लोओंगन पेकेरजेन असिंग
लोओंगन पेकेरजेन असिंग 🥇
नोव्हेंबर 13, 2018
श्रीलंकेतील कामगारांसाठी दुबईतील नोकरी
श्रीलंकेतील कामगारांसाठी दुबईतील नोकरी
नोव्हेंबर 18, 2018
सगळं दाखवा

दुबई'दे इस्लर - दुबई सिटी कंपनी

एक्सपॅट्ससाठी दुबई ब्लॉग - दुबई'ई इस्लर
आमच्याशी संपर्क साधा!

दुबई'दे इस्लर

दुबई'दे इस्लर, बीएई वाटांस्लर व यॅबन्सीलर आयसीन 2019 yılında Dubai'deki işler. Bu k'diori जेनेल ओलार्क आहे दुबई'ए सर्व बुधवार इलिनॉय. बिरलेसिक अॅर एमिलीक्लेरिली 'यार अॅलन इरिटकिझिझ, बुरदा इश बासुरुसुंडु बुनाकक्लरर इनके मुकेमेल बिर बिल्गी कनिगीदरर. याबांसिलासारखं आपण युगानुसेन केलरेलुआलुअनुरुमुकुआचुआ? ऑर्टा डूगुडाकी ऑलिसिनला रेहर्बलिक इडेन आईसे अलिम इकबामिझ, BAE'de iş bulabileceğinize डायर एन इटकीली कनिटलर सहहिप. अंकॅक बुनुन आईसीन सीव्ही'निझी नेरेये yollayacağınızı bilmeniz lazım. दुबई यामामक वेल्स्समक आयकिन केसिंक्लेले मुकेममेल बिर यार.

इस्त्रामीने आपल्या मुलाखत घेतल्या आहेत, Dubai'de yabancılar त्याच्या türlü kariyer fırsatı mevcut. Yeni yabancı ziyaretçiler दुबई 'या कॅसिनल बिअर येथे आहे. अंकक बुनुन इस्किन दुबईडेकी şirketlere başvururken özgeçmişlerini nasıl hazırlayacaklarını bilmeleri gerekmekte. दाहासी, मुलगा डेरेसे प्रोफेयोनल बिर बासवुरू मेकबट्टू दा याझमालिनीझ. Ayrıca işe alım ajanslarıyla nasıl iletişime geçeceğinizi bilmelisiniz. Bütün bu bilgilere ब्लॉग yazılarımızdan ulaşabilirsiniz. करियर danışmanlarından oluşan ekibimiz, yeni özgeçmişler için beklemekte.

दुबईदेकी yabancılar için

BAE'de iş bulmaya çalışan yabancıların çoğu, ülkeyi yalnızca turist vietiyle ziyaret ediyor. Ancak çoğu zaman, iş başvurusunda bulunabilmek için çalışma vizesi gerekiyor. बु युझ्डेन, दुबई'दे ऑल्स्मिमाला इल्गिल रेहर्बिमिझी ताममेन ओकेदुगुनुझन एमिन ऑलुन. Ekibimiz sizi burada görmekten büyük mutluluk duyacaktır. लुटफेन ओरटा डोगुडा वे BAE'de nasıl iş bulabileceğinizi öğrenmek için bize danışın.

दुबई शहर शिरकत आहे, मी तुम्हाला काय करू इच्छित आहे, येनी आयलर बुलमॅलेर कोनूसुंडा यार्डस्मॅक ओलुयॉर. सिझ डी ऑनलार्डन बिरी ऑलुप, यासाम टार्झिनेझ डिगिसटिरिबिलिसीनिज. एकिबिझिझ सिझी दुबई'देल्सीस्माया डेवेट एडियोर; सोसायल medya hesaplarımızda düzenli olarak yeni iş pozisyonları paylaşıyoruz. एरिका, बास्का şirketlerle işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz; örneğin Bayt.com, मॉन्स्टर गल्फ दुबई ve करिअरजेट. कुर्डुगमु ऑर्टक्लीक्लर ससेसिंडे याबांकी एडैलारि बासारिली बिअर şekilde दुबई'दे çeşitli işlere yerleştiriyoruz. Rayअरायन हर्केस आयआय इन्सलर.

याबांसिला इस्किन दुबईदेकी İşler

दुबई'डे ड्यूनेनिन यरिन्डेन जेलेन यबान्सीलर आईसीन यूगुन आईस्लर वारा. आर्ट ऑफ द अबाउट बिराकिन व्ही şirketimiz sayesinde bu fırsatı yakalayın. प्रोफेयोनेल व उझमान एक्बिबिझ, जॉझीकेल युर्ट डिस्निंदा ऑस्लिमाया जेनी बास्लेकॅक ओलानला, बीएड जेनी बिर यासम टर्झिना कवसुमलारिन्डा यार्डीमसी ऑलूयोर. दुबई'दे करीर यापमक, याबंसीलर आयसीन गर्सेकेटन मुमुकुन. बुरसिंन्डे जुन्या युगुमझान, त्याच्या आयुष्यातील काही दिवसांपूर्वीच्या काळातच. Şe başladığımız günden beri, इकिबिमिझ डुन्या çapında iş arayan tüm yabancılara motivasyon sağlıyor. İş aramaya yeni başlayanlar बिरलेसिक अॅप एमिलिलिकरिडी 'यार अॅलन एसिर्किटिझ सीव्ही'लिनी गॉन्डरियोरलर हे हेल्सी yurt dışında işlere yerleştiriyorlar.

जेनेल ओलार्क, बिरलेसिक ऍर एमिर्लिक्लेरी, आयएस एरियन याबॅन्सिन एना हेदेफर्लंडन बिरी. Çünkü bu Arap ülkesi, Basra Körfezi'in kıyındındayer alıyor. Bu sebeple, हिंटली ve पाकिस्तानी योनिटेन्टलर या यूकेन यूगिन बोर लॉकियन. दुबई व अबू धाबी, उममान वे सुदी अरबिस्तान इल कॉमसु ओलमाइंडन डोलाय बीएएन एन एन आईएस मर्केझलेरी हॅलाइन जील्डर. Bu iki şehirde ve komşu bölgelerde मुलगा डेरेस iii olanakları olduğu biliniyor. एरिका, ülkenin resmi dili अरपका. Bu yüzden ileride कटार वे सुदी अरबिस्तान'आ योनेमिक इस्त्येयने एडयलेर इसीन, बीएई iyi bir başlangıç ​​noktası.

ने वर की, बाई इल्खा डेफ जियारेट इडेक्लान ऑइलररिन डिकट इट्समी व्ही युरेगलेमा गॅरेके ऑन्मली बिर्कका नॉकटा. योनिटेरिलिआ आणि इमॅलिटीन इमबिमिझ, सिझिन आयसीन बु कोंदा बिर्का रेहबर हॅझ्रिलाडी. ओझेलिकेल डी यानी योनिटेक्लेरिन दुबई'स आर्मिया बास्लॅमियाना ऑर्मेमिया ऑल्मिया ऑरिसिओर यूझिन्सीर बर्लिनिक अॅर इरिलिक्लेरि 'इन्ड फ्रिस्लार्टर याकलमॅक görünüşte oldukça zor olabiliyor.

हरिका बिर करियर için iş arama sitelerini kullanın

जेनेल ऑलराक BAE'de iş bulabilmek için iş arama sitelerini kullanmak gerekiyor. इकिबिमिझिन बु कोनुडा, इझेलिकले यर्ट डिस्निंदा आल्लिस्माया जेनी बास्लेकॅक adayları düşünerek hazırladığı birkaç detaylı rehber var. अंकक यिन डी, एसागिडा बू साइटलरडेन बझिलार्ना डिगंडिक. हे याझी कि, स्टँडआर्ट बिअर आलसीनिन ब सिटलरडेन फॉक्स फॅस्ला सेलेक्लेममेसी गेरेकीयर. यापैकी% 2-% 3 चा समावेश आहे किंवा त्यास इतर कुठल्याही प्रकारचे आढळले नाही. Üstelik çogu durumda, आकार yanıt veren şirket, istediğiniz şirket olmayabiliyor ve tekliflerinin beklentilerinizi karisılamama olasılığı var var. बास्वुरू मेकबुतुनुझु व्ही सीव्ही'निझी किम गोन्डरडीगिनीज कोनसुंड द डाक्कतली ओल्मालसॅन्झझ आन्का डेन्निन तिची येरिंदे बिरोक डोलँड्र्रॅकॅकलिक इर्केती वर.

यिन डे, दुबई शहर, सिझी गुझिनिलर, सिटलेरी डेनिमेनिझ इस्किन टेक्निक इडिया. आम्ही आमच्या साइटवर साइटवर स्थानांतरित केले आहे आणि आमच्या साइटवर या साइटवर क्लिक केले आहे. केन्डिझी बिर और ओर्ता डोगुदा बल्बिलिर्सिनिझ. Çünkü özellikle दुबई'दे, बेसिट बिर कॉनुस्मा या द बॅग्लन्टी, बिर इस्क टेक्लिफाइन डॉन्युसेबिलर व्ही बिर और यूर्ट डिस्निंदा आल्लिसमिया बासेलेबिलिरिनिझ. İş arama motorları genel istihdam açısından yeni iş arayanlar çok faydalı olacaktır; Dubai'de yabancılar için pek çok iş pozisyonu mevcut. एरिका ब इलॅनर आकार जेनी बिर बाकिस अस्सीएस सागलेबिलिर.

याबांसिला नासिल इश बल्बिलिर?

BAE'deki iş arama siteleri hakkinda daha fazla bilgi edinin

याबांसिअर वे BAAD vatandaşları için दुबई'दे इस्लर

गल्फ प्रतिभा

गल्फ प्रतिभा हॅक्किन्डा: कॉर्फेझ बोल्जेसिन्डेकी इन आयटि सिलेरडेन बिरी व्हेन ऑलेरॅक, पर्सिसनलेरिला डोलू. तिचे कॉर्न कोर्फे ülkelerindeki कतर इल अबु धाबीदेकी अस्की पॉझिस्योनलर गनसेसेनियोर. या साइटवर क्लिक करा 'दुबई'

Bayt.com

बेल्ट हकीकिंडा: ओर्ता डोगुआकी बायर numaralı şirket. याबन्सीलर इस्किन इझेलिकेल इऑनिलिओर व जेनेल ऑलराक एन इयि आईस अरमा सीटिलिन्डेन बिरी. ओर्ता डोगू व्ही हिंदिस्तानच्या यानिमित्ताने, आपणास योनिनेटलर सीव्ही'लालिनी या संकेतस्थळाने स्थान मिळाले आहे..

एडराबिया

एडराबिया Hakkinda: Bu şirket en hızlı büyüyen şirketlerden biri. अना हेडेफलेरी, याबांसिला दा दहिल इस अरयान तुम्द अडायलेर इगिटिम वर्मेक. Google'da आपल्या साइटवर इतर सर्व साइट्सवर क्लिक करा, पहा आणि नंतर. Ayrıca iş arayanlara başarılı rehberler डी sunuyorlar.

Dubizle

Dubizle हकीकिंडा: Bu şirket, özellikle Dubai'de en önde gelen ilan sitelerinden biri. BAE'de ऐलिसिस vietiyle iş aramak için bu साइटy kullanabilirsiniz. Sextöre 2005 Yılında आपल्या दुपारचे जेवणाचे साहित्य आहे, तो एक चांगला पर्याय आहे आणि तो आपल्या साइटवर क्लिक करू इच्छित आहे. हेम ईस अरायनर हेम दे इस्रेरेनर इस्किन जुनुकुका फेयदली बिर आराका.

मॉन्स्टर गल्फ

मॉन्स्टर गल्फ Hakkına: Bu kariyer sitesinde aradığınız तिच्या türlü işi bulabilirsiniz आपण हे करू शकता, परंतु आपण ते बदलू इच्छित असल्यास, आपण आपल्या साइटवर साइन इन करू शकता.

काचेचा दरवाजा

काचेचा दरवाजा हॅक्किंडा: Aslında bu şirket, दुबई व अबु धाबीदेकी iş fırsatlarını yayınlamaya yeni başladı. सीटिनिन özelliklerinden biri, iş ilanı yayınlayan firmaların kullanıcılar tarafından puanlanabilmesi. Ayrıca, işletma alanında yüksek lisans yapmış olan adaylar bayil pozisyonlar bulabilirler चा वापर केला जातो.

करियर जेट

करियर जेट हकीदी: बु साइट, कॅरिअर अरामा मोटारलार्इ अरसाइन्डा इन द ऑक्सिओन सिरीयडे ऑल्सर ओल्सन, BAE'de iş bulmak için bu साइटy kullanabilirsiniz. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış sistemleri इंटरनेट ब्राउझर आणि इतर सर्वसाधारणपणे आपल्या मुलांचे नाव आहे.

दुबई करिअर

दुबई करिअर हकीकत: बुलेट साइट, वेबसाइट वर क्लिक करा. पोर्टल Akıllı दुबई हुकुम कुरुल्शू ताराफंडन जेलिस्टीरिलिमी, यानी मुलगा डेरेसे ग्युनीलर जुनुगुनु सॉईलइबिलिरिज. Yeni olmasına rağmen kısa sürede BAE'nin en popüler मी एक मोटारसायकल आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी.

रीड

रीड हॅक्किंडा: Bu İngiltere'nin en büyük iş arama motorlarından biri am birleşik Arap Emirlikleri'ndeki açık pozisyonlarla ilgili şlları daçarırı. İngiliz vatandaşları ve diğer uluslardan adaylar buradan yeni iş fırsatlarına başvuruda bulunabilir. Ayrıca bu sitedeki iş teklifleri İngiliz स्टर्लिनि आईले हिस्पॅलाइयनर, यानी केसिनलिक गोझ एटमाया डीगर बिर अरमा मोटरू.

खरंच

खरंच हॅकिन्डा: बु साइट, ड्युनेडकी आईस अरामा मोटरलार्सा अॅरिसिन्डा इरॅक इयर इयर अलॉयर व तिच्या गिकेन डॅन ब्युयूअर. 2019 yılında 200 मिलिओन Ziyaretçiye ulaştılar ve ay yeni üyeler kayıt oluyor.

नौकरी

नौकरी हकीकिदा: दुबई शहर Şirketi, तुम्न दुइदिनान अडायले अॅक्यू जुनुगू इसीन नौकरी रेहेबर्लंडिंड डी यार व्हिय्योर. साइट युर्टर डिस्नेन्द बासवुरक अडयलासार आईसीन हिंदुस्तान, बीएई वेटर कतरदान इस इलानारारिला डॉल्लू. येरेल पॅजारलार योनेलिक टेक्लिफालर डी ड्यूझली ऑलराक गुन्सेलिनियोर.

लामिून

लियामून हॅककिन्डा: साइटवर बीएड डीएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआरएआइएआइआइआइआइआइआइआइआइआआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइआइ.ए. सुदी अरबिस्तानदान इस इलॅनारारि डा आयसीरियोर.

याबंकीर दुबई'देखील मी काय करतोय?

Birleşik एप Emirlikleri'nde, Yabancılar Içiniziz öğretmenliğinden şçiliğe kadar pek çok kariyer fırsatı mevcut. अनकॅक दहा इयली इस्लर आईसीन, ऍराकायसी çok iyi konuşuyor olmalısınız. अप्राका बिल्मिओर्सानिझ या द येटरली आईस डेनिएमिनेझ योक्सा, दुबई'ड दहा ड्यूस्क बोर पॉझिस्यॉन्डा इएस बेसिलानिझ दा मुमुकुन. युकेरदाया म्हणतात की, आजवर दुबईतील बुलबॅलेसेस्क येथेच आहे, तर मी यापेक्षा वेगवान आहे. अराका बिल्मेनेलर için istihdam olasılığı maalesef düşük.

बीर Başka olumsuz yön डी, बी sitelerin hepsinde çok fazla sayıda iş fırsatı bulunması. Bu sebeple her alandan bir sürü insan özgeçmişlerini yollayabiliyor. तिचे बुन बिटेलरिन तिच्या बिरी वासिट्सिला, ऑनलर्का यानी अॅडे बासवुरुदा बुल्नुयूर. ओलुमुलू अस्दिन बकर्सक, दुबई बेटा बर्कका ऑन यिलिअर हिज्ला ब्युयूमेट्टे वे इग्निलिसे BAE'deki ओनेमली डिलरडेन बिरी हलिन जील्मेटे. Bu sebeple, Birleşik एआरपी Emirikleri'ndeki iş fırsatları da uluslararası alana ançılarak artmakta. बॉयल्स यॅबन्सीलर आयसीन दुबईडेकी यूग्यून आईस्लर डे ग्रिड्रेक ऑकोल्मकक्टा. यूट्स डिस्नेन्डा यानी ऍरमाया बास्लेकॅक ऑलानर इलराइड ब्वायड इयेलर बुलमेय इमबिलीर्लर आणि बसा क्रायझी बॉलिजेन्डिसी हेल्लेर इलॅलिली बिल्लेर इटर्ली हॉलिडे गॅलरी.

दुबईदेकी यसलार याबन्सीला युगुन म्यू?

बीएई, ड्युनेडाकी एन गझेल येरलेर्डेन बिरी. ओत यंदान, हुकुक सिस्तमी शरियात हुकुकुनुन कटि बिर योरोमु गिबि बाझी सर्ट कुरलर दिनमक्ता वे ओलुर्स ओलुन्स, बुर कुरलर युयुल्मक्टा. याबांकी अलिसिनल बुन कोनुडा सिकिटी यासायबिलियोर. अबीमहाक व अबु धाबी व्य्या दुबई या गलीप यानी बिर हेयात बॅस्लेन याबन्सीलर, कुरलर युमकटा जर्नल, हेरिस सीझी अलिओलर. बु Yuzden बीएई, ülkesindeki yabancıları ülkede nelerin yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. बुर गेरेकटेन फेदली बीर हिजमेट वे सुरे अरॅन्झल अझलटॉयोर.

यिन डे, दुबई'डे येनी यास्मानिमिस बाझी örnekler var. याबांकी ट्रिस्टलर यास्लारि çiğneyip, एवुक्लाटर अराकिलिग्य कर्तुलमाया ऑलिसीयोरलर अमा ने याझीकी की, बीएदेकी यस्लर हर्केस आईसिन डेर्रेस केटि. हॅकेक आस्क यरलेरडे एले एट टुट्समॅक व फेसबुक वर यूजन्स पेलेस्मिल्मर यापमक यसाक. कामुया अस्की यर्लेरडे रुहसॅटिझ ऑलराक अल्कोल कुल्नमक केसेनलिक यसाक. मालीसेफ, कॅशिन सिन्सियेटेन बिरीईल (ईगर कॅरिनीझ डीगिलसे) एनी ओटेल ओडिसीन पेलासाम्योरोसुन.

दुबई'दे इस्लर

दहासी, दुबई makamları bazı durumlarda adaletsiz davranabiliyor. Birleşik एप Emirlikleri Hükümeti, तिचे जेवण soruşturma açmanın yollarını arıyor. याबांसिलार्न Şeriat yasasına uygun olmayan davranışlarda bulunmasına asla izin verilmiyor. ओलमुल्लो योन्डेन बाकरसाक, याबंकीलर इस्किन बिर्काक इस्तिसना यापिलिगिनि सोलेयबिलिरिझ. Örneğin, दुबई व अबू धाबी हॉटेलरी çiftlerden evlilik cüzdanlarını istemiyor. हबबुकी दुबई आपणास हेलकिंकी सामान्य यूगुलमा ब. उस्तेलिक बाडे रेन्कली बिअर जीस हैयती डा वर. Bu size tuhaf gelebilir ama, दुर्ग्रू अवशोळ seks işçilerinin açıkı bir şekilde yeni müşteri aradıkları gay barlar ve gece kulüpleri bile me yuller tilaf gelebilir ama बीएएनएन तिच्या यरिन्द उलसुलेरसिस मिस्त्रीलेर हिझमेट व्रेमेक आयसीन यॅगिन ओलारक अस्लियोर.

याबांकी işçiler için दुबई özeti

तिचे नाव काय आहे ते मला माहीत नाही दुबई'दे pek çok iyi iş imkanı bulunmakta. पेक çok kişi, özellikle de yöneticiler, बुराडा कोलाईलॅकला आणि बुलाबिलीर. दीक्षित आदिलमेसी गेरेकेन टेक नक्कता, दुबई व अबु धाबीदेकी यासाम तारजी. बीएई इल्खा डेफ जियारेट एडेंलर, बझी कुरलारा यूमक जोरुंडा जुनुक्लार्निनी अपुटामलाइलर. ओटे यंदान, दुबई याबंकी योनिटेक्लियर अशक्त दुबई हॅवलिनलार्इ, ओटेलर विक्टोरिओ ब्यूरो या बॅटरी सेंटर. Bütün bu alanlarda, पाकिस्तानी इस्लामिक हिंदुस्तानमधील योनिलेन्टल कॅरॅर कॅनेडियन विक्टोरियन वानर. Şirketimiz dünyanın her yerindeki adaylara kesinlikle दुबई'इई झिएरेट एटेलरिनी व युर्ट डिस्डिन्डा ऑस्लिमाया बास्मलारिननि.

हे देखील तपासा: एक्सपॅट्ससाठी बहुभाषी मार्गदर्शिका

दुबई सिटी कंपनी आता दुबई मधील जॉब्ससाठी चांगली मार्गदर्शिका प्रदान करीत आहे. आमच्या संघाने आमच्यासाठी प्रत्येक भाषेची माहिती जोडण्याचा निर्णय घेतला दुबई expats. म्हणून, हे लक्षात ठेवून, आता आपण आपल्या स्वतःच्या भाषेसह संयुक्त अरब अमीरातमध्ये मार्गदर्शक, टिप्स आणि रोजगार मिळवू शकता.

कृपया वैध फॉर्म निवडा
दुबईला व्हिसा!
बक्षीस नाही
पुढच्या वेळेस
जवळपास!
सवलत
तिकिटे फ्लाय
बक्षीस नाही
अमिराती सुट्टी
जवळपास!
निवास
बक्षीस नाही
दुर्दैवी
आपली संधी मिळवा दुबईचा व्हिसा जिंकला!!
दुबई व्हिसा लॉटरीसाठी जवळजवळ प्रत्येकजण अर्ज करू शकतो! युएई व्हिसा रोजगारासाठी पात्र होण्यासाठी फक्त दोन आवश्यकता आहेत: आपण रोजगार व्हिसासाठी पात्र असाल तर दुबई व्हिसा लॉटरी वापरा. दुबईमध्ये राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी परदेशी प्रवास, जो युएईचा नागरिक नाही, त्याला रेसिडेन्सी व्हिसा आवश्यक आहे. आमच्या लॉटरीसह, आपण जिंकू शकाल रेसिडेन्सी / रोजगार व्हिसा जो आपल्याला दुबईमध्ये काम करण्यास अनुमती देतो!
आमचे घरगुती नियम:
  • प्रति वापरकर्ता एक गेम
  • फसवणूक करणारा अयोग्य ठरतील.
0 आयटम
$0.00