yn bennaf. Mae'r math hwn o duedd yn mynd i lawr yn dda iawn yn Dubai, gan ei fod yn erbyn y gyfraith i yfed alcohol yn y rhan fwyaf o'r wlad.

Mae gan Dubai lawer o addewid i unrhyw un sydd am ymweld ag ef, ac mae popeth o siopa i ddiwylliant ar gael yma. Mae hynny'n esbonio pam mae pobl yn ciwio i ymweld â phwerdy'r Dwyrain Canol bob blwyddyn, a pham y mae'n debygol o barhau i fod yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd i ddod.

Edrychwch hefyd ar: Canllawiau Amlieithog ar gyfer Expats

Mae Dubai City Company bellach yn darparu canllawiau da ar gyfer Jobs in Dubai. Penderfynodd ein tîm ychwanegu gwybodaeth ar gyfer pob iaith ar gyfer ein hysgol Swyddi yn Dubai Guides. Felly, gyda hyn mewn golwg, gallwch gael canllawiau, awgrymiadau a chyflogaeth yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig gyda'ch iaith eich hun.

Cwmni Dinas Dubai
Cwmni Dinas Dubai
Croeso, diolch am ymweld â'n gwefan a dod yn ddefnyddiwr newydd o'n gwasanaethau anhygoel.

Ad a Ateb

Gostyngiad 50%
Dim gwobr
Tro nesaf
Bron!
Tocynnau Plu
CV am ddim!
Dim Gwobr
Dim lwc heddiw
Bron!
Gwyliau
Post Ail-ddechrau!
llety
Am ddim! - Sicrhewch eich cyfle i ennill Swydd yn Dubai!

Gall bron pawb wneud cais am Loteri Swydd Dubai! Dau ofyniad yn unig sydd i fod yn gymwys ar gyfer Cyflogaeth Emiradau Arabaidd Unedig neu Qatar: Defnyddiwch Loteri Visa Dubai i ddarganfod gyda dim ond ychydig o gliciau a ydych chi'n gymwys ar gyfer y Fisa Cyflogaeth. Mae angen fisa preswyl ar unrhyw alltud tramor, nad yw'n ddinesydd Emiradau Arabaidd Unedig, i fyw a gweithio yn Dubai. Gyda'n loteri, byddwch chi'n ennill y Fisa preswyl / cyflogaeth sy'n caniatáu ichi weithio yn Dubai!

Os ydych chi'n ennill y swydd yn Dubai mae angen i chi gofrestru'ch manylion.