Dubai Da Ishlash
Dubai da ishlash
ພະຈິກ 21, 2018
Empregos em Dubai
Empregos em Dubai - Emprego-Guia de carreiras para trabalho nos Emirados
ພະຈິກ 24, 2018
ສະແດງທັງຫມົດ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ການວ່າຈ້າງ - ຄໍາແນະນໍາສໍາຫລັບອາຊີບໃນເອມິເລດ

ຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ

ຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ

ຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກຕອນນີ້

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ວຽກໃນເບິ່ງໄບສໍາຫລັບຊາວຕ່າງຊາດໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງນີ້ທີມຂອງເລົາຂອງເລົາຈຶ່ງເຂົ້າມາຊ່ວຍຄົນວຽກໃຫມ່ ໆ ໂດຍເສພາະກຸ່ມຄົນທີ່ມີປະສົບການ ເຊັ່ນຖ້າຄຸນຫາວຽກໃນຕ່າງແດນແລະມີປະສົບການມາຫລາຍປີແລ້ວທີມຂອງເລົາກໍຢາກຈະຊ່ວຍຄຸນແຕ່ໃນແງ່ລົບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຕ່າງແດນຊຶ່ງບໍ່ມີປະສົບການແມ່ນຫຍັງ ກໍຍັງຫາວຽກໄດ້ເຊັ່ນວຽກຈໍາພວກຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແຕ່ມັນກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບສໍາຫລັບຊາວຕ່າງຊາດມາເບິ່ງວິທີຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບມາເຊກວ່າຈະເລີ່ມອາຊີບໃນເອມິເລຕະຍ່າງໄຮວຽກໃນເບິ່ງໄບສໍາຫລັບຜູ້ຫາວຽກ ທັງຫນ້າເກົ່າແລະໃຫມ່ມາຮັບຄໍາແນະນໍາສໍາຫລັບອາຊີບໃນກຸ່ມປະເທດຄວາມຮ່ວມມືອ່າວອາຫລັບສົ່ງເລຊູເມ່ມາແລະຮັບຄໍາປຶກສາເພື່ອຊີວິດໃນຝັນທີ່ເອມິເລຕະຫາບໍລິສັດທີ່ແມ່ນຫຍັງແມ່ນທີ່ຍາກຫລາຍ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງນີ້ ເລົາຈຶ່ງໄດ້ກໍາລັງຊ່ວຍຊາວຕ່າງຊາດສໍາຫລັບຄົນຫາວຽກມັນສໍາຄັນຫລາຍທີ່ຈະຮູ້ວ່າຄຸນສາມາດສົ່ງເລຊູເມ່ໄດ້ຟລີທີ່ຈິງແລ້ວບໍລິສັດຂອງຍັງຮ່ວມວຽກກັບອີກຫລາຍ ໆ ບໍລິສັດມີການສົ່ງວຽກກັນຢູ່ທຸກວັນຄົນຫາ ວຽກທັງຫລາຍພາຍໃຕ້ຂອບເຂຕຸນີ້ຈະຮັກບົດຄວາມຂອງເລົາ ເພາະການຊ່ວຍຜູ້ອື່ນເປັນແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດ

ໃນແງ່ຫນຶ່ງ Dubai City Company ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແບບນານາຊາດຈັດການກັບໃບສະຫມັກທັງໃຫຍ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເລົາຊ່ວຍຈັດຫາວຽກໃຫ້ຟລີໂດຍເສພາະຄົນທີ່ຍ່າງທາງມາຍັງສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ ຊຶ່ງແນ່ນອນວ່າພວກເຄົ້າສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ພົບສິ່ງທີ່ມີຄ່າ ເພາະວ່າເລົາໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ຜູ້ຫາວຽກລ້ໍາຄ່າທີ່ໃນຕະວັນອອກກາງແນ່ນອນການຫາວຽກເປັນແມ່ນຫຍັງທີ່ຍາກຫລາຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງນີ້ເລົາຈຶ່ງມີຄໍາແນະນໍາສໍາຫລັບຜູ້ຊໍານານການຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຂຽນຈົດຫມາຍສະຫມັກໄປຈົນເຖິງການຂຽນ CV ແລະໃນອີກແງ່ຫນຶ່ງຜູ້ຫາວຽກສາມາດທີ່

ເລົາໃຫ້ວຽກຄຸນທີ່ເບິ່ງໄບ

ກົດທີ່ຮູບເພື່ອອັບໂຫລດ CV

ມີວຽກໃຫ້ທັງທີ່ເບິ່ງໄບແລະອາບູດາບີ

ຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ - Dubai City Company ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ! ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍລິສັດເລົາມີວຽກໃຫ້ທັງທີ່ເບິ່ງໄບແລະອາບູດາບີສະຫມັກວຽກພ້ອມ CV ລ່າສຸດຂອງຄຸນໄດ້ແລ້ວວັນນີ້! ເມືອງເບິ່ງໄບແລະອາບູດາບີກໍາລັງພົບກັບປີທີ່ມີວຽກຫວ່າງຫລາຍຂຶ້ນເລື່ອຍ ໆ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂນີ້ເອມິເລຕະຈຶ່ງມີລາຄານ້ໍາມັນທີ່ສູງຂຶ້ນທຸກວັນນີ້ກຸ່ມປະເທດຄວາມຮ່ວມມືອ່າວອາຫລັບເລີ່ມທີ່ຈະມີຈັດຫາວຽກດີໆແລະມີໂປລແກລມພິເສດໃຫ້ກັບຊາວຕ່າງຊາດ

ໃນການວິເຄາະຫຼ້າສຸດ ທີມຂອງເລົາມີການສ້າງໂປລແກລມຈັດຫາວຽກເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການຈັດຫາວຽກໃຫ້ຄຸນເຮັດຢ່າງນີ້ເລົາມີການດໍາເນີນການສ້າງອາຊີບໃຫ້ຜູ້ຫາວຽກທຸກຄົນໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ Dubai City Company ໄດ້ເຮັດເຊີເວກວ່າ 950 ຄົນທົ່ວສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດດັ່ງນັ້ນເບື້ອງຕົ້ນເລົາໄດ້ຂຽນເກັດເລັກ ໆ ນ້ຢ ໆ ສໍາຫລັບການຫາວຽກໃຫ້ກັບຊາວອິນເດຍ

ຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ບໍລິສັດເມືອງ Dubai

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຫາວຽກ

ການຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນອາຊີບໃນຝັນແລະຄຸນສາມາດມີມັນ

ແມ້ວ່ານີ້ຈະເປັນເລື່ອງຈິງຖ້າຄຸນເບິ່ງຫາໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ວຽກໃຫມ່ ໆໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ Dubai City Company ມີຂ່າວດີໃຫ້ຄຸນຕອນນີ້ມີວຽກຫວ່າງຫລາຍມາຍໃນຕົວເມືອງແລະສະພາບແວດລ້ອມຫລືເວລາວຽກຄົງຈະຕ່າງຈາກປະເທດຂອງຄຸນຫລາຍຢູ່ ເພື່ອເບິ່ງການດໍາເນີນການໃນການຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໃຫ້ເບິ່ງທີ່ບົດຄວາມຂອງເລົາເລົາຂຽນທຸກສິ່ງທີ່ຄຸນຕ້ອງຮູ້ເພື່ອໄດ້ວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໄວ້ແລ້ວ

ຂ່າວດີສໍາຫລັບຄົນຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບແລະອາບູດາບີສໍາຫລັບຄົນຫາວຽກທີ່ມີຄວາມສາມາດດີຄຸນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງທີ່ດີເຊັ່ນກັນໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ ສໍາຫລັບຄົນທີ່ພຶ່ງມາຮອດເບິ່ງໄບແລະເປີດກວ້າງກັບວຽກໃຫມ່ ໆ ຄຸນຕ້ອງຮູ້ວ່າຄຸນຢາກໄດ້ວຽກແບບໃສໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດຂ້າງຮ່າງນີ້ທີມວຽກຂອງເລົາໄດ້ໃຫ້ເກັດຄວາມຮູ້ໃນການຫາເວັບໄຊທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະວັນອອກກາງໄວ້ເວັບໄຊເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຄຸນຄິດວິເຄາະແລະເລືອກວຽກທີ່ມີຢູ່ຫລາຍມາຍໃນເບິ່ງໄບແລະອາບູດາບີ ວຽກໃນເບິ່ງໄບຄືກຸນແຈແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດໃນຕະວັນອອກກາງ

ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກ!

ມາລອນລະສໍາຜັດປະສົບການການຫາວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດກັບອາຊີບໃນຕະວັນອອກນອກເລົາພະຢາຍາມທີ່ຈະມີປະໂຍດໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີທີ່ສຸດກັບແຕ່ລະຄົນ ໂດຍລວມແລ້ວພາລະກິດຂອງເລົາຄືສະແດງໃຫ້ຄຸນເຫັນວ່າບໍລິສັດໃສວ່າຈັດຫາວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ໃນແງ່ລົບນັ້ນມັນມີເວັບໄຊດັງ ໆ ຫລາຍມາຍທີ່ຊ່ວຍຈັດຫາວຽກບາງອັນກໍດັງຫລາຍຈົນຄຸນຈະພົບວ່າຄຸນຕ້ອງໄປແຂ່ງກັບຄົນອີກຫລາຍຮ້ອຍ ແລະຄຸນຕ້ອງລໍຄິວຢ່າງຍາວດົນ ແຕ່ແມ້ວ່າມັນຈະເປັນຢ່າງນັ້ນກໍຈົງຢ່າຍອມແພ້ທີ່ຈະຫາວຽກຜ່ານ WhatsApp ເພາະວ່າຄຸນທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານເສັ້ນທາງສາຍດຽວກັນເພື່ອວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ

ເປົ້າຫມາຍຂອງເລົາຄືບອກຄຸນວ່າອັບໂຫລດເລຊູເມ່ທີ່ໃສເພື່ອທີ່ຈະຫາວຽກທີ່ເງິນດີທີ້ສຸດໃນເບິ່ງໄບ ວຽກທີ່ເບິ່ງໄບຈັດຫາວຽກທີ່ຕະວັນອອກກາງ

ເວັບໄຊຈັດຫາວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເບິ່ງໄບສໍາຫລັບສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ ແລະວຽກໃນເບິ່ງໄບ?

ບໍລິສັດທີ່ຖືກກົດຫມາຍໃນການຫາວຽກຂອງຂ້ອຍ

DUBAI CITY COMPANY
ບໍລິສັດອັນດັບຫນຶ່ງ - ເວັບໄຊຈັດຫາວຽກອັນດັບຫນຶ່ງໃນສະຫະລັດໄດຮັບເອມິເລດ

Dubai City Company- ວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ບໍລິສັດຈັດຫາວຽກອັນດັບຫນຶ່ງໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ເວັບໄຊຫາວຽກຂອງ Dubai City Company ຄອງຕະຫຼາດເວັບບໍໄຊຈັດຫາວຽກຢູ່ທີມຈັດຫາວຽກເກັ່ງ ໆ ຂອງເລົາກໍຢູ່ທີ່ເບິ່ງໄບເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນທີ່ກໍາລັງຫາວຽກກັນໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວຄຸນສາມາດໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ ໆ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຈາກທີມຈັດຫາວຽກຂອງເລົານັ້ນຄືກັບນັກລ່າວຽກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວທີມຈັດຫາວຽກແລະທີມຈັດຫາຄົນວຽກຂອງເລົາມາຈາກອິນເດຍປາກີສະຖານແລະຊາອຸດິອາລາເບຍໃນອີກດ້າຫນຶ່ງການຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາວຽກຕ່າງປະເທດ ແລະສູນກາງຂອງເມືອງເພື່ອຫາວຽກຢ່າງມືອາຊີບໃນຕະວັນອອກກາງ

Dubai City Company- ເລົາເປັນເວັບໄຊຖືກກົດຫມາຍເພື່ອຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບ

ເວັບໄຊເລົາຍັງຊ່ວຍຫາວຽກທີ່ເງິນດີໆທີ່ເບິ່ງໄບຍິ່ງກວ່ານັ້ນເລົາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີລ້ໍາສະໄຫມໃນການຊ່ວຍຄຸນໃຫ້ໄດ້ວຽກໃນຝັນ ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດເປັນປະເທດທີ່ຄົນຕ່າງແດນຢາກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຫລາຍທີ່ສຸດເບິ່ງໄບເປັນທີ່ດີດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຄົນວຽກຕ່າງຊາດແລະຄົນຫລາຍມາຍໃຊ້ປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດພຽງເພື່ອເຂົ້າມາເຮັດວຽກງ່າຍໆໃນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ

ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ທີມຂອງເລົາເປັນຈັດຫາຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ ຍັງມີບໍລິການຈັດຫາວຽກແບບນານາຊາດທີ່ທີມວຽກເພີ່ມໂອກາາໃນອາຊີບທົ່ວທັງກຸ່ມປະເທດຄວາມຮ່ວມມືອ່າວອາຫລັບເຊັ່ນຖ້າຄຸນມີປະລິນຍາທາງດ້ານກາລະຕະຫຼາດຄຸນກໍຈະເປັນຄົນທີ່ເລົາຕ້ອງການຫລາຍດ້ວຍບໍລິການຂອງເລົາເລົາໄດ້ຮ່ວມວຽກເປັນພິເສດກັບນັກລ່າວຽກຊາວອິນເດຍ ຟິລິບປິນຊາອຸດິອາລາເບຍກາຕ້າແລະປາກີສະຖານສໍາຫລັບຄົນຫາວຽກໃນຝັນທີ່ເບິ່ງໄບແຕ່ລະຄົນເລົາຫາວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດໃຫ້ຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai City Company ເປັນໄປໄດ້

ເພື່ອຈະໄດ້ບໍ່ເສຍເວລາ ຄຸນຄວນທີ່ຈະອັບເລຊູເມ່ຂອງຄຸນແລະລອງຫາສິ່ງທີ່ເຫມາະກັບໂປລແກລມ ບໍລິສັດນະຄອນ Dubai ປ່ຽນແປງ ຍັງໃຫ້ບໍລິການຈັດຫາວຽກທີ່ດີຢ້ຽມໃນສື່ຕ່າງໆແລະຍິ່ງກວ່ານັ້ນເລົາມີຮັບຈ້າງທີ່ມຸມໄບແລະນານາຊາດ

ວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ - ບໍລິສັດເມືອງ Dubai

ເລົາເປັນບໍລິການຈັດຫາວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເບິ່ງໄບ

ຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ ຮັບສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ

ບໍລິສັດອື່ນທີ່ດີທີ່ສຸດ 5 ແຫ່ງ - ສໍາຫລັບຫ່ວຽກຫວ່າງໃນເບິ່ງໄບ

ຈັດຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ບໍລິສັດເມືອງ Dubai

Bayt - ຊັ້ນນໍາໃນການຈັດຫາວຽກທີ່ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

No2 Baytcom
https://www.bayt.com

ທຸກຄົນເວົ້າເຖິງວິທີທີ່ຈະໄດ້ວຽກທີ່ເບິ່ງໄບສິ່ງທໍາອິດທີ່ຕ້ອງຈໍາຄື Bayt ເປັນຫນຶ່ງໃນເວັບໄຊຈັດຫາວຽກດັງ ໆ ຂອງໂອກາດຫາວຽກໃນປະເທດພື່ທີ່ຮອບອ່າວສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເວັບໄຊລວມທັງຊາອຸດິອາລາເບຍ ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ ໂອມານເຍເມີນຄູເວດກາຕ້າແລະບາເລນ ແລະທ່ານຍັງສາມາດເລືອກປະເທດອື່ນໄດ້ອີກ Bayt ມີການສະເຫນີວຽກກັນແທນທຸກວັນ

ຫລັກຖານທີ່ຊັດທີ່ສຸດຄືຖ້າທ່ານເປັນຫນຶ່ງໃນຄົນທີ່ຢາກໄດ້ວຽກໃນປະເທດຫລາຍ ໆ ຄຸນຕ້ອງສົ່ງເລຊູເມ່ທຸກເຊົ້າໃຫ້ກັບຜູວ່າຈ້າງຄົນໃຫມ່ ໆ ໃນໄລຍະຍາວທ່ານຄວນເຮັດມັນທຸກເຢັນດ້ວຍເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກໃນຝັນວິທີເປັນວິທີທີ່ນິຍົມຫລາຍທີ່ໃຊ້ຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບຂອງຄົນອິນເດຍ

ຄົນທີ່ຫາວຽກໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດສ່ວນໃຫຍ່ຮັກ Baytcom ເພາະບໍລິສັດເບິ່ງໄບນີ້ໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດໂພດວຽກວຽກໃຫມ່ ໆ ພາຍຫລັງແລະຄືນ ແຕ່ວ່າວຽກຫວ່າງດີໆຂອງເຄົ້າຈະຢູ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດໃນແງ່ລົບຄືເພາະວ້າເຄົ້າໃຫຍ່ເກີນໄປດັ່ງນັ້ນຄຸນຈະໄດ້ໂອກາດທົ່ວທັງອາຫລັບທັງແອຟິກາເຫນືອຫລືແມ້ແຕ່ປາກີສະຖານແລະສີຮັງກາຕາແຕ່ໂອກາດຫາວຽກແບບນີ້ ກໍບໍ່ງ່າຍນັກທີ່ຈະໄດ້

Gulftalent- ຫນຶ່ງໃນເວັບໄຊຈັດຫາວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບແຮງວຽກຕ່າງຊາດ

No3 Gulftalentcom
https://www.gulftalent.com

ດ້ວຍຕົວຊ່ວຍຫາວຽກນີ້ຄຸນສາມາດເຮັດເລຊູເມີຢ່າງມືອາຊີບໄດ້ດ້ວຍຕົວຄຸນເອງຫລືເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງຄືສ້າງໂປໄຟວຽກແບບມືອາຊີບຢ່າງລວດໄວ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຄຸນໃຊ້ຕົວສ້າງ CV ຂອງ Gulftalent ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ໃຊ້ແບບຟອມ CV ຢ່າງມືອາຊີບຂອງເຄົ້າແລະຈະໄປລ່າວຽກທີ່ໃສກໍໄດ້ລອງໄປເບິ່ງຕົວຢ່າງແບບຟອມ CV ເທິງເວັບໄຊເຄົ້າ

Gulftalent ເປັນເວັບໄຊຈັດຫາວຽກທີ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເບິ່ງໄບລາຍຊື່ບໍລິສັດເບິ່ງໄບນີ້ເປັນ 4000 ບໍລິສັດໃຫມ່ທີ່ດີຢ້ຽມຈາກກຸ່ມປະເທດຮອບອ່າວດ້ວຍເຫດນີ້ນັກລ່າວຽກແລະວ່າຈ້າງຜູ້ຈັດການຈຶ່ງໃຊ້ບໍລິການນີ້ໃນການຫາຄົນເກັ່ງໃຫມ່ ໆ ເວົ້າໄດ້ວ່າທີ່ນັນມີບໍລິສັດໃຫຍ່ລໍຢູ່ທັງ Daman ADCB ແລະ Etisalat

ບໍລິສັດຈັດຫາວຽກແຫ່ງນີ້ໃຫ້ວຽກທົ່ວທັງພື້ນທີ່ອ່າວ ແມ້ວວ່າຄຸນຈະເຈີໂອກາດຫາວຽກທົ່ວທັງອ່າວ ຖ້າທ່ານຫາວຽກເສພາະໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງນີ້ມັນຫນ້າຈະມີຕໍາແຫນ່ງຜູບໍລິຫານຫວ່າງໃຫ້ຄຸນຢູ່ແດ່

MonsterGulf - ຕົວກາງຈັດຫາວຽກນານາຊາດໃນກຸ່ມປະເທດຄວາມຮ່ວມມືອ່າວອາຫລັບ

N0.3 Monstergulfcom
http://www.monstergulf.com

Monstergulf ເປັນບໍລິສະທະຈັດຫາວຽກນານາຊາດ Monster ເປັນຕົວກາງທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ໃນເມື່ອຄຸນເປັນຄົນຫາວຽກຫນ້າໃຫມ່ມີງ່ານຫລາຍຫລາຍມາຍໃນຫມວດຍານຍົນເວົ້າໄດ້ວ່າ Monster Gulf ຊ່ວຍແຮງວຽກຕ່າງຊາດໄດ້ທັງວຽກກໍ່ສ້າງວຽກທະນາຄານໄປ ຈົນເຖິງວຽກກ່ຽວກັບທີ່ດິນເວົ້າໄດ້ວ່າດ້ວຍເວັບຈັດຫາວຽກນີ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຫາວຽກແບບເຈາະຈົງຮູບແບບວຽກ ພື້ນທີ່ຫລືອຸດສາຫະກໍາເວັບໄຊຈັດຫາວຽກນີ້ຍັງໃຫ້ແຮງວຽກຕ່າງຊາດຫນ້າໃຫມ່ສະຫມັກວຽກທາງອອນລາຍດ້ວຍການອັບໂຫລດ CV ລົງຖານຂໍ້ມູນແລະໃຫ້ເກັດຄວາມຮູ້ແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການສະຫມັກວຽກໃນເບິ່ງໄບ

Charterhouse- ເວັບໄຊຈັດຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບ

N0.4 Charterhouse
https://www.charterhouseme.ae

ເອເຈນຊີ່ນີ້ດໍາເນີນການໃນຕະວັນອອກກາງແລະແນ່ນອນວ່າຈັດຫາວຽກໃຫ້ຫລາຍອຸດສາຫະກໍາໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ ບໍລິສັດນີ້ດໍາເນີນວຽກໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລຕາມໍ່ຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 Charterhoue ມີທີ່ຫວ່າງໃຫ້ແຮງວຽກຕ່າງຊາດທີ່ຫາວຽກທໍາອິດຫລືວຽກທີ່ສອງໃນເບິ່ງໄບໃນແງ່ຫນຶ່ງຄືເຄົ້າມີຫນ້າທີ່ໃນການຫາວຽກໃຫ້ກັບມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການແລ້ວຫລາຍກວ່າວຽກຕໍາແຫນ່ງທໍາມະດາ ໆ ເຄົ້າຍັງມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນ ການຈັດຮ່ວຽກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານສະຫະຮັບຫນ້າທີ່ ໆ ເຫມາະສົມແລະວິສະວະກອນ

Michael Page - ເວັບໄຊຫາວຽກຂອງເບິ່ງໄບໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

N0.5 Michael Page
https://www.michaelpage.com

ໃນຂະນະດຽວກັນບໍລິສັດ Michael Page ເປັນບໍລິສັດເສພາະທາງຈັດຫາວຽກນານາຊາດຕາມຈິງແລ້ວບໍລິສັດນີ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການໃນຕະຫຼາດເບິ່ງໄບ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຄົ້າຈຶ່ງມີອອຟຟິສະຢູ່ທົ່ວໂລກເຖິງແມ້ວົ່າມັນຈະຈິງ Michael Page ກໍມີໃນປະເທດແລະເມືອງສໍາຄັນ ໆ ເພື່ອຈັດຫາວຽກເຊັ່ນຍີ່ປຸ່ນ ໄອແລນແລະອອດເຕເລຍ ຫລາຍກວ່ານັ້ນຄືພວກເຂົາສາມາດຫາວຽກໃຫ້ຄຸນໄດ້ໃນຫລາກຫລາຍຫນ້າທີ່ຕັ້ງແຕ່ພະນັກວຽກລະດັບຮ່າງໄປຈົນເຖິງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ຈົງແຕກຕ່າງແລະຫາອາຊີບໃຫມ່

ຫລາຍກວ່ານັ້ນຄືຖ້າຄຸນຢາກທີ່ຈະມາຢູ່ທີ່ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດມັນຈະດີທີ່ສຸດສໍາຫົນຝະຮັບແຮງວຽກຕ່າງຊາດທີ່ຈະມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມເກັ່ງສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງມີທັງບໍລິການດ້ານໄຟແນນວຽກບໍລິຫານການຂາຍແບະການຕະຫລາກຕະຫຼາດພາຍໃນເອມິເລຕະຍັງບໍ່ລວມເຖິງວຽກເທກນິກໃນອຸດສາຫະກໍາການຂົນສົ່ງການຜະລິດແລະການກໍ່ສ້າງ

ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກໃຫ້ຍະລິສັດລັດຖະບານ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບສໍາຫລັບຄົນວຽກຕ່າງຊາດ

ບໍລິສັດລັດຖະບານໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດຄວນຄ່າແກ່ການມາລອງເບິ່ງ

ບໍລິສັດລັດຖະບານເລີ່ມທໍາອິດເປີດຕົວເປັນບໍລິສັດທີ່ດີຫລາຍໃນອາບູດາບີແລະເບິ່ງໄບມາຫລາຍກວ່າສິບປີແລ້ວຫລາຍກວ່ານັ້ນ ເຄົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະການໄປທົ່ວທັງກຸ່ມປະເທດຄວາມຮ່ວມມືອ່າວອາຫລັບ ແລະເຮັດທຸລະກິດເພີ່ມທີ່ນັ້ນດ້ວຍໂຄສະນາວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຫລົ່ມໂດຮາເບິ່ງໄບແລະລີຢາເພົາເວບພວກມັນມີຕະຫຼາດໄຟແນນທີ່ໃຫຍ່ ແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດອາຫລີບັນເອມິເລດດັ່ງນັ້ນເມື່ອທຽບກັນແລ້ວຖ້າຄຸນເປັນຄົນວຽກຕ່າງຊາດທີ່ຊ່ຽວຊານການໂຮງແຮມຫລືເປັນວິສະວະກອນເສພາະທາງໃນເລື່ອງນ້ໍາມັນແລະແກ໊ດ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນກໍມີອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ ວິສະວະກໍາທະນາຄານ IT ຫະລືຄ້າປີກຄຸນຄວນເລີ່ມຫາວຽກຈາກທີ່ນີ້ບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ຄວນຄ່າແກ່ການລອງ

ວຽກເອັກໂປຈັດຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບປີ 2020

ວຽກເອັກໂປປີ 2020 ເປັນແສງແຫ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດຕະຫຼາດອາຊີບແລະການພັດທະນາໃນເມືອງເບິ່ງໄບຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ຄຸນຄວນສໍາຫລວດຕະຫຼາດວຽກຂອງຕະວັນອອກກາງແລະວຽກເອັກໂປປີ 2020 ເປັນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດອີກຢ່າງຄຸນສາມາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວຽກເອັກປີ 2020 ທີ່ເບິ່ງໄບການວຽກອີພຈະໄດ້ກວ້າງຫລາຍຂຶ້ນແລະມີໂອກາດໃນການເປັນອາສາສະຫມັກ

ອາຊີບໃນເອັກໂປກໍຫວ່າງສໍາຫລັບຄົນວຽກຕ່າງຊາດທີ່ມີຄວາມສາມາຖະແລະສະຫລາດ ຫລືເວົ້າໄດ້ອີກຢ່າງຄືຖ້າຄຸນຢາກເຂົ້າຮ່ວມທີມຝ່າຍບຸກຄົນຂອງວຽກເອັກໂປປີ 2020 ຄຸນຕ້ອງເປັນຄົນກະຕືລືລົ້ນມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາຕົນເອງແລະເປັນຄົນທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈກັບທີມວຽກໃຫມ່ຂອງຄຸນ

ວຽກໃນກະຊວງມະຫາດໄທ

ມີວຽກໃນກະຊວງມະຫາດໄທກວ່າ 1000 ຕໍາແຫນ່ງທີ່ເບິ່ງໄບ ຄຸນເປັນຄົນຫາວຽກລະດັບເລີ່ມຕົ້ນລຶບລ່າຫລືຫາແຕ່ວຽກລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ ກະຊວງມະຫາດໄທເປັນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍທົ່ວໄປມີວຽກກວ່າ 1200 ຕໍາແຫນ່ງທີ່ຫວ່າງຢູ່ໃນຫນ່ວຍວຽກຕ່າງໆໃນເມືອງເບິ່ງໄບ ແລະພວກມັນສ່ວນໃຫຍ່ເງິນເດືອນດີ ສະຫມັກທີ່ນີ້ຖ້າທ່ານຢາກເຮັດວຽກໃຫ້ກັບລັດຖະບານໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດອັບໂຫລດເລຊູເມ່ຂອງຄຸນໃນອຸດສາຫະກໍານີ້

ຫນ່ວຍວຽກຝ່າຍບຸກຄົນຂອງລັດຖະບານເບິ່ງໄບຫາຄຸນຢູ່

ວຽກໃນຫນ່ວຍວຽກຝ່າຍບຸກຄົນຂອງລັດຖະບານເບິ່ງໄບຫາຄົນທີ່ແມ່ນ ໃນເຄດນີ້ເປົ້າຫມາຍຂອງໂອກາດນີ້ຄືໃຫ້ຄົນວຽກຕ່າງຊາດໄດ້ວຽກດີໆເຮັດທີ່ເບິ່ງໄບຫນ່ວຍວຽກລັດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄຸນທີ່ຈະມາຮ່ວມວຽກກັນແລະວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະມາລວມກັບພວກເຄົ້າຄືຮູ້ເປົ້າຫມາຍພື້ນຖານຜ່ານຄຸນຄ່າທີ່ສ້າງໂດຍລັດຖະບານ ເບິ່ງໄບມີບໍ່ກີ່ຢ່າງທີ່ຄຸນຕ້ອງຮູ້ "ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມສຸກ "

ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບລັດຖະບານຄຸນຕ້ອງມີວຸຖິຂັ້ນຕ່ໍາເຊັ່ນວຸຖິປະໂທສໍາຫລັບວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ອາຊີບທີ່ TECOM ກຸ໊ບ

TECOM ກຸ໊ບສະເຫນີໂອກາດການຈ້າງວຽກທີ່ຫລາກຫລາຍໃນເບິ່ງໄບແລະບໍລິສັດນີ້ເປັນແມ່ນຫຍັງທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍເປົ້າຫມາຍກໍຄືຢາກໄດ້ຄົນໃຫມ່ທັງທີ່ມີປະສົບການມາດີແລ້ວໄປຈົນເຖິງນັກເສິກສາຈົບໃຫມ່ TECOM ກຸ໊ບຈ້າງຄົນວຽກຕ່າງຊາດແລະคงงงานในພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ແມ່ນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທັງຄຸນສົມບັດແລະຄຸນະພາບຈະໄດ້ວຽກນີ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ

TECOM ກຸ໊ບຈ້າງຄົນຈາກຫລານຍະ ໆ ວັດທະນະທໍາທັງອິນເດຍອະເມລິກາ ແຄນນາດາອອດເຕເລຍແລະຕະວັນອອກລາງ ຫລືເວົ້າໄດ້ວ່າບໍລິສັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຫາວຽກຄິດຜິດກ່ຽວກັບວັຖທໍາແລະບໍລິການຂອງເບິ່ງໄບຫລາຍກວ່າ 20 ປີແລ້ວທີ່ບໍລິສັດນີ້ໃຫ້ໂອກາດກັບຄົນທີ່ຫາວຽກທຸກຄົນ ໂດຍທີ່ພຸ່ງຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດໂລກໃນເບິ່ງໄບບໍລິສັດໄດ້ເຮັດການລົງທຶນທີ່ດີໃນກຸ່ມປະເທດຄວາມຮ່ວມມືອ່າວອາຫລັບຮ່ວມກັບບໍລິສັດດີໆອີກຫລາຍແຫ່ງແລະຄຸນຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດການຖ້າຄຸນຄືຄົນທີ່ແມ່ນ

ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ TECOM ກຸ໊ບໃນເບິ່ງໄບຈຶ່ງໄດ້ສ້າງການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ເວົ້າໄດ້ວ່າມີຕໍາແຫນ່ງຫວ່າງຫລາຍມາຍໃນບໍລິສັດນີ້ທີ່ພ້ອມຈະຖືກເຕີມເຕັມບໍລິສັດດັງໃນເບິ່ງໄບແຫ່ງນີ້ຈ້າງແຮງວຽກທຸກລະດັບໃນເບິ່ງໄບສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຄຸນຄວນສົ່ງ CV ຫຼ້າສຸດມາເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຮັບຕໍາແຫນ່ງຈາກ TECOM ກຸ໊ບ ໂປດເຍຍຊົມ Dubai Holding Career ເພື່ອອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai City Company ບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຫາວຽກ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai Holding

ສະຫມັກໂດຍກົງກັບ Dubai Holding ແລະຮັບວຽກ Gov ກັບ Dubai Holding ຄຸນຄວນໂພດເລຊູເມ່ຂອງຄຸນອອນລາຍກັບ Dubai City Holding ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນມັນເປັນບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດວຽກດ້ວຍໃນປະເທດຮອບ ໆ ອ່າວໃນຂະນະນີ້ຄຸນສາມາດແມ້ກະທັ່ງຕັ້ງແຈ້ງເຕືອນຈາກບໍລິສັດຂອງເຄົ້າໃນທີສຸດກໍຈະໄດ້ວຽກຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງເບິ່ງໄບ ເອື້ອມເຖິງຄົນຈັດຫາວຽກຂອງລັດຖະບານໃນເບິ່ງໄບຄຸນສາມາດອັບໂຫລດເລຊູເມ່ໄປທີ່ເວັບຂາຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Dubai Holding ກຸ໊ບ - ວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai City Company

ຄຸນສາມາດສະຫມັກວຽກກັບ Dubai Holding ໄດ້ແລ້ວຕອນນີ້ຜູ້ຈັດການທີ່ນັ້ນມີປະສົບການໃນອາຊີບກັບພອດໂຟລິໂອຂອງບໍລິສັດໂຟກັດໄປທີ່ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ ແຫລ່ງພັກອາໄສການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດິນ & ການສື່ສານ ແລະສອນອາຊີບກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ

Dubai Holdiing ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການປ່ຽນອາຊີບ ແລະເສດຖະກິດຂອງວຽກໃນຫລາຍ ໆ ອຸດສາຫະກໍາໂດຍລວມແລ້ວບໍລິສັດເຄົ້າເປັນຕົວແທນໃນການປ່ຽນແປງໃນ 12 ອຸດສາຫະກໍາ ສະຫນັບສະຫນຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເຕີບໂຕຢ່າງຫມັ້ນຄົງເປັນວ່າທີ່ຜູ້ນໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດໃນປີ 2021

ຖ້າຄຸນເປັນຜູ້ສະຫມັກຕ່າງຊາດ ແລະກໍາລັງເບິ່ງຫາວຽກທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບນານາຊາດຊັ້ນນໍາຝຶກຝົນແລະພັດທະນາຮອບດ້ານວຽກກາລະຕະຫຼາດຂອງ Dubai Holding ຄືຄໍາຕອບຂອງຄຸນເລີ່ມວຽກໃຫມ່ແລະເປັນສ່ວນນຶງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ້າວຢ່າງລວດໄວແລະທ້າທາຍໃນເມືອງະເບິ່ງໄບສົ່ງເລຊູເມ່ມາທີ່ Dubai Holding

ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ! ຄຸນຢາກຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໄມ້ແມ້ວ່ານີ້ອາດຈະເປັນຈິງເລົາສາມາດຊ່ວຍຄຸນເລີ່ມ
ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ!
ຄຸນຢາກຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໄມ້ແມ້ວ່ານີ້ອາດຈະເປັນຈິງເລົາສາມາດຊ່ວຍຄຸນເລີ່ມ

ເລົາກໍາລັງຮັບສະຫມັກວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ!

ຄຸນຢາກຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໄມ້? ແມ້ວ່ານີ້ອາດຈະເປັນຈິງເລົາສາມາດຊ່ວຍຄຸນເລີ່ມອາຊີບໃຫມ່ໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດໄດ້

ອັບໂຫລດເລຊູເມ່ມາທີ່ເມືອງທີ່ໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ - ເມືອງເບິ່ງໄບ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ - ບໍລິສັດເມືອງ Dubai

ຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບຫລືອາບູດາບີໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

งานในดูไบกับ Dubai Ciy Company บริษัท ของเราช่วยคนจากต่างประเทศมาเป็นคนงานต่างชาติที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เราหางานในดูไบในปี 2019-2020 สำหรับแรงงานต่างชาติมีงานในดูไบ ในปี 2019 และปี 2020 แล้วตอนนี้ในปีที่จะถึงนี้หลายพัน บริษัท ทั่วพื้นที่อ่าวกำลังรับสมัครพนักงานที่มากด้วยความสามารถคำนึงถึงสิ่งนี้ บริษัท ของเราจึงทำสัญญาที่จะเสนอพนักงานใหม่ บริษัท ที่ดีที่สุดจาก ລາຍການ ื่อผู้ว่าจ้าง Forbes 500 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดังนั้นถ้าคุณหางานที่ดูไบในปี 2019 เราอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยคุณและ บริษัท เราจัดหางานให้คนแทบทุกรูปแบบเช่นชนชั้นแรงงานไปจนถึงผู้จัดการดังนั้นใช้ บริษัท ของเราเป็นวิธีในการพัฒนาอาชีพในตะวันออกกลางรวมไปถึงเป็นการหางานได้ดีกว่าที่ไหน ๆ ในปี 2019 นี้เราจัดหางานให้ทุกชนชาติมาทำงานที่ดูไบมีงานที่ดูไบในปี 2019-2020 ว่างแล วโดยเฉพาะสำหรับคนงานชาติในพื้นที่อ่าวดังนั้นคุณควรพิจรณามาร่วมงานกับ บริษัท อันดับต้น ๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรามี 2 บริการที่ดีที่สุดสำหรับหนักงานต่างชาติงานที่จะสร้างโอกาส ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Company Dubai City เป็น บริษัท ที่ดังสำหรับทุกชนชาติจนตอนนี้เรสร้างผลกระทบกับสื่อออนไลน์มากและลูกค้าของเราก็มารีวิวถถึง บริษัท เราในแง่บวกทั้งนั้นเราไม่ได้จ ัดหางานให้ แต่คนอินเดียและคนปากีสถานให้มาทำงานที่ดูไบ บริษัท จัดหางานงานของเราหางานให้คนทั่วโลกเช่นเรามีลูกค้าจากทั้งแอฟริกาใต้และอินโดนิเซียนอกจากนั้นยังมีอียิปต์ตุรกีและไทย อย่างที่คุณเห็นเราจัดหางานในตะวันออกกลางให้ทั่วโลก Company Dubai City จัดหางานจากตะวันออกกลางโดยคำนึงถึงสิ่งนี้เราทำงานทั้งในซาอุดิอาราเบียกาต้าและคูเวตดังนั้น บริษัท ของเรา างานที่ดูไบหรืออาบูดาบีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์งานในดูไบกับ Dubai Ciy Company บริษัท ของเราช่วยคนจากต่างประเทศมาเป็นคนงานต่างชาติที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai City Company ບໍລິສັດຂອງເລົາຊ່ວຍຄົນຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນຄົນວຽກຕ່າງຊາດທີ່ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai City Company ບໍລິສັດຂອງເລົາຊ່ວຍຄົນຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນຄົນວຽກຕ່າງຊາດທີ່ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ເລົາຫາວຽກໃນເບິ່ງໄບໃນປີ 2019-2020 ສໍາຫລັບແຮງວຽກຕ່າງຊາດ

ມີວຽກໃນເບິ່ງໄບໃນປີ 2019 ແລະປີ 2020 ແລ້ວຕອນນີ້

ໃນປີທີ່ຈະເຖິງນີ້ຫລາຍພັນບໍລິສັດທົ່ວພື້ນທີ່ອ່າວກໍາລັງຮັບສະຫມັກພະນັກວຽກທີ່າກະດ້ວຍຄວາມສາມາດຄໍານຶງເຖິງສິ່ງນີ້ ບໍລິສັດຂອງເລົາຈຶ່ງເຮັດສັນຍາທີ່ຈະສະເຫນີພະນັກວຽກໃຫມ່ ບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກລາຍຊື່ຜູ້ວ່າຈ້າງ Forbes 500 ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດດັ່ງນັ້ນຖ້າຄຸນຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໃນປີ 2019 ເລົາຢູ່ກົງນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຄຸນ ແລະບໍລິສັດເລົາຈັດຫາວຽກໃຫ້ຄົນແທບທຸກຮູບແບບ ເຊັ່ນຊົນຊັ້ນແຮງວຽກໄປຈົນເຖິງຜູ້ຈັດການ ດັ່ງນັ້ນໃຊ້ບໍລິສັດຂອງເລົາເປັນວິທີໃນການພັດທະນາອາຊີບໃນຕະວັນອອກນອກລວມໄປເຖິງເປັນການຫາວຽກໄດ້ດີກວ່າທີ່ໃສ ໆ ໃນປີ 2019 ນີ້

ເລົາຈັດຫາວຽກໃຫ້ທຸກຊົນຊາດມາເຮັດວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ

ມີວຽກທີ່ເບິ່ງໄບໃນປີ 2019-2020 ຫວ່າງແລ້ວ ໂດຍເສພາະສໍາຫລັບຄົນວຽກຊາດໃນພື້ນທີ່ອ່າວດັ່ງນັ້ນຄຸນຄົວລະພົມມະນາມາຮ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດອັນດັບຕົ້ນ ໆ ໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດເລົາມີ 2 ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາຫລັບຫນັກວຽກຕ່າງຊາດ ວຽກທີ່ຈະສ້າງໂອກາດໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ Dubai City Company ເປັນບໍລິສັດທີ່ດັງສໍາຫລັບທຸກຊົນຊາດ ຈົນຕອນນີ້ເລສ້າງຜົນກະທົບກັບສື່ອອນລາຍຫລາຍແລະລູກຄ້າຂອງເລົາກໍມາລີວິວຖະເຖິງບໍລິສັດເລົາໃນແງ່ບວກທັງນັ້ນ

ເລົາບໍ່ໄດ້ຈັດຫາວຽກໃຫ້ແຕ່ຄົນອິນເດຍແລະຄົນປາກີສະຖານໃຫ້ມາເຮັດວຽກທີ່ເບິ່ງໄບ ບໍລິສັດຈັດຫາວຽກວຽກຂອງເລົາຫາວຽກໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກເຊັ່ນເລົາມີລູກຄ້າຈາກທັງແອຟິກາໃຕ້ແລະອິນໂດນິເຊຍນອກຈາກນັ້ນຍັງມີອີຍິບຕຸລະກີແລະໄທ ຢ່າງທີ່ທ່ານເຫັນ ເລົາຈັດຫາວຽກໃນຕະວັນອອກກາງໃຫ້ທົ່ວໂລກ Dubai City Company ຈັດຫາວຽກຈາກຕະວັນອອກກາງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງນີ້ ເລົາເຮັດວຽກທັງໃນຊາອຸດິອາລາເບຍກາຕ້າແລະຄູເວດດັ່ງນັ້ນບໍລິສັດຂອງເລົາ

ຫາວຽກທີ່ເບິ່ງໄບຫລືອາບູດາບີໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບກັບ Dubai Ciy Company ບໍລິສັດຂອງເລົາຊ່ວຍຄົນຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນຄົນວຽກຕ່າງຊາດທີ່ສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ

ວຽກໃນເບິ່ງໄບ
ວຽກໃນເບິ່ງໄບ

ກວດສອບຍັງ: ຄູ່ມືພາສາ Multilanguage ສໍາລັບນັກງານຕ່າງຊາດ

ບໍລິສັດ Dubai City ບໍລິສັດນໍາສະເຫນີຄູ່ມືທີ່ດີສໍາລັບ Jobs ໃນ Dubai. ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເພີ່ມຂໍ້ມູນສໍາລັບແຕ່ລະພາສາສໍາລັບພວກເຮົາ Dubai expatsທີ່ຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໃຈນີ້, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ, ຄໍາແນະນໍາແລະການຈ້າງງານໃນສະຫະປະຊາ Emirates ແຂກອາຫລັບດ້ວຍພາສາຂອງທ່ານເອງ.

Dubai City Company
Dubai City Company
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ຂອບໃຈ ສຳ ລັບການເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແລະກາຍເປັນຜູ້ ນຳ ໃຊ້ບໍລິການ ໃໝ່ ທີ່ ໜ້າ ປະຫຼາດໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ອອກຈາກ Reply ເປັນ

ອັບໂຫລດ CV