Issir Driver Uber f'Dubai
Gwida biex Issir Sewwieq Uber f'Dubai u Sewwieq tat-Taxi
Jannar 29, 2018
Impjiegi tal-Golf g─žall-Indjani
Impjiegi tal-Golf g─žall-Indjani ­čąç
Frar 18, 2018
turi kollha

Expatwoman Dubai - Sib xog─žol fil-Lvant Nofsani ­čąç

Expatwoman Dubai
Ikkuntatjana!

Expatwoman Dubai

Pariri ta 'Expat Dubai Woman

Expatwoman Dubai a─žna nimpjegaw fl-UAE. Int mara? Qed tfittex li tie─žu xog─žol f'Dubai b─žala mara fl-Emirati?. A─žna qed nipprovdulek gwida fil-fond g─žan-nisa espatrijati. A─žna qed nipprovdu g─žajnuna g─žal nisa li qed ifittxu karriera fl-UAE. Biex nirrimarka li ser niggwidawk kif issib postijiet tax-xog─žol battala. Ta─žt dawk i─ő-─őirkostanzi, applika g─žal xog─žol u ─žu intervisti f'Dubai b─žala mara barranija f'Dubai.

Fil-medda t-twila, jekk int ─žajja femminili f'Dubai. U fl-istess ─žin tiftix g─žal karriera. A─žna hawn biex jg─žinuk tibda l-impjieg fl-UAE. Kif ─íie nnutat expat in-nisa huma professjonisti b'esperjenza. G─žall-parti l-kbira dawk li jfittxu l-karriera li qed ifittxu li jsibu impjieg. B'mod ─íenerali, mhux biss ir─íiel qed tfittex li tid─žol fl-Emirati G─žarab Mag─žquda.

Espatrijati fil-pajji┼╝i tal-Golf issa qeg─ždin jitqieg─ždu mal-kumpanija tag─žna. Tista 'wkoll i┼╝┼╝id is-CV tieg─žek jew dettalji o─žra ta' rekluta─í─í fuq tag─žna Impjieg u Rekluta─í─í fÔÇÖDubai. Fuq dan jorbot a─íenti ta 'rekluta─í─í li jippubblikaw offerti ta' impjiegi lokali g─žal dawk li jfittxu impjieg. Fuq artikolu f'Dubai, tista 'ssib bosta offerti ta' xog─žol. Jekk inti Expatwoman Dubai, ag─žti ─žarsa u aqra l-gwida tag─žna.

Expat Woman f'Dubai issir taf aktar dwar il-karrieri

Karrieri Expat Woman Dubai. Irnexxielna biex tpo─í─íi gwida biex tg─žinek. Sal-─žin pre┼╝enti, xorta tista 'ssib l-impjieg u naturalment li tkun adatta g─žall-b┼╝onnijiet ta' ┼╝vilupp tal-karriera tieg─žek. Fit-tag─žrif miksub, Dubai u Abu Dhabi huma l-aqwa bliet vibranti fl-UAE. Fi─ő-─őentru tal-UAE sar rekluta─í─í ekonomiku. Dubaj u Abu Dhabi g─žandhom ─žafna opportunitajiet ta 'impjieg g─žall-indjani espatrijati.

Fil-pre┼╝ent, il-pro─őess ta 'rekluta─í─í huwa differenti g─žall-Ewropa. FÔÇÖdaqqa wa─žda i┼╝da l-pajji┼╝i tal-Punent ma jifhmux kollox. Kull rekluta─í─í ser tag─žmel it-tfittxija tax-xog─žol tieg─žek ─žafna aktar sempli─ői. Il-kumpanija tag─žna fil-mument g─žajnuna lil kull min ifittex ix-xog─žol f'Dubai. A─žna hawn biex ng─žinuk issir impjegat ta 'Expatwoman Dubai fl-UAE.

G─žall-fini ta 'tfittxija tal-karriera. Dubai city team ta 'rekluta─í─í tal-kumpanija dejjem qal. L-aktar importanti fi Rekluta─í─í ta 'Dubai biex tiftakar. Meta tkun qed tfittex opportunitajiet ta ÔÇÖxog─žol f'Dubai. Kun ┼╝gur li qed tbig─ž l-esperjenza personali tieg─žek lil min i─žaddem. ─áeneralment meta til─žaq l-intervista. Int trid tag─žmel lilek innifsek kandidat siewi fis-suq tal-Lvant Nofsani G─žall-parti l-kbira, trid tkun kandidat importanti. U ┼╝ieda siewja g─žall-kumpanija l-─ídida.

Impjiegi Expatwoman Qatar

Mhux biss Dubai u Abu Dhabi. L-espatrijati tal-mara jistg─žu jsibu xog─žol ukoll fil-Qatar. Li ssib xog─žol fil-Qatar mhix fa─őli. G─žalhekk prin─őipali tieg─žek appro─ő─ői biex issib xog─žol f'Dubai. G─žandha tkun ─žafna a─žjar milli ta─žseb. Fit-tul, xortih tiddependi kuljum. Fuq it-tip ta 'xog─žol li g─žandek xog─žol ta' cryptocurrency kwalifikat xÔÇÖtag─žmel fil-Qatar.

Kumpaniji tal-Qatar li qed ifittxu ─žaddiema nisa. Ta─žt dawk i─ő-─őirkostanzi, ─žafna kumpaniji li qed ifittxu barranija. U─žud mit-taqsima tal-karrieri jistg─žu jsiru a─žjar min-nisa. Pere┼╝empju ─žwienet tad-deheb ─íewwa ─ő-─őentru tax-xiri tal-belt. Kwa┼╝i kuljum tfittex rappre┼╝entanti tal-bejg─ž nisa. Din il-karriera hija popolari ─žafna fil-Qatar g─žal mara barra mill-pajji┼╝. Min-na─ža l-o─žra, g─žandhom ─žarsa lejn il-websajts ta ÔÇÖmin i─žaddem.

Din hija l-ewwel ─ža─ía li g─žandek tfittex meta tfittex xog─žol kif il-po┼╝izzjonijiet disponibbli huma elenkati hawn kif ukoll ir-rekwi┼╝iti u l-pro─őessi ta 'applikazzjoni. Websajts tal-kumpanija fil-Qatar jistg─žu jg─žinuk. Dan jirfina t-tfittxija tieg─žek u jimminimizza r-riskju ta 'scams tax-xog─žol. Tista 'ssib ukoll informazzjoni dwar ix-xog─žol u l-kuntatt il-kumpaniji direttament fuq il-pa─íni tal-Gvernijiet.

Issir mara ta 'Expat u tfittxija g─žal impjiegi ta' Doha

L-impjiegi f'Doha huma wie─žed mill-a─žjar g─žall-espatrijati tal-mara. ─áeneralment, tista ÔÇÖssib offerti u xog─žol fÔÇÖDoha City. Fuq kollox kollu Ir-re─íjun tal-Golf huwa miftu─ž g─žal mara ─ídida ta 'espatrijat. Matul is-snin Dubai City Company. ┼╗gur, g─ženu lin-nisa professjonisti. L-g─žan tag─žna hu biex tpo─í─íik g─žal impjiegi tajbin minn Mumbai f'Doha, il-Qatar fil-Lvant Nofsani.

G─žall-iskop ta 'tfittxija tal-karriera f'Doha. Ag─žti ─žarsa lejn il - l-akbar a─íenziji ta 'impjieg onlajn fil-Qatar. Doha hija l-belt ewlenija fil-Qatar. U l-uniku post fejn tista 'tfittex xog─žol b─žala l-mara. Fil-Belt ta 'Doha, tista' ikkuntattja mijiet ta 'min i─žaddem. Min-na─ža l-o─žra, il-kumpanija tag─žna tista 'tg─žinek.

B'din l-intenzjoni, Dubai City Company toffri lill-kandidati pro─őess ta ÔÇÖrekluta─í─í s─ži─ž. A─žna qed ng─žinu biex nittrasferixxu n-nisa lejn Doha City. A─žna qeg─ždin hawn biex ng─žinuk biex titpo─í─ía fil-Qatar. Imma anke issib postijiet battala o─žra fil-Lvant Nofsani b─žala espatrijat. Mal-kumpanija tag─žna, tista 'tag─žmel dan u ssir Expatwoman Dubai espatrijat.

U┼╝a s-servizz ta 'rekluta─í─í online tag─žna. Qieg─žed fil-Qatar fil-belt ta ÔÇÖDoha. Kumpanija ta 'rekluta─í─í tag─žna tipprovdi opportunitajiet ta ÔÇÖxog─žol. A─žna dejjem nippruvaw ng─žinu mara li qed tfittex xog─žol. G─žal din ir-ra─íuni, a─žna tipprova ssib impjiegi fil-qasam e┼╝att bl-MBA. Min─žabba li fil-Qatar huwa ta 'siwi kbir li jkollok edukazzjoni tajba.

Impjiegi Expatwoman Dubai u Bahrain

Min-na─ža l-o─žra, jekk tkun qed tfittex xog─žol. Ikkunsidra l-Ba─žrejn fit-tfittxija tieg─žek. Da┼╝gur minbarra tiftix g─žal impjiegi fl-Emirates. Kull mara tista ÔÇÖtie─žu xog─žol fil-Ba─žrejn. Ba┼╝i fuq dak, an nisa espatrijati jistg─žu jsibu xog─žol fil-Ba─žrejn.

Tista 'tag─žti ─žarsa lejn is-siti lokali tax-xog─žol. Barra minn hekk, ibg─žat l-applikazzjoni tieg─žek lil Bayt jew monster. Ukoll, ag─žti ─žarsa lejn l-impjiegi fl-Ambaxxata fil-Ba─žrejn. G─žalkemm dan jista 'jkun minnu tiftix fl-UAE u l-Emirates. Forsi mhux bi┼╝┼╝ejjed u g─žalhekk ikkunsidra l-Ba─žrejn. Biex issib karriera xierqa fil-Ba─žrejn fuq is-sit tax-xog─žol Aljazeera jew xi siti o─žra tax-xog─žol.

Hemm diversi postijiet li l-espatrijati jistg─žu jsibu impjiegi fl-UAE. Kif issib karriera f'Dubai te─žtie─í twe─íiba ta ÔÇÖgwida xierqa. G─žaliex meta vi┼╝itaturi tiftix g─žal impjieg fl-UAE. Huma je─žtie─íu li jkollhom informazzjoni dettaljata. Pere┼╝empju Tiftix g─žax-xog─žol g─žall-pariri ta 'Dubai u modi ta' kummer─ő.

Expatwoman Dubai Impjiegi u Netwerking

Netwerk ta 'Expat Woman. Ilkoll nafu dwar in-nisa. Kollha jie─ždu daqshekk. Kull meta tiltaqa 'mara o─žra personalment. G─žandek b┼╝onn biex tibda n-netwerking. Ma jimpurtax x'tag─žmel. Tibda to─žloq netwerk ta 'espatrijat. ─Žares lejn min taf. U ─ő─őekkja min jista ' jg─žinek tikseb mikrija.

Kun ┼╝gur li tkellem ma 'mara o─žra espatrijati. Ipprova dejjem t─žares barra l-kaxxa. Min-na─ža l-o─žra, i─ő─őekkja ─ő-─őirku tan-negozju tieg─žek. L-eqreb ─žabib tieg─žek jista 'j─íib valuri. Meta tfittex po┼╝izzjoni ─ídida fil-Golf. Min-na─ža l-o─žra, persuna li di─í├á taf. ┼╗gur jista 'jkun G─žajnuna aqwa meta tkun qed tfittex karriera.

L-aqwa persuna li taf mill-─žajja professjonali tieg─žek. Jista 'jkun ta' valur fit-tfittxija tax-xog─žol. Ukoll, ipprova biex issib lil xi ─žadd li di─í├á ja─ždem fl-UAE. U─žud mill-kumpaniji jirreklutaw biss internazzjonalment. Allura networking fuq LinkedIn ┼╝gur ser jg─žinek issib xog─žol.

Kif issib xog─žol fl-UAE b─žala Spat Woman?

Expatwoman Dubai taqbad xog─žol f'Dubai

L-iktar ─ža─ía diffi─őli hija li til─žaq ir-rekluta─í─í. G─žandek tkun interessat fiha L-impjiegi fin-Nofsinhar Afrikani f'Dubai. Min─žabba li w─žud mill-mani─íers ta ÔÇÖrekluta─í─í tal-Afrika tÔÇÖIsfel qed jikru internazzjonalment. Min jista 'j─íibik in-numru tat-telefon rilevanti mani─íers ta 'rekluta─í─í?. Jew anke l-indirizz tal-email tal-persuna li tista 'tikri inti. Jittratta wkoll tajjeb ─žafna. Biex issir taf il-persuna inkarigata mir-rekluta─í─í. Ukoll jekk tista ' g─žaddi s-CV tieg─žek lill-persuna rilevanti. Po─í─íi kelmtek f'isem f'isemek.

Expatwoman Dubai issa tista 'ssib impjieg fil-Lvant Nofsani. Kumpanija tag─žna tg─žin lill-espatrijati jsibu impjieg mal-kumpanija tag─žna. Jekk qed tfittex xog─žol fl-Emirati tista 'fa─őilment qatra s-CV tieg─žek lill-gruppi ta ÔÇÖkumpaniji tad-Dubai Airpot tag─žna. Barra minn hekk, tista ÔÇÖtikkonnettja maÔÇÖ dawk li jfittxu xog─žol ie─žor u dawn jistg─žu jg─žinuk. Ftakar li anke parir sempli─ői jista 'jibdel il-mod ta' ─žsieb tieg─žek.

Dubai City Company issa g─žamlet rilokazzjoni tips g─žal mara espat. B'din il-gwida kompluta g─žal espatrijati ─íodda, g─žandek tikseb vi┼╝joni ─őara ta 'kif tista' titqieg─žed f'Dubai. Il-kumpanija tag─žna tg─žin ukoll biex til─žaq dawk l-g─žanijiet. Il-karriera is-suq g─žall-Expatwoman Dubai qed jikber.

Sej─ža kies─ža lil Min I─žaddem f'Dubai

Importanti li tirrealizza li ssib l-isem ta 'min i─žaddem. Ipprova tikseb aktar informazzjoni dwar din il-kumpanija. Barra minn hekk, ipprova ssib in-numri tat-telefon rilevanti. Meta ssejja─ž lil min i─žaddem. Ipprova ma tg─žid xejn mill-esperjenza ─ža┼╝ina tieg─žek. Barra minn hekk, ┼╝omm mal-esperjenza tieg─žek meta ssejja─ž min i─žaddem f'Dubai. Meta titlob lill-kumpaniji.

Il-mira tieg─žek hi li nitkellmu l-amministratur tal-kiri g─žax-xog─žol barra l-pajji┼╝. Kun differenti minn dawk li qed ifittxu xog─žol. Issir ─žbiberija mhix mod ta 'su─ő─őess. Int trid tkun ─žafna professjonali. U wkoll jaqtg─žu b─žala mani─íer tan-negozju.

Ipprova tikkuntattja lill-mani─íer tar-RG─ž fi ─ždan id-ditta. U fl-istess ─žin ma j─žallux lill-persuna tispikka. BÔÇÖdan fÔÇÖmo─ž─žok, ─őempel lill-mani─íer tal-kiri. Qatt ma jsir kompitu fa─őli li tag─žmel. I┼╝da min-na─ža l-o─žra, hija effettiva meta titkellem u tibg─žat CV. Spe─őjalment g─žall-persuna li int jixtieq jinfluwenza. Ti─íi mfakkar meta s-CV tieg─žek tid─žol fil-kaxxa tal-posta.

Nitkellmu wi─ő─ő imb wi─ő─ő mal-mani─íer tar-rekluta─í─í. Dan jag─žtik l-opportunit├á perfetta. ─áeneralment titkellem biex tag─žmel pitch tal-bejg─ž. U imbottaha impressjoni tajba fuq il-mani─íers tal-kiri. Expatwoman Dubai li g─žandha ─ő-─őans li ta─ždem.

A─íenziji ta 'Rekluta─í─í fl-Emirati G─žarab Mag─žquda

Fuq in-na─ža po┼╝ittiva kumpaniji Dubai. U l-kiri ta 'a─íenziji ta' rekluta─í─í. ─áeneralment, ir-rekluta─í─í tan-nisa. A─íenziji ta 'rekluta─í─í fl-UAE. Tiftix internazzjonalment karriera fuq telefon ─őellulari. Biex issib l-iktar kandidati kwalifikati. U il 7th Emirates huma l-a─žjar post g─žal dan.

Mara li tpattija qed tfittex Dubai aqwa. U─žud mill-po┼╝izzjonijiet jirrikjedu kuntatt biss mal-mara. Il-wejter jew anke l-immani─í─íjar tal-lukanda. Huma kollha tfittxija g─žall-aqwa mara ta 'Expat Dubai. U a─žna qeg─ždin hawn biex ng─žinuk.

Pere┼╝empju fin-nofs tal-Lvant. Mara ─žafna drabi jsiru mani─íers. Tista 'ta─žseb li m'g─žandhomx impjiegi bi ─žlas g─žoli g─žan-nisa. L-impjiegi offruti mill-mani─íment tal-anzjanit├á. U po┼╝izzjonijiet e┼╝ekuttivi. Issa qed isiru aktar popolari fl-Emirati G─žarab Mag─žquda.

Po┼╝ittivament ─žafna l-a─íenzija Emirate tfittex kandidati ─íodda. Wie─žed mill-e┼╝empji huwa l-Expo 2020 f'Dubai. Is-suq ─žoloq lista ta 'kandidati. Spe─őjalment g─žall-kumpaniji li qed jirreklutaw sa 2020. Anke Google f'Dubai qed tikri.

Attenti mill-postijiet battala relattivament baxxi m─žallsa f'Dubai. ─áeneralment titkellem il-Belt ta ÔÇÖDubai. Li jkollok kriminalit├á relattiva super baxxa. Ma jg─židx li tista 'tkun imqarraq. Int dejjem sar e┼╝ekuttiv im─žallas sew. U─žud mill-impjiegi huma bi ─žlas baxx. Pere┼╝empju ─žaddiema gradwati ─íodda. Ma nistax nistenna d─žul super per e┼╝empju g─žal impjiegi fl-Arabja Sawdita. Trid tiftakar li w─žud min i─žaddem. Tie─žu vanta─í─í min-nies. Huwa illegali li a─íenzija ta 'rekluta─í─í titolbok t─žallas il-flus biex tikseb xog─žol fl-UAE.

A─íenti ta 'rekluta─í─í g─žal espatrijati nisa

Rekluturi u mani─íers ta 'kiri. Jista ÔÇÖjippromwovi lil kull kandidat. Ix-xog─žol tag─žhom hu li jpo─í─íuk. G─žall-mani─íers tar-rekluta─í─í, ma hemm l-ebda differenza. Jekk inti mara jew ra─íel espatjat. Kiri ta 'mani─íers li jag─žmlu l-flus fuq il - kandidat ta ÔÇÖsu─ő─őess. Il-─íestjoni tar-rekluta─í─í hija mikrija mill-aqwa kumpaniji. Min-na─ža l-o─žra, int qatt ma tkun imqabbad minn individwi. Huwa biss minn mani─íers tal-kumpaniji fil-kumpanija. Ukoll, issib post fejn ta─ždem rekluta─í─í u servizzi. U qabbad mal-mani─íers tal-kiri f'Dubai.

Id-dmirijiet prin─őipali g─žal dawk li jirreklutaw bl-esperjenza. ─áeneralment titkellem hu li tbieg─žek lill-kumpanija. Mhux biex tbig─ž il-kumpanija lilek. Allura kun ┼╝gur li taf x'tista 'tag─žmel f'termini ta' kummer─ő personali. Hemm ─žafna modi biex issir taf il-mani─íers tal-kiri f'Dubai. Naturalment, min jirrekluta huwa interessat biss fl-iktar kandidati ta ÔÇÖxog─žol edukati.

G─žalhekk l-ag─žar de─ői┼╝joni li tista 'tag─žmel. Qieg─žed jid─žol fin-nasba tal-─žlas tal-kummissjoni g─žal xog─žol. Pere┼╝empju, il-kumpanija tag─žna tista 'tg─žinek biex tikseb xog─žol. I┼╝da ma nistg─žux nipprovdu opportunit├á ta 'xog─žol. A─žna qed ng─žinu biss matul il-pro─őess ta 'rekluta─í─í. L-a─žjar mod huwa li ssib a─íenzija tal-impjiegi le─íittima g─žal opportunitajiet ta 'karriera. G─žalkemm dan jista 'jkun minnu. Fir-realt├á, meta l-espatjati temmew il-pro─őess tal-applikazzjoni tax-xog─žol. G─žandha tissejja─ž g─žal intervista. Wara kollox mhux kull min qed ifittex xog─žol isib xog─žol fÔÇÖDubai. U─žud mill-espatrijati ji─íu lura d-dar.

Pere┼╝empju xi nisa li qed ifittxu impjieg. Jg─žixu barra minn pajji┼╝hom u biex jindikaw. Xi w─žud minnhom Nisa espatrijati Indjani jsibu xog─žol minn Dubai City Company. Ta─žt dawk i─ő-─őirkostanzi, Jekk qed tfittex li ssir Expatwoman f'Dubai. Imma b─žalissa, inti tg─žix barra. Tista u┼╝a l-kumpanija tag─žna g─žall-pro─őess tat-tiftix tax-xog─žol.

Il-preparazzjoni tal-intervista f'Dubai

┼╗gur, kumpaniji tad-Dubaj huma wa─žda mill-aqwa. Biex taqbad mani─íer tal-HR biex jirrevedi l-applikazzjoni tal-karriera tieg─žek. Fi ftit kliem jie─žu ─žafna ─žin. Spe─őjalment fl-UAE. Forsi ─žafna iktar minn XNUMx xhur. Li jkollok esperjenza bi┼╝┼╝ejjed g─žal intervista g─žal diversi industriji. Ikollok b┼╝onn li jkollok esperjenza bi┼╝┼╝ejjed g─žal xog─žol ta 'lukanda. Min-na─ža l-o─žra, g─žandek issegwi l-politika ta 'rekluta─í─í mill-qrib kemm jista' jkun.

Ipprova jag─žmel impressjoni tajba fuq is-CV tieg─žek. Fl-istess ─žin, ikollok b┼╝onn li to─žro─í g─žal intervista m─žejjija. Dejjem tag─žmel l-ewwel impressjoni tieg─žek l-a─žjar li tista '. Spe─őjalment g─žal xog─žol bankarju f'Dubai Wa─žda mill-affarijiet li g─žandek b┼╝onn tiftakar. Meta l-kumpanija fl-a─ž─žar nistedinkom g─žal intervista. ┼╗gur, g─žandek b┼╝onn i─í─íib kopja a─í─íornata tar-Ri┼╝ommarju tieg─žek. Min─žabba dawn il-punti, l-idea intelli─íenti. Qed i─í─íib l-ittri ta ÔÇÖrakkomandazzjoni ming─žand l-ex impjegaturi tieg─žek.

Minn ┼╝mien g─žal ┼╝mien ikollok b┼╝onn t─žares lejn id-dettalji tal-impjieg professjonali tieg─žek. Dejjem I─ő─őekkja s-CV tieg─žek g─žal impjiegi ta 'kummer─őjalizzazzjoni. U kun ┼╝gur li d-dokumenti kollha li qed tippre┼╝enta lil min i─žaddem. Issir wie─žed mill-aqwa u ppre┼╝entat tajjeb mibg─žut bl-ebda ┼╝ball grammatikali. Kun ┼╝gur li g─žandek id-dokumenti kollha f'Bagalja professjonali jew fowlder iswed sabi─ž. Min─žabba li ti─ő─őaqlaq u ─í─íorr id-dokumenti bÔÇÖ─žarsa ─ža┼╝ina. Jag─žmlek li tidher messy u mhux lesta g─žall-Intervista.

Kodi─ői u intervista g─žall-ilbies g─žal mara f'Dubai

Flimkien mas-snin ta 'esperjenza. Int trid tkun taf x'inhu g─žaddej li jilbsu g─žall-walk-in interview. Min-na─ža po┼╝ittiva tipprova tnaqqas livell ta ÔÇÖtensjoni filg─žodu taÔÇÖ l-intervista. G─žandek b┼╝onn tkun taf. Dik Dubaj hija belt konservattiva tal-kultura G─žarbija. Il-gvern tal-UAE g─žandhom restrizzjonijiet stretti fir-rigward tal-mod kif in-nisa g─žandhom jilbsu.

il Dawk li jfittxu x-xog─žol Pakistani fl-UAE jaf kif ta─íixxi f'pajji┼╝ Musulman. Il-mara fÔÇÖDubai g─žandha kodi─ői tal-ilbies pjuttost ristrett. Min-na─ža l-o─žra, in-nisa Ewropej u Amerikani huma laqa 'tajjeb li ju┼╝a l-libsa tal-kultura tag─žhom stess. I┼╝da minn mindu ssir Expatwoman resident fÔÇÖDubai. Int taf l-g─žarfien espert tal-kultura G─žarbija.

Pere┼╝empju f'Dubai, huwa ─ža┼╝in li tilbes li turi barra l-libsa. Il-mara tista 'tidher sexy fi kwa┼╝i kull tip ta' libsa tan-negozju. U dan huwa xieraq ─žafna fl-Emirati. Tista 'tag─žti ─žarsa lejn Kif dress f'Dubai?.

Karriera l-aktar diffi─őli u e─žfef g─žal mara f'Dubai

Hemm ukoll l-aktar impjiegi diffi─őli g─žall-espatrijat mara. Pere┼╝empju Karriera tal-karozzi g─žan-nisa f'Dubai. Huwa extremally qawwi li tikseb. A─žsbu ftit li int ser tixtri Porsche ─ídid. ─Žafna nies ja─žsbu li l-bejjieg─ž se jid─žlu u jistiednek. Madankollu, jekk il-mara tag─žmel dan fl-UAE. A ─ža─ía forsi e─žxen u stramba, min─žabba l-kultura.

Min-na─ža l-o─žra l-iktar xog─žol fa─őli g─žal mara. B'mod ─íenerali huwa biex tibda karriera b─žala g─žalliem. Il-postijiet battala ta 'impjiegi g─žall-g─žalliema huma miftu─ža g─žan-nisa espatrijati. Pjuttost vi┼╝ibbli kuljum b─žala t-tag─žlim tal-mara Indjana fl-iskejjel. U l-bi─ő─őa l-kbira tat-tfal im─žabbahom. ─Žafna mill-espatrijati jafu li Dubai huwa l-a─žjar post g─žall-─žaddiema. Allura hemm impjiegi tajbin u impjiegi ─ž┼╝iena g─žal Expatwoman fl-UAE.

Expatwoman Dubai - A─žna kiri

Issa qeg─ždin ng─žinu lil Woman's biex tikseb xog─žol f'Dubai

Sempli─őement ittella 't-tkomplija u tibda' a Karriera ─ídida fl-UAE b─žala Expatwoman. A─žna wkoll Kiri ta 'espatrijati Filippin f'Dubai.

Upload Resume G─žall-Belt l-iktar Li Tikber fid-Dinja! - Expatwoman Dubai tibda llum !.

I─ő─őekkja wkoll: Gwidi ta 'Multilanguage g─žal Espat

Dubai City Company issa qed tipprovdi gwidi tajbin g─žall-Impjiegi f'Dubai. It-tim tag─žna dde─őieda li j┼╝id informazzjoni g─žal kull lingwa g─žal tag─žna Espatrijati f'Dubai. Allura, billi tiftakar dan, issa tista 'tikseb gwidi, pariri u impjiegi fl-Emirati G─žarab Mag─žquda bil-lingwa tieg─žek.

Jekk jog─ž─íbok ag─ž┼╝el formola valida
50% Discount
L-ebda premju
Darb'o─žra
Kwa┼╝i!
Biljetti Fly
Vi┼╝a g─žal Dubaj!
Premju Nru
L-ebda xortih illum
Kwa┼╝i!
Festi
L-ebda premju
akkomodazzjoni
$ 5 biex Ikseb i─ő-─őans tieg─žek li tirba─ž Visa lil Dubaj!
G─žal $ XNUMx biss Kwa┼╝i kul─žadd jista 'japplika g─žall-Lotterija tal-Visa f'Dubai! Hemm ┼╝ew─í rekwi┼╝iti biss biex tikkwalifika g─žal Impjieg ta 'Vi┼╝a UAE: U┼╝a l-Lotterija tal-Visa f'Dubai biex issir taf bi ftit klikks biss jekk tikkwalifika g─žall-Visa tal-Impjiegi. Kull barranin, li mhuwiex ─őittadin ta 'l-UAE, je─žtie─í vi┼╝a ta' residenza biex jg─žix u ja─ždem f'Dubai. Bil-lotterija tag─žna, int tirba─ž Vi┼╝a ta 'Residenza / Impjieg li jippermettilek ta─ždem f'Dubai!
Jekk tirba─ž il-Visa trid t─žallas biss $ 5 u mbag─žad irre─íistra d-dettalji tieg─žek.
0 o─í─íetti
$0.00