Karriera tal-Gvern f'Dubai
Karriera tal-Gvern f'Dubai G─žall-Expats
Di─őembru 17, 2017
Ibda Karriera ─ídida fil-Lvant Nofsani - Impjiegi f'Dubai g─žal Expats ma 'Dubai City Company
Ibda Karriera ─ídida fil-Lvant Nofsani!
Di─őembru 29, 2017
turi kollha

Impjiegi fl-Arabja Sawdija - Lista ta 'kumpaniji fir-Renju tal-Arabja Sawdija

Impjiegi fl-Arabja Sawdija
[ARForms_popup shortcode_type = 'popup' id = 101 desc = 'Ikkuntattjana!' tip = 'fly' po┼╝izzjoni = 'xellug' g─žoli = 'auto' wisa '=' 800 'angolu =' 90 'bgcolor =' # ff5100 'txtcolor =' # ffffff ']

Impjiegi fl-Arabja Sawdija

Impjiegi fl-Arabja Sawdija huma wie─žed mill-aqwa fil-klassi. E┼╝ekuttivi anzjani Sawdi jafu b─žala wie─žed mill-aqwa mani─íers tan-negozju. Fid-dawl tat-tiftix fil-karriera, g─žandek tikkunsidra wkoll l-Arabja Sawdija. Il-kumpanija tag─žna tikteb artikli dwar it-tiftix tal-karriera fl-Arabja Sawdija. A─žna nippruvaw na─ždmu flimkien ma 'ftit bi─ő─őiet ta' informazzjoni dwarha Kif issib xog─žol fil-Lvant Nofsani. G─žalkemm dan jista 'jkun veru a─žna wie─žed mill l-a─žjar g─žall-Karriera fil-Lvant Nofsani f'termini ta 'pariri g─žal sit ta' xog─žol.

Fatti Amazing dwar l-Impjiegi fl-G─žarabja Sawdita

B─žala kwistjoni ta 'fatt, l-G─žarabja Sawdija hija pajji┼╝ G─žarbi. Jinsabu fi l-a─žjar post fil-Lvant Nofsani. Il-pajji┼╝ ta 'l-Arabja Sawdita ja─ždem g─žall-bi─ő─őa l-kbira tal-Peni┼╝ola G─žarbija. L-G─žarabja Sawdita timmani─í─íja ┼╝ona ta '830,000m2. Min-na─ža l-o─žra, il-pajji┼╝ Sawdita huwa l-─žames l-akbar fl-A┼╝ja. Allura bba┼╝ata fuq dak il-punt. Tista issib xog─žol f'dan il-pajji┼╝ wkoll b─žala mara ta 'l-espatrijat.

Ta─žt dawk i─ő-─őirkostanzi, dan il-post huwa g─žal espatrijati. U huwa t-tieni l-akbar pajji┼╝ G─žarbi. ─áeneralment, pajji┼╝ G─žarabja Sawdita. Popolazzjoni stmata li hija 35 miljun ?. Allura fit-tul jekk qed tfittex xog─žol. G─žandek ─őans tajjeb li ssib xog─žol hemmhekk. Ukoll pjuttost idea intelli─íenti se jkun jing─žaqad mal-Gruppi WhatsApp tag─žna. Hawnhekk tista 'ssib bosta rabtiet ta' stedina ma 'espatrijati o─žra.

G─žarabja Sawdita informazzjoni

Fl-informazzjoni miksuba l-G─žarabja Sawdita tag─žmilha l-akbar pajji┼╝ 40 fid-dinja. Ma─íenb il-ba┼╝i tal-popolazzjoni hemm post tajjeb g─žall-ka─ő─őaturi tal-karriera. Illum jew g─žada ─žafna mill-impjiegi ta┼╝-┼╗ejt ji─íu minn Kumpaniji ta┼╝-┼╗ejt. Punt ewlieni ie─žor g─žall-G─žarabja Sawdita. Il-grupp primarju tax-xog─žol u dak ─žaj huwa l-G─žarbi. U ovvjament, ir-reli─íjon ewlenija hija l-Islam.

BÔÇÖdan fÔÇÖmo─ž─žu, Il-gvern Sawdi huwa 100% Islam. U min-na─ža negattiva, hija monarkija assoluta. Ma 're flimkien mal-kuruna tal-prin─őep addizzjonalment mad-deputat tal-kuruna prin─őep. B'attenzjoni g─žall-flus, il-munita hija Riyal. B─žala illustrazzjoni tal-im─žabba lejn Allah. M'hemm l-ebda Alla imma Allah u Muhammad huwa l-Messa─í─íier ta 'Allah. Il-bandiera tal-Arabja Sawdita hija mag─žmula bil-kuluri tal-a─ždar u l-abjad. Allura dan il-post huwa wie─žed l-a─žjar g─žal dawk li qed ifittxu impjieg.

Kumpanniji ta 'l-G─žarabja Sawdita

Kumpaniji fl-G─žarabja Sawdita fil-Lvant Nofsani

Kif tapplika g─žal xog─žol fl-Arabja Sawdija?

AA Grupp Turki

Biex tg─žid mod ie─žor, din il-kumpanija hija komunement mag─žrufa b─žala ATCO. Kumpanija ATCO hija organizzata ─žafna u orjentati lejn l-espat grupp tan-negozju. Pere┼╝empju, il-kumpanija bba┼╝ata f'Dammam fl-Arabja Sawdita.

Importanti li tirrealizza li Atco qed jopera mill -1950s. Il-bi─ő─őa l-kbira tal-provi konvin─őenti li kumpanija ta ÔÇÖmin isib xog─žol hija sempli─ői. Il-kumpanija hija g─žalkollox proprjet├á ta ÔÇÖAbdulrahman Ali Al-Turki. Mil-lat po┼╝ittiv g─žalik b─žala persuna li qed tfittex xog─žol. B'konsiderazzjoni ta 'dan, il-grupp ATCO g─žandu tlieta u g─žoxrin negozju divi┼╝jonijiet differenti biss fl-Arabja Sawdita. Wie─žed g─žandu jiftakar li kumpanija li timmani─í─íja investimenti kbar fil-Lvant Nofsani. ─áeneralment, kumpanija ─žadmet fuq impri┼╝i kon─íunti u wa─žedha ma 'o─žrajn Kumpanniji Dubai.

Fil-qosor l-attivitajiet tal-Grupp AA Turki jinkludu g─žal bosta setturi tal-karriera. G─žall-parti l-kbira, il-kumpanija qed tie─žu ─žaddiema g─žal postijiet vakanti tajbin. Fil-qosor tal-kummer─ő u l-kostruzzjoni karriera fil-Lvant Nofsani. L-impjiegi fil-bejg─ž bl-imnut u s-servizzi tal-IT fil-Kumpanija Sawdita huma mod kif tirba─ž log─žba. Minn ┼╝mien g─žal ┼╝mien tista 'tikseb opportunitajiet ta' karriera fil-blog.

ATCO jinkludi divi┼╝jonijiet 23, impri┼╝i kon─íunti, u kumpaniji indipendenti. Il-grupp joffri firxa wiesg─ža ta 'opportunitajiet ta' karriera g─žall-espatrijat. Inklu┼╝ wie─žed mill-aqwa dawn li ─íejjin:

  • Servizzi bl-imnut
  • Servizzi Industrijali
  • manifattura
  • ─áestjoni tat-Trasport u tal-Lo─íistika
  • Prodotti u Servizzi tat-Telekomunikazzjoni
  • Awtomazzjoni u Kontroll
  • Kummer─őjali u Servizzi Kummer─őjali
  • ─áestjoni tal-Portijiet u Servizzi Marittimi
  • In─íinerija u Kontraenti
  • Prodotti u Servizzi ta┼╝-┼╗ejt u l-Gass

Impjiegi fl-G─žarabja Sawdita Atco

Grupp ta 'Kumpaniji Abdulla Fouad

Huwa l-aktar stejjer ta ÔÇÖsu─ő─őess ─ő─őelebrati fil-Lvant Nofsani. Abdulla Fouad Group (AFG) twaqqfet fix-1947s f'Ras Tanura, l-G─žarabja Sawdita. Minn dak i┼╝-┼╝mien 'l hawn kibru tant hekk kull min ifittex il-karriera. ┼╗gur se jkollu ─őans biex issib xog─žol hemmhekk biex ikollha MBA.

Dawn il-punti ng─žataw bidu tal-kumpanija b─žala kumpanija tal-kostruzzjoni ┼╝g─žira fil-Lvant Nofsani. Imma fil - anali┼╝i finali tat-titjib. Il-kumpanija fÔÇÖDubai llum hija grupp ta ÔÇÖattivitajiet diversifikati fil-manifattura opportunitajiet ta ÔÇÖnegozju.

Kif ukoll kumpanija ta ÔÇÖl-in─íinerija bÔÇÖg─žarfien profond tat-teknolo─íija taÔÇÖ l-informazzjoni. Naturalment flimkien ma 'negozju ta' investiment fi proprjet├á immobbli. Il-kumpanija g─žandha wkoll setturi kbar ta ÔÇÖHR u investiment u kummer─ő kummer─őjali fl-G─žarabja Sawdita.

Min-na─ža l-o─žra l-portafoll tan-negozju ta ÔÇÖAbdulla Fouad. Issir super popolari fil-Fa─őli tan-Nofst. Fir-realt├á, il-kumpanija tikkonsisti minn kumpaniji u divi┼╝jonijiet multipli. Allura tibba┼╝a fuq dak li tista ' Ibg─žat is-CV tieg─žek g─žal din il-Kumpanija f'Dubaj f'2018.

Kumpanija li qed tfittex ─žaddiema fi┼╝-┼╗ejt u l-Gass. Barra minn hekk, Industrijali u l-Kostruzzjoni Postijiet tax-xog─žol battala jsiru disponibbli online. Il-Grupp AFG mhux biss rekluta─í─í g─žall-Consumer Care Consumer & Real Estate i┼╝da wkoll g─žall-karriera tal-Investimenti. Il-kumpanija tfittex ukoll g─žal e┼╝ekuttivi tal-─íestjoni fis-setturi tal-Informazzjoni u t-Teknolo─íija.

Il-kumpanija hija wkoll kklassifikata fost l-aqwa kumpaniji 100 fl-G─žarabja Sawdita. fil-fatt, AFG Group postijiet ta ÔÇÖservizz fir-Renju taÔÇÖ l-G─žarabja Sawdita kollha. ─áeneralment, kumpanija g─žandha netwerk ta ÔÇÖuffi─ő─őji taÔÇÖ akkwist fl-Istati Uniti, l-Ewropa u l-Asja.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita - Abulla Fouad.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita Abdulla Fouad

Advanced Electronics Company Limited (AECL)

Dubai Company hija organizzazzjoni b'responsabbilt├á limitata fl-G─žarabja Sawdita. G─žalkemm dan jista 'jkun minnu, il-kumpanija bdiet topera f'1988.

Min-na─ža l-o─žra, AEC hija spe─őjalizzata fit-teknolo─íija l-─ídida. AECL huwa aktar minn ri─őerka avvanzata u manifattura elettronika kumpanija fil-Lvant Nofsani. BÔÇÖdan il-─žsieb kumpanija tirrekluta g─žas-setturi tad-difi┼╝a u tal-komunikazzjoni fl-Arabja Sawdija.

F'dawn i─ő-─őirkostanzi, l-g─žan tal-AEC huwa li jsir wie─žed mill-aqwa. ─áeneralment fil-kapa─őitajiet lokali u oqsma strate─íi─ői. Kif ─íie nnutat il-kumpanija avvanzat u avvanzat ─ídid fit-teknolo─íiji tal-manifattura u s-sistemi ta 'komunikazzjoni. Din il-kumpanija kiri ta 'espatrijat Indjan. Mela jekk int Expat Indjan g─žandek tibg─žat is-CV tieg─žek.

G─žall-parti l-kbira, kumpanija hija wa─žda mill-aqwa fl-appo─í─í tal-prodott. Din il-kumpanija aqwa f'2006 iffirmat ftehim interessat. Dubai Company ─íestiet il-kuntratt il-─ídid ma 'Acer. L-AECL issir il-manifattura ta 'kompjuters personali fil-Lvant Nofsani. U dan isir pro─íett ─ídid g─žal parti mill-programm tal-gvern Sawdita biex il-kompjuters jintla─žqu bi prezz ra─íonevoli g─žall-popolazzjoni ta 'l-Arabja Sawdita.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija - Kumpanija Elettronika Avvanzata.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija Advance Electronics Company

Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers

Ing─žaqad mal-kumpanija tal-Kumpanija llum. Fil-fatt, jekk qed tfittex impjieg f'Dubai. AH ALGOSAIBI & BROS. Dan in-negozju tal-Arabja Sawdija kien su─ő─őess ─žafna snin lura. Fl-istess ─žin, din il-Kumpanija Sawdita tibda b'immani─í─íjar e─ő─őezzjonali ta 'nies. Min-na─ža l-o─žra dik l-organizzazzjoni tal-Lvant Nofsani tipprovdi g─žerf, kompetenza g─žall-Pajji┼╝i tal-GCC. U servizzi ta 'pro─íetti superjuri mhux biss lill-klijenti tal-GCC. I┼╝da s-servizzi tag─žhom jinkludu wkoll Dubai City.

Inti Expat Looking for Job fl-Arabja Sawdita?. Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers, fir-realt├á, jipprovdulek opportunitajiet aqwa ta 'karriera fir-Renju tal-Arabja Sawdija. Fl-istess ─žin, tista 'tapplika g─žas-CV a─í─íornat tieg─žek. U b'dan f'mo─ž─žok, inti jista 'jkollok appo─í─í g─žall-i┼╝vilupp tal-karriera fl-opportunitajiet kollha ta' sfida.

Kumpanija li tqieg─žed valur g─žoli fuqha kull persuna li tfittex xog─žol li tissie─žeb fis-settur tal-kostruzzjoni. Punt ewlieni ie─žor mal-kumpanija Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers hija l-etika u l-valuri tan-negozju. Min-na─ža po┼╝ittiva, l-e─ő─őellenza individwali u l-i┼╝vilupp tal-karriera fil-kumpanija huwa importanti fid-dinja G─žarbija.

Il-kumpanija g─žandha premjijiet u rikonoxximent madwar il-Pajji┼╝i tal-GCC. F'dawn i─ő-─őirkostanzi, il-kumpanija tqeg─žid ta 'e┼╝ekuttivi tal-espatrijat. U ma 'din il-kumpanija, tista' tibni u ssegwi l-ambizzjonijiet tal-karriera tieg─žek fid-dinja tan-negozju ta 'l-G─žarabja Sawdita. G─žal din ir-ra─íuni, tista 'ting─žaqad mat-tim tal-─žaddiema tal-kumpanija u tie─žu in-negozju g─žal-livell li jmiss.

Fl-a─ž─žar mill-a─ž─žar, il-kumpanija hija attivament ifittxu e┼╝ekuttivi tal-aqwa talent tal-espatjati li qed ifittxu impjieg fl-Arabja Sawdija. Tista 'tapplika indirettament fuq l-indirizz elettroniku tag─žhom.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita ma 'Ahmad Hamad.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita Ahmad Hamad Al Gosaibi & Brothers

Ristoranti u bars ta 'Al Baik

G─žalkemm dan jista 'jkun minnu huma jservu l-aqwa ikel fil-belt. Mal-kumpanija ALBAIK tista 'ssib servizz tal-konsumatur u opportunitajiet ta 'karriera fl-operazzjoni tal-─íestjoni. G─žal din ir-ra─íuni, il-kumpanija temmen li l-membri tat-tim huma l-aktar assi stmati fin-negozju tal-ikel.

G─žal din ir-ra─íuni, Ristoranti u Bars ta 'Al Baik. Hija impenjata li tibni kumpanija mhux biss g─žall-─žaddiema G─žarabja i┼╝da wkoll g─žal L-Indja u l-Pakistan li qed ifittxu xog─žol. F'dawn i─ő-─őirkostanzi l-kultura tal-─židma f'tim u r-rispett lejn xulxin. Ng─žinu lin-nazzjonijiet internazzjonali biex ja─ždmu flimkien.

B'mod ─íenerali, wie─žed i┼╝omm f'mo─ž─žu dan, tista 'ti─íi promoss mill-kariga junior g─žal e┼╝ekuttiv ta' livell g─žoli. Fuq ┼╝mien twil, il-kumpanija li tipprovdi kull membru tat-tim individwali tg─žin biex tikseb il-promozzjoni fi ┼╝mien sena. Kif ─íie nnotat bl-appo─í─í kollu li tista 'tikseb ma' din il-kumpanija.

u jkollna opportunitajiet ta 'karriera biex ti┼╝viluppa u tikber personalment fuq is-suq tal-karriera tar-Renju tal-Arabja Sawdija. Allura biex ti─íbor fil-qosor ta─ždem professjonalment ma 'Ristoranti u bars Al Baik biex tikseb il-potenzjal s─ži─ž hija ─ő-─őavetta g─žas-su─ő─őess tieg─žek.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita mar-Restaurant Al Baik.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita Al Baik Company

Al Bilad Bank fl-Arabja Sawdita

Illum jew g─žada ma 'alternattivi ta' tiftix fil-karriera tieg─žek. G─žandek tag─žti ─žarsa lejn Il-Bank Albilad huwa l-Arabja Sawdija. Biex tibda, informazzjoni li dan il-bank hija kumpanija azzjonarja. B'mod ─íenerali, Al Bilad Bank stabbilixxa Digriet Irjali bil-kapital korporattiv ta '5,000,000,000 Saudi Riyals. Biex b'hekk tag─žmel kumpanija tajba ─žafna biex ta─ždem mag─žha.

Bank Albilad b─žala negozju bankarju jipprova jespandi madwar l-G─žarabja Sawdita kollha. Kumpanija tifta─ž ferg─žat fi ftit bliet u re─íjuni ─íodda. Ming─žajr dewmien flimkien ma '─žaddiema lokali fil-kumpanija Sawdita li tipprovdi ferg─žat tan-nisa u ─őentri ta' servizzi bankarji. Allura kul─žadd jista 'ju┼╝a s-servizzi tieg─žu.

Fid-dawl ta 'dawn il-punti, il-Bank Albilad jipprovdi servizzi g─žal klijenti ─íodda. U l-espatrijati fl-G─žarabja Sawdita jistg─žu ju┼╝aw il-prodotti u s-servizzi bankarji kollha fil-livelli u s-segmenti kollha. Fil-pre┼╝ent, g─žandek tistenna bosta opportunitajiet ta 'karriera. Biex tibda impjiegi fi prodotti ta 'finanzi tan-negozju u karriera mg─ža─í─íla fil-prodotti bankarji bl-imnut. Flimkien ma 'impjiegi ta' prodotti ta 'investiment fl-Arabja Sawdita.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija ma 'Al Bilad Bank.

Grupp Al Faisaliah

Grupp Al Faisaliah wie─žed mill-a─žjar post g─žax-xog─žol. Kumpanija Sawdija mi┼╝muma privatament fil-Lvant Nofsani. G─žall-iskop tan-negozju, kumpanija tat-tkabbir issir grupp multi-negozju. Fi kliem differenti, f'dan il-ka┼╝, il-kumpanija fil-kwartjieri ─íenerali hija fl-Arabja Sawdija u li jservu l-Lvant Nofsani. L-ewwel ─ža─ía li tiftakar meta tapplika g─žal bejg─ž u impjiegi ta 'kummer─őjalizzazzjoni fl-Arabja Sawdita. B'mod ─íenerali dik il-kumpanija tal-Arabja Sawdija twaqqfet f'1971.

Fuq in-na─ža po┼╝ittiva, Grupp Al Faisaliah timmani─í─íja po┼╝izzjonijiet ewlenin fi ─ždan dawk li jfittxu l-karriera fin-negozju tal-Agrikoltura u l-Ikel. Il-kumpanija dejjem tikber fis-swieq tal-Elettronika u Sistemi fil-Lvant Nofsani. G─žal din ir-ra─íuni, tista 'tikseb xog─žol fil-Kura tas-Sa─ž─ža u l-Ikel tas-Servizz. B'mod ─íenerali, il-grupp hu rikonoxxut fir-re─íjun tal-GCC.

Fil-medda t-twila, huwa tim ta 'tmexxija professjonali. Dejjem kuntenta li jag─žtuk idejk b'rekwi┼╝iti ta 'rekluta─í─í. U s-s─žubijiet strate─íi─ői tag─žha ta 'tul ta' ┼╝mien twil ma 'ditti globali ewlenin definittivament ser jg─žinek sabiex tikseb Impjieg f'Riyadh. G─žall-parti l-kbira, kumpanija inklu┼╝i Sony, Danone, Philips, u Accenture.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija mal-Grupp Al Faisaliah.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija Grupp Al Faisaliah

Riyadh Kuljum fl-Arabja Sawdija

Bil-bilan─ő, ipprova x-xog─žol fil-gazzetta. Karriera fil-midja saret taljarka g─žall-e┼╝ekuttivi Sawdi. Riyadh Daily ippubblikat mill-Istabbiliment g─žall-Istampa Al-Yamamah. Min─žabba dawn il-punti l-kumpanija huma l-ewwel Ingli┼╝i kuljum ippubblikati mill-kapitali Sawdita.

Fl-a─ž─žarnett jekk qed tfittex impjieg fil-midja u fil-komunikazzjonijiet. Jekk jog─ž─íbok ┼╝id jer─ía 'jibda fil-media tal-pubblikazzjoni o─žtha, gazzetta G─žarbija Al-Riyadh. B─žala kwistjoni ta 'fatt, Riyadh Daily g─žandu storja twila fl-industrija tal-midja tar-Renju.

Riyadh Daily l-ewwel darba fl-istorja tal-kumpanija ppubblikat fuljett fix-1960s qabel ma ─íie ┼╝viluppat fil-fuljett ta ÔÇÖtag─žrif fÔÇÖ1985. Tista 'ssib ukoll ftit a─íenziji ta 'rekluta─í─í f'Dubai li huma tirrekluta g─žal din il-kumpanija.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita ma 'Riyadh Kuljum.

An Al Tazaj fl-Arabja Sawdita

Restaurant f'Buraidah, wie─žed mill - Karrieri a─žjar g─žall-barranin. Fir-realt├á, ir-ristoranti ta 'din l-industrija Imwaqqfa 1989 aktar minn 28 snin ilu. B'dan f'mo─ž─žok, g─žandek tipprova tikseb xog─žol ma 'din id-ditta. ─Žafna Postijiet vakanti g─žall-karriera kummer─őjali fi ─ždan din il-kumpanija.

Jekk inti espatjat ─íeneralment titkellem e┼╝istenza kulturali hija tajba mod biex issib xog─žol. Fit-tag─žrif miksub l-ideat ta ÔÇÖinvestiment fil-karriera jitrabbew fl-ambjent fil-pajji┼╝i tal-GCC. Biex tibda bl-impjiegi fl-Arabja Sawdija g─žandek tibg─žat is-CV tieg─žek. Tista tikseb xog─žol fil-Lvant Nofsani. Tella 't-tkomplija tieg─žek g─žal din il-kumpanija fil-GCC.

Restorant Al Tazaj li ja─ő─őetta CV g─žal po┼╝izzjonijiet multipli minn dawk li jfittxu x-xog─žol fis-suq internazzjonali. Fl-isfond primarjament l-impjiegi huma disponibbli g─žall-bejg─ž u l-po┼╝izzjonijiet tal-bankijiet. Sal-─žin pre┼╝enti ibg─žat CV jekk int interessat f'po┼╝izzjonijiet mani─íerjali g─žolja u g─žolja.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita ma 'An Al Tazaj.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita Restaurant Al Tazaj f'Buraidah

ALDREES Kumpanija tas-Servizzi tal-Petroleum u tat-Trasport

Importanti li tkun taf li hija kumpanija Saudi Stock Company. Min─žabba dawn il-punti jkollna karriera ─ídida ma ÔÇÖkumpanija ─ígant tal-pitrolju hija karriera bi ─žlas sew fl-Arabja Sawdija. Sa l-lum il-kumpanija tmexxi servizzi bl-imnut u ssir servizzi ta 'trasport b'─žafna prodotti organizzazzjoni fir-re─íjun tal-GCC.

Fil-fatt, il-kumpanija tifta─žar li tipprovdi servizzi ta 'kwalit├á fl-G─žarabja Sawdita. Min - na─ža l - o─žra, din l - organizzazzjoni ospitanti ti─í─íenera pro─íetti ta 'organizzazzjonijiet privati ÔÇőÔÇőu tal - gvern matul is - snin ta' wara negozju fil-Lvant Nofsani.

B'dan il-mod, f'mo─ž─žu, tkabbir sod fi ─ždan kumpanija huwa possibbli fl-Arabja Sawdita. Matul is-snin li g─žaddew, e┼╝ekuttivi prosperi kellhom su─ő─őess f'din il-kumpanija sal-lum. Din il-kumpanija wkoll rekluta─í─í ta 'persuni li jfittxu impjieg fil-Filippini. G─žalhekk, huwa verament tajjeb li j┼╝uru s-sezzjoni tal-kiri tag─žhom fuq il-websajt.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija mal-Kumpanija tas-Servizzi tat-Trasport tal-Petroleum u.

Impjiegi fl-G─žarabja Sawdita ALDREES Petroleum and Transport Services Company

Il-Grupp Al Muhaidib

il-kumpanija huwa grupp privat internazzjonali ta 'kumpaniji bba┼╝ati fl-Arabja Sawdija. Min-na─ža po┼╝ittiva, il-kumpanija twaqqfet f'1943. Sa issa l-Abdul Kadir Al Muhaidib huwa Kumpanija tajba biex ta─ždem g─žaliha. Fi kliem ie─žor, i─ő-Chairman attwali tal-Bord tad-Diretturi huwa Sulaiman A. Al Muhaidib.

L-ewwel ─ža─ía li tiftakar l-interess ewlieni tal-kumpanija hija li tbieg─ž materjali tal-bini bl-ingrossa. Fi kliem ie─žor, il-kumpanija li timporta prodotti tal-ikel spe─őifikament tqieg─žed fis-suq u tqassam ir-ross fl-Arabja Sawdita.

Min-na─ža l-o─žra, dan is-settur G─žarabja Sawdita baqa 'negozju ewlieni g─žall-UE postijiet tax-xog─žol vakanti fi Grupp g─žall-Afrika t'Isfel. Fl-istess ─žin, il-kumpanija ppermettiet tespandi s-settur tar-rekluta─í─í tag─žha fil-GCC. Min-na─ža po┼╝ittiva, il-kumpanija tal-portafoll tinkludi ─žbub o─žra. U eventwalment, it-tim ta ÔÇÖtmexxija tal-kumpanija jwassal g─žall-istabbiliment ta ÔÇÖkatina tal-bejg─ž bl-imnut fir-Renju tal-Arabja Sawdija. Li ma tg─žid xejn mill-Im─ža┼╝en ─áganti (aktar tard ing─žaqdu ma 'Panda).

Bl-istess mod sal-lum, il-grupp huwa attiv f'─žames oqsma tan-negozju fil-Dubai u fil-Lvant Nofsani: Ikel, Real Estate, Materjali tal-Bini, Kostruzzjoni u Utilitajiet u Infrastruttura.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija mal-Grupp Al Muhaidib.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija Al-Muhaidib

Karriera fil-Bank Nazzjonali G─žarbi

Importanti li tirrealizza Il-Bank Nazzjonali G─žarbi (ANB). Huwa bank ewlieni bba┼╝at f'Riyadh, ta─žt dawk i─ő-─őirkostanzi, kumpanija li tikri fl-G─žarabja Sawdita. ─áeneralment, il-kumpanija hija elenkata fil-Bor┼╝a ta 'l-G─žarabja. G─žalhekk huwa fa─őli li wie─žed jiffranka biex ja─ždem. Imma tista ' issib xi post tax-xog─žol dwar karriera fi ftit postijiet o─žra.

ANB Group toffri servizzi bankarji kummer─őjali u ta ÔÇÖinvestiment komprensivi. Sal-lum, tista 'ssib xog─žol mas-settur bankarju. L-affarijiet kollha kkunsidrati meta tibda xog─žol ─ídid ma 'din il-kumpanija. Minn ┼╝mien g─žal ┼╝mien rekluta─í─í ta 'kumpanija g─žal e┼╝ekuttivi tal-bejg─ž. Il-Bank Nazzjonali G─žarbi g─žandu ferg─žat 156 fl-G─žarabja Sawdita. L-akbar azzjonist tag─žha huwa l-Bank G─žarab, li g─žandu 40% tal-fond.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija mal-Bank Nazzjonali G─žarbi.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita tal-Bank Nazzjonali G─žarbi

Balubaid Grupp ta 'Kumpaniji (BGC)

Balubaid timpjega persuna li qed tfittex karriera internazzjonali fid-dinja kollha. Il-forza tax-xog─žol multinazzjonali ta 'BGC g─žandha aktar minn 1,700 impjegati fil-Lvant Nofsani. Fi kliem ie─žor, il-kumpanija ─íiet iffinanzjata f'1952 fuq XNUMx snin ilu. Mela jekk qed tfittex karriera fit-tul. Dan kumpanija hija l-a─žjar fl-u┼╝u g─žall-─žafna setturi tal-karriera.

Bil-mezzi kollha, il-Grupp ta 'Kumpaniji Balubaid huwa impenjat g─žal ta─žri─í kontinwu ─íewwa d-dar. Korrispondenti ┼╗vilupp g─žal espatrijati li jfittxu l-karrieri. U g─žalkemm dan jista 'jkun minnu, is-Saudization ta' l-organizzazzjoni tag─žha jag─žmilhom jimpjegaw impjegati ─íodda kull xahar.

Il-grupp Kiri ta 'studenti u mani─íers gradwati ─íodda. Minn aktar minn XNUMx pajji┼╝i fil-Lvant Nofsani, l-Afrika, Asja t'Isfel, L-Asja tax-Xlokk, l-Amerika ta ÔÇÖFuq u ovvjament, ir-Renju tal-Arabja Sawdija.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija ma 'Balubaid.

Impjiegi fl-Arabja Sawdija Il-Grupp ta 'Kumpaniji Balubaid (BGC)

Bin Quraya fl-Arabja Sawdita

Min-na─ža l-o─žra, jekk qed tfittex postijiet battala fit-tul. Ag─žti ─žarsa lejn Bin Quraya Group. Il-kumpanija hija kumpanija Sawdita privata mi┼╝muma privatament. Servizzi ta '─íestjoni ta' Kumpanija ma 'BQ Rental. U hija wa─žda mis-sussidjarji tag─žha fis-su─ő─őess tan-negozju Sawdi. Il-kumpanija hija d-ditta ewlenija ta ÔÇÖkiri taÔÇÖ tag─žmir tqil fl-Arabja Sawdita.

Fuq kollox Bin Quraya hija wa─žda mill-akbar flotot ta 'tag─žmir tqil tal-Lvant Nofsani. L-uffi─ő─őju ewlieni tal-kumpanija huwa bba┼╝at f'Dhahran fl-Arabja Sawdita. G─žall-fini tal-i┼╝vilupp tal-kumpanija. Kiri ta 'kumpaniji fi pro─íetti ─íodda fir-Renju Unit kollu. G─žandek ukoll ┼╝jara tag─žna Rabta ta 'grupp ta' Dubai WhatsApp. Min─žabba li w─žud mill-konsulenti tar-rekluta─í─í qed jippubblikaw offerti ta 'impjieg hemmhekk.

Barra minn hekk, trid tiftakar li din il-kumpanija hija ferm rikonoxxut fil-Google. Spe─őjalment g─žall-─žti─íijiet ta 'rekluta─í─í tag─žhom.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita ma 'Ahmad Hamad.

Impjiegi fl-Arabja Sawdita Bin Quraya

Konklu┼╝joni g─žall-impjieg

Hemm bosta g─ža┼╝liet o─žra g─žal dawk li jfittxu xog─žol internazzjonali. Wa─žda minnhom hija issib xog─žol f'lukanda fil-Lvant Nofsani. Hemm ukoll pajji┼╝i o─žra fejn in-nies jistg─žu jsibu xog─žol. Expats ─íodda li jkollhom offerti ta 'xog─žol kuljum mill-madwar id-dinja kollha. Allura inti g─žandek a─žseb darbtejn qabel ma tg─žaddi minn abroad. Min-na─ža l-o─žra, tista 'wkoll tfittex impjieg fuq tag─žna Il-Grupp ta 'Impjiegi ta' Dubai WhatsApp. Il-mod ─žafna intelli─íenti huwa li tapplika g─žall-postijiet battala qabel ma inti timxi lejn il-Lvant Nofsani.

Modi super popolari li g─žandhom jitqieg─ždu fl-Emirati u l-G─žarabja Sawdita. B'mod ─íenerali huwa li U┼╝a l-mowbajl tieg─žek b─žala g─žodda ta 'kiri. B─žalissa dawk li qed ifittxu xog─žol ─íodda m'g─žandhomx bi┼╝┼╝ejjed ─žin biex ifittxu xog─žol. Fis-snin ta 'wara, postijiet vakanti ─íodda ji─íu flimkien mal-Lvant Nofsani. Pere┼╝empju, destinazzjoni popolari ─žafna g─žal Ir-rekluta─í─í huwa Dubai u Abu Dhabi. Allura g─žandek tfittex impjieg f'bosta pajji┼╝i mhux biss g─žall-Impjiegi fl-G─žarabja Sawdita.

Impjiegi fl-G─žarabja Sawdita - T─žobbuh u taqbad l-impjieg illum. Min-na─ža l-o─žra, g─žandek ukoll t─žares lejn il-kiri ta ÔÇÖkumpaniji madwar il-Golf. A─žna nippre┼╝entaw g─žalik a Ditta ta 'rekluta─í─í tal-karriera u Magna Monster tiftix tal-magna fl-UAE. Huma verament jiswa li japplikaw mas-CV tieg─žek.

Upload Resume g─žall-Impjiegi fl-Arabja Sawdija!

Trid issib L-Impjiegi G─žarabja Sawdita g─žalkemm dan jista 'jkun minnu nistg─žu ng─žinuk.

Ma 'Dubai City Company tista' tibda karriera ─ídida fi Arabja Sawdita!

Upload Resume G─žall-Belt l-iktar Li Tikber fid-Dinja! - Impjiegi f'Riyadh

Gwidi b'─žafna lingwi g─žal espatrijati

Dubai City Company issa qed tipprovdi gwidi tajbin g─žall-Impjiegi f'Dubai. It-tim tag─žna dde─őieda li j┼╝id informazzjoni g─žal kull lingwa g─žal tag─žna Espatrijati f'Dubai. Allura, billi tiftakar dan, issa tista 'tikseb gwidi, pariri u impjiegi fl-Emirati G─žarab Mag─žquda bil-lingwa tieg─žek.

Dubai City Company
Dubai City Company
Mer─žba, grazzi talli ┼╝┼╝ur il-websajt tag─žna u ssir utent ─ídid tas-servizzi tal-g─ža─íeb tag─žna.

Kummenti huma mag─žluqa.

50% Discount
L-ebda premju
Darb'o─žra
Kwa┼╝i!
Biljetti Fly
CV b'xejn!
Premju Nru
L-ebda xortih illum
Kwa┼╝i!
Festi
Post mill-─ídid!
akkomodazzjoni
B'xejn! - Ikseb i─ő-─őans tieg─žek li jirba─ž Xog─žol f'Dubai!

Kwa┼╝i kul─žadd jista 'japplika g─žal-Lottery Job Dubai. Hemm biss ┼╝ew─í rekwi┼╝iti biex tikkwalifika g─žal UAE jew Impjiegi tal-Qatar: U┼╝a l-Lotterija tal-Visa f'Dubai biex issir taf bi ftit klikks biss jekk inti tikkwalifika g─žall-Visa tal-Impjiegi. Kull barranin, li mhuwiex ─őittadin ta 'l-UAE, je─žtie─í vi┼╝a ta' residenza biex jg─žix u ja─ždem f'Dubai. Bil-lotterija tag─žna, int tirba─ž Vi┼╝a ta 'Residenza / Impjieg li jippermettilek ta─ždem f'Dubai!

Jekk tirba─ž ix-xog─žol f'Dubai trid tirre─íistra d-dettalji tieg─žek.