Expatriates Dubai
Expatriates Dubai - A─žna issa qeg─ždin jikru fl-UAE ­čąç
Jannar 19, 2018
Impjiegi fis-suq f'Dubai
Impjiegi ta 'kummer─őjalizzazzjoni f'Dubai ­čąç
Jannar 27, 2018
turi kollha

Work Abroad Dubai - Sib u Applika g─žal Vakanzi fl-UAE ­čąç

Walk in Intervista Dubai
Ikkuntatjana!

Xog─žol Barra Dubai

Tfittex Impjiegi Internazzjonali Attenti!

Xog─žol Barra Dubai ma 'Dubai City Company. Attenzjoni ta 'Seekers ─áodda ta' Xog─žol minn madwar id-dinja. Qed nipprovdu g─žajnuna fit-tfittxija g─žal postijiet tax-xog─žol vakanti fl-UAE. Jekk qed tfittex li tikri f'Dubai. A─žna qeg─ždin hawn biex jg─žinuk issib post battal fl-UAE. A─žna tg─žin biex tikseb xog─žol f'Dubai. Kull ma trid tag─žmel hu li t─žares lejn is-servizzi tag─žna g─žal servizzi ta ÔÇÖrekluta─í─í.

It-tim ta 'rekluta─í─í tag─žna huwa l-kiri g─žal bosta impjiegi vakanti fl-UAE. Ix-xog─žol barra f'Dubai, dan huwa dak li kul─žadd irid u a─žna hawn biex tg─žinek issib impjieg f'Dubai Belt. Kull ka─ő─őatur internazzjonali tal-karriera ─őertament ikollu ─ő-─őans li ja─ždem f'Dubai. Dubai City Company tg─žin biex issib l-a─žjar offerti ta 'impjiegi f'Dubai u f'Abu Dhabi. Imma qabel ma inti anki nimxu lejn il-kapital ta 'l-Emirati G─žarab Mag─žquda. Jekk jog─ž─íbok ┼╝ur tag─žna gwida g─žal dawk li qed ifittxu impjieg. Ikollok b┼╝onn li jkollok xi informazzjoni mill-idejn biex issib impjieg f'Dubai.

Qeg─ždin infittxu nies e─ő─őezzjonali li huma kapa─ői ja─ždmu g─žalina. A─žna dejjem in─žarsu lejn individwi b'sa─ž─žithom, ta 'talent u entu┼╝jasti. Inti tfittex xog─žol f'Dubai?. A─žna qed nikru g─žal diversi po┼╝izzjonijiet f'Dubai. Fl-istess waqt, Opportunitajiet tal-Karriera u impjiegi f'Dubai Belt huma miftu─ža g─žalik. B'dan f'mo─ž─žna, a─žna Dubai City Company u b─žala illustrazzjoni. A─žna l-kumpanija ewlenija tar-rekluta─í─í u sit tax-xog─žol fl-UAE. Qeg─ždin infittxu dawk li jfittxu karriera. Li ta─ždem barra l-pajji┼╝ ming─žajr esperjenza. Din mhix kwistjoni.

Ittri Resume g─žal impjiegi barra mill-pajji┼╝ fl-UAE

─áeneralment, a─žna n─žobbu npo─í─íuk g─žal impjiegi ─íodda f'Dubai!

Dubai City Company tipprovdi pariri dwar il-karriera. Il-programmi tag─žna li qeg─ždin ifittxu x-xog─žol u modi biex tbig─ž lilek innifsek f'Dubai. Issir mod ─ídid g─žall-espatrijati fl-UAE. Jekk inti minn barra u qed tistenna li ssib impjieg. Kumpanija tag─žna huwa definittivament g─žalik. Fil-fatt, il-kumpaniji tal-Emirati jimpjegaw madwar il-Lvant Nofsani kollu. U a─žna wie─žed mill-aqwa fornituri tax-xog─žol g─žal karriera f'Dubai u Abu Dhabi.

Ix-xog─žol barra l-pajji┼╝ Dubai g─žall-espatrijat

L-a─žjar post g─žax-xog─žol fil-Lvant Nofsani f'Dubai. B─žala kwistjoni fatt jekk ma tag─žmilx hekk hTrid issib Karriera Internazzjonali fil-Lukanda ─áestjoni UAE. Il-kumpanija tag─žna tista 'tg─žinek issib xog─žol fi ┼╝mien jiem 60. G─žalkemm dan jista 'jkun veru uploading jer─ía. Lill-kumpanija tag─žna b─žala membru tal-primjum tie─ždok fuq il-bord g─žal min i─žaddem fil-Lvant Nofsani.

Ix-Xog─žol barra l-Impjiegi ta 'Dubai f'Dubai 2018

Xog─žol Barra Dubai - Qeg─ždin nimpjegaw f'Dubai City!

Ibg─žat Resume g─žall-Impjiegi f'Dubaj

Office@dubaicitycompany.com

Jekk jog─ž─íbok Share our websajt tal-karriera biex tg─žin lill-o─žrajn!

Ing─žaqad mag─žna A─žna qed jikru f'Dubai!

Qed nistennew g─žal jer─ía tieg─žek Xog─žol Barra Dubai. Nixtiequ im─žabba biex tg─žinek tikseb xog─žol fl-UAE. Madankollu, ma nistg─žux ninfurzaw kumpaniji o─žra biex jag─žtuk xog─žol tal-─žolma. Imma jekk nistg─žu ng─žinek ┼╝gur li nag─žmluh g─žalik. L-g─žan tag─žna g─žal dawk li qed ifittxu xog─žol huwa li t─žobb lil Dubai. L-ispe─őjalista tar-rekluta─í─í tag─žna jkun jista 'jg─žinek f'dan. Spe─őjalment jekk int qed tfittex il-karriera Indjan. Il-kumpaniji Dubai se jkunu ─žerqana li jimpjegawk.

G─žall-iskop li tg─žinek. Jekk ikollna ─őans li jirreklutaw kiri inti. It-tim tal-kiri tag─žna jag─žmel dan g─žall-┼╝gur. Dubai City Company hija biss biex tg─žinek guys jiksbu reklutati. Kumpanija tag─žna ta 'rekluta─í─í tg─žin tant persuni li jfittxu impieg biex isibu Impjieg barra Dubai. Spe─őjalment jekk ─íejt mill-Afrika t'Isfel. Anke Dawk li jfittxu x-xog─žol Pakistani jsibu impjieg mag─žna.

Rigward il-jiem 60 Xog─žol Barra Dubai - dan huwa ┼╝mien li g─žandna b┼╝onn biex nipprovdulek postijiet tax-xog─žol battala f'Dubai. Fi kliem ie─žor, is-servizz tat-tiftix tal-karriera huwa pro─őess twil - Iva huwa veru li g─žandek b┼╝onn tiffoka aktar fuq Linkedin u o─žrajn siti tax-xog─žol. Importanti li tirrealizza li qed tipprova tg─žaqqad ma 'aktar mani─íers ta' HR u jirrekluta. Mur fil-LinkedIn u ipprova jtella 'l-konnessjonijiet tal-fajl u aktar u aktar. Sakemm tiltaqa 'ma' dawk kollha li jirreklutaw f'Dubai. Dan hu l-uniku mod g─žal issa fit-tfittxija tax-xog─žol tieg─žek u nistg─žu ng─žinuk.

A─žna qeg─ždin jikru espatrijati g─žal Emirates Jobs f'Dubai

Qed tfittex impjieg f'Dubai ?. Mal-kumpanija tag─žna, tista 'ssib impjieg velo─ői. It-tim ta 'rekluta─í─í tag─žna huwa hawnhekk jg─žinek issib karriera aqwa f'Abu Dhabi, kif a─žna Dubai City Company tiftix g─žal karriera huwa d-demm tag─žna. Fuq in-na─ža po┼╝ittiva li ssib xog─žol f'Emirates ma 'Dubai City Company hija fa─őli. Fl-anali┼╝i finali, ikklikkja fuq l-istampa hawn ta─žt u ikkuntattja lill-kumpanija Emirates.

Ix-xog─žol barra Dubai g─žal Expats jista 'jkun tieg─žek!

Impjiegi fl-Emirati - Tista 'ssib xog─žol fl-Emirati. Inti tiftix g─žal opportunitajiet ta 'impjiegi aqwa f'Dubai?. Fil-fatt, kull espatrijat f'Dubai Tiftix g─žal postijiet vakanti aqwa mill-ewwel jum meta jin─žattu. G─žalhekk a─žna qeg─ždin hawn biex jg─žinuk fit-tiftix g─žax-xog─žol tieg─žek. Wa─žda mill-kumpaniji li g─žandek tikkonsidra fit-tiftix tal-karriera tieg─žek hija Emirates. Hemm ukoll ma─ž┼╝en tal-Emirati, ovvjament, tista 'tu┼╝ah u isibu postijiet tax-xog─žol battala mag─žhom fl-UAE.

Ix-xog─žol barra l-Impjiegi ta 'Dubai fl-Emirati

A─žna kiri lil dawk li jfittxu impjieg g─žal karriera f'Dubai

Qed tfittex karriera f'Dubai ?. B─žalissa, tista 'ssib xog─žol fil-kaf├Ę Starbucks. Biex ng─židu mod ie─žor, a─žna n─žobbu li ng─žinu anke fuq Websajts tal-Emirates fil-Golf. Nispera li tixtieq ta─ždem g─žall-kumpaniji Emirates. Min─žabba li ssib karriera aqwa f'Dubai jew Abu Dhabi.

Dubai City Company tiftix g─žal kandidati ─íodda biex ting─žaqad ma 'tim tal-karriera fil-Golf. It-tqeg─žid g─žall-Impjiegi tal-Emirati jinsab fid-demm G─žarbi tag─žna. M'g─žandekx tonfoq il-─žin tieg─žek u ssib verament xog─žol mag─žna. Jekk qed tfittex xog─žol tal-Golf tista ÔÇÖwkoll tibg─žat Resume lill-kumpanija tag─žna. Work Abroad Dubai issa huwa g─žal espatrijati.

Hemm diversi g─ža┼╝liet g─žal dawk li qed ifittxu xog─žol internazzjonali fl-UAE. A─žna qed nuru dawk li qed ifittxu xog─žol Kif issib impjieg f'Dubai. A─žna qeg─ždin hawn biex ng─žinuk issir espat fl-Emirati G─žarab Mag─žquda. Dubai City Company qed tg─žin espatrijat ─ídid mill-Indja u l-Pakistan biex isibu impjieg.

Qeg─ždin infittxu mara espat fil-Ftehim UAE

Tixtieq ta─ždem fil-BP? G─žal din ir-ra─íuni, a─žna ta ÔÇÖspiss ta─í─íorna s-sit tax-xog─žol tag─žna. Qeg─ždin nistennew g─žal nisa barranin ─íodda u g─žal kandidati barra. Biex nindikaw li qed infittxu l-Afrika t'Isfel, flimkien ma 'l-espatrijati Indjani li qed ifittxu li jibdew l-impjiegi f'Dubai. Mal-kumpanija tag─žna, kul─žadd g─žandu ─ő-─őans li ja─ždem fil-British Petroleum. Kull ma trid tag─žmel hu li tibg─žat CV lilna. L-Indirizz Elettroniku huwa pprovdut fuq il-pa─ína.

L-Emirati G─žarab Mag─žquda hija wa─žda mill-a─žjar g─žan-nisa espatrijati. Irrispettivament minn liema nazzjonalit├á hija mara ta 'espatrijat, Dubai u Abu Dhabi qed joffru impjieg. Spe─őjalment il - Dubai City Area hija mag─žmula g─žan-nisa espatrijat. B─žalissa l-aktar destinazzjoni popolari g─žall-mani─íers nisa. L-impjiegi tal-lukandi f'Dubai jistg─žu jsibu impjieg f'diversi po┼╝izzjonijiet. Mill-impjieg ba┼╝iku b─žala maid sa vakanzi mani─íerjali tal-lukandi e┼╝ekuttivi anzjani.

Dawk li jfittxu impjieg ─íodda jibdew ju┼╝aw mobbli f'Dubai

L-era l-─ídida tat-tiftix tax-xog─žol u tax-Xog─žol Abroad Dubai wasal. Tista issib impjieg fuq mobbli fl-Emirati G─žarab Mag─žquda. Issa fuq il-mowbajl, tista 'tag─žmel kollox. Per e┼╝empju, tista 'tu┼╝a l-android tieg─žek biex issib portali tax-xog─žol ─íodda. Tibda tibg─žat is-CV kollha fuq l-UAE bi klikk wa─žda. Barra minn hekk, issa tista ' jissie─žbu f'Dubai. G─žal dawk li jfittxu impjieg ─ídid f'Dubai. It-telefon ─őellulari huwa wie─žed mill-a─žjar g─žodda possibbli g─žall-u┼╝u.

Issa anke Google huwa kiri g─žal applikazzjonijiet ta ÔÇÖmowbajl. B'dan f'mo─ž─žok, g─žandek tikkunsidra suq ta 'rekluta─í─í ta' telefon ─őellulari. Per e┼╝empju, tista 'titkellem ma' bosta rappre┼╝entanti tal-kumpaniji. Il-kumpanija tag─žna ddisinjat ukoll diversi servizzi. Pere┼╝empju wie─žed minnhom hu Dubaj blog fir-Re─íjun tal-Golf. Kull ma trid tag─žmel hu li ting─žaqad mal-gruppi tag─žna u post is-CV a─í─íornat tieg─žek.

Ix-xog─žol barra l-pajji┼╝ Dubai g─žall-espatrijat.

A─žna qed nikru g─žal Karozzi fil-Lvant Nofsani

Min-na─ža l-o─žra, jekk inti qieg─žed tfittex g─žal karriera tal-karozzi fi Dubai nistg─žu ng─žinuk. G─žal din ir-ra─íuni g─žamilna din il-pa─ína. Kif muri hawn fuq, it-tim tag─žna spiss ja─í─íorna postijiet tax-xog─žol vakanti ─íodda. Kumpaniji Dubai qed jistennew kandidati internazzjonali ─íodda. G─žall-parti l-kbira, a─žna issa qed tirrekluta g─žal Audi fil-Lvant Nofsani.

Essenzjalment, jekk ikollok esperjenza mill-Indja jew L-Afrika t'Isfel int aktar milqug─ž. Min-na─ža l-o─žra, il-kandidati l-─íodda tag─žna li qed ifittxu li jibdew ja─ždmu f'Dubai. Ovvjament tista 'tapplika bir-ritorn a─í─íornat. Jekk jog─ž─íbok ibg─žat ukoll ittra ta 'kopertura a─í─íornata lill-kumpanija tag─žna.

Dawn il-─íranet kull espatrijat g─žandu ─ő-─őans li ja─ždem barra barra f'Dubai u Sib u Applika g─žal postijiet tax-xog─žol vakanti fl-UAE. Kul─žadd huwa mistieden biex itella 'r-jer─ía. G─žandek ─őans li ta─ždem fl-Industrija tal-Karozzi? Jekk jog─ž─íbok ibg─žat jer─ía 'jibda lill-mani─íers tal-kiri tag─žna. Qed ikollna wkoll ftit postijiet tax-xog─žol vakanti o─žra disponibbli g─žal dawk li qed ifittxu xog─žol Internazzjonali.

Ix-Xog─žol Abroad f'Dubai mal-Petroleum

Le biss g─žal dawk li jfittxu karriera internazzjonali

Tista 'ssib xog─žol f'Dubaj ma' l-Industrija ta┼╝-┼╗ejt u l-Gass. Dan is-settur huwa negozju definit dejjem jikber fl-UAE. Per e┼╝empju, tista 'tibda ta─ždem barra f'Dubai u f'Abu Dhabi. Spe─őjalment kumpaniji f'Abu Dhabi jikru kandidati g─žall-kumpaniji tal-pitrolju Qatar u Abu Dhabi. Min-na─ža l-o─žra, l-aktar postijiet popolari g─žal isibu kumpaniji biex ja─ždmu hija l-G─žarabja Sawdita. L-espatrijati u dawk li jfittxu x-xog─žol minn madwar id-dinja biss i─žobbu dan il-post.

G─žan ie─žor intelli─íenti biex issib ix-xog─žol huwa li tikseb l-intervista walk-in f'Dubai. Huwa wie─žed mill-a─žjar modi biex jg─žaqqdu mal-e┼╝ekuttivi ─íewwa l-UAE. U minn dik il-konstatazzjoni l-a─žjar kumpaniji Dubai City possibbli. Dawk li jfittxu l-karriera g─žandek toqg─žod attent g─žal min─žabba l-bi─ő─őa l-kbira tal-kumpaniji tal-Lvant Nofsani. Issa qeg─ždin ng─žinuk biex naslu impjieg fil-kumpaniji tal-Qatar Petroleum, Dubai u Abu Dhabi Oil. L-g─žan tag─žna huwa li jg─žaqqadlek illum ma 'min i─žaddem.

Impjiegi f'Dubaj g─žal Filipino Expats

Dubai City Company tg─žin ukoll fl-impjiegi vakanti fl-UAE. Jekk qed tfittex li tkun mikrija minn Kumpaniji ta ÔÇÖDubai. A─žna qeg─ždin hawn biex jg─žinuk. Fuq ┼╝mien twil, meta tissie─žeb fil-kumpanija tag─žna tista 'ssib post tax-xog─žol vakanti f'Dubai. Qeg─ždin nimpjegaw g─žal diversi postijiet tax-xog─žol vakanti fl-UAE. Tista xog─žol barra f'Dubai b─žala Filippin f'Dubai qed jikru espatrijati.

Huwa g─žalhekk li l-espatrijati f'Dubai jimxu g─žal. Il-kumpanija tar-rekluta─í─í tag─žna fl-UAE qed tg─žin lil espatrijati Filippin. ┼╗gur li tg─žinek issib xog─žol f'Dubai City b─žala ─žaddiem Filippin. Fil-qosor, kull min ifittex karriera internazzjonali g─žandu ─ő-─őans tieg─žu li ja─ždem f'Dubai. Per e┼╝empju, a─žna issa Kiri g─žal impjiegi ta 'g─žalliema f'Dubai. Min─žabba li fil-Lvant Nofsani hemm ─žafna postijiet vakanti g─žal espatrijati ─íodda.

B─žala kwistjoni ta 'fatt, a─žna qed nistennew g─žal kandidati b'edukazzjoni MBA. Min─žabba li fid-Dubai huwa ta 'siwi kbir. Il-kandidat ta 'l-edukazzjoni og─žla li qed inkunu qeg─ždin Dak se jkun ─žafna aktar fa─őli g─žalina li npo─í─íuhom.

Servizzi primarji g─žat-tiftix ta 'l-impjiegi f'Dubai?

─Žafna evidenza konvin─őenti li Dubai hija l-a─žjar huma pagi g─žoljin g─žall-espatrijati. Tinkwetax dwar is-CV tieg─žek jekk jog─ž─íbok ibg─žatilna llum. It-tim tag─žna definittivament se jg─žinek tibda t-tema tieg─žek tiftix ta ÔÇÖxog─žol espressament fÔÇÖEmirati. B'mod sorprendenti, dan jista 'ji─íi provdut f'Jiem 60. A─žna qed ng─žinu lil diversi nazzjonijiet globalment biex jitpo─í─íew fl-UAE.

Fil-medda t-twila, a─žna l-uniku mod g─žal It-tfittxija tax-xog─žol tieg─žek fl-UAE b─žala persuna li tfittex xog─žol fuq l-Indja. G─žaliex qed nag─žtu 60 jiem? A─žna ser nuru l-mod kif tiftix g─žax-xog─žol. A─žna kapa─ői ng─žaqqdu ma 'mani─íers ta' kiri. Kif intqal biss li tistenna li l-a─í─íornamenti tal-konnessjoni ji─íu ppre┼╝entati b'mod s─ži─ž. U saru ─Žaddiem espatrijat kuntenti f'Dubai.

A─žna l-unika kumpanija fis-suq li mhumiex scamming li qed ifittxu xog─žol. A─žna rridu ng─žinu lin-nies biex isibu xog─žol tal-─žolma f'Dubai. I┼╝da f'ka┼╝ li a─žna ma ng─žinux lill-kandidat. Qed nibag─žtu l-flus tieg─žek lura lill-kont tieg─žek. ─áeneralment, it-tim tag─žna jg─žinek bÔÇÖWeb Abroad Dubai.

Min, Xiex, G─žaliex, Meta, Fejn?

Dubai b─žala destinazzjoni tax-xog─žol - kull ma g─žandek b┼╝onn tkun taf

Dubaj, it-tieni stat tal-Emirati G─žarab Mag─žquda (UAE) f'termini ta 'daqs, Dubaj, huwa hub ta 'ekonomija globali. ─Žafna individwi jo─žolmu li jfittxu impjieg fi┼╝-┼╝ona prin─őipalment g─žall-benefi─ő─őji li jistg─žu jag─žmlu u┼╝u minn hawn inklu┼╝i skali ta 'pagi tajbin, kultura ta' xog─žol kbira, stil ta '─žajja luxurious, d─žul ming─žajr taxxa u x-xenarju li jie─žu l-isba─ž. Huwa wie─žed mill-aktar stati liberali mag─žrufa g─žar-rati progressivi g─žoljin tieg─žu. Huwa possibbli anki g─žall-espatrijati li jippossjedu propjet├á fl-istat prin─őipali ta 'Dubai, b'differenza minn kull nazzjon ie─žor fil-Lvant Nofsani. Dan jag─žmilha wa─žda mill l-aqwa g─ža┼╝liet g─žal dawk li jfittxu impjieg minn madwar id-dinja biex ifittxu impjieg f'dan ir-re─íjun.

Id-diversi setturi ta ÔÇÖimpjiegi fÔÇÖDubai

─Žafna min-nazzjonijiet li jiffjorixxu fil-Lvant Nofsani jiddependu biss fuq i┼╝-┼╝ejt b─žala l-qafas primarju g─žall-ekonomija tag─žhom. Imma l-affarijiet g─žal Dubaj huma differenti. ─Žafna o─žra l-industriji b─žalissa qed ji┼╝viluppaw f'Dubai, ti─íbed persuni li qed ifittxu impjieg mill-Indja, il-Pakistan, il-Bangladexx u ─žafna partijiet o─žra tal-Asja biex ja─ždmu fis-setturi li qed jikbru. L-industriji ewlenin minbarra ┼╝-┼╝ejt u l-gass li b─žalissa qed jirnexxu f'Dubai jinkludu t-turi┼╝mu, kostruzzjonijiet, servizzi finanzjarji u proprjet├á immobbli fost ─žafna o─žrajn.

Rimunerazzjoni u benefi─ő─őji o─žra

Is-salarji g─žoljin u l-fa─őilitajiet ta 'd─žul ming─žajr taxxa jag─žmlu lil Dubai wa─žda mill-aqwa g─ža┼╝liet g─žall-espatri─ői li jag─ž┼╝lu Dubaj b─žala wa─žda mid-destinazzjonijiet l-iktar ta ÔÇÖsu─ő─őess g─žax-xog─žol. Biex ikunu veritieri, Dubaj huwa wie─žed mill-og─žla stati li j─žallsu fost il-partijiet l-o─žra kollha tal-UAE. Is-salarji jistg─žu jvarjaw x'imkien madwar AED 75,000 g─žal xahar g─žal mani─íers tekni─ői ─íenerali jew mani─íers tal-katina tal-provvista li ja─ždmu fl-industriji tal-in─íinerija, ta┼╝-┼╝ejt u tal-gass. Direttur anzjan fl-industrija tal-kostruzzjoni jista 'j─íorr madwar AED 80,000 kull xahar. I┼╝da l-firxa tal-bidu g─žar-rimunerazzjoni g─žall-mani─íers u l-in─íiniera tista 'tvarja kullimkien bejn AED 12,000 u AED 15,000 fuq ba┼╝i ta' kull xahar. Hemm ─žafna fatturi li fuqhom Jista 'jiddependi fuq is-salarju ta' kull xahar ta 'dawk li jfittxu xog─žol. L-iktar komuni jinkludu:

 • Kwalifika
 • esperjenza
 • Nazzjonalit├á

Bosta mill-impjiegi li j─žallsu kumpens g─žoli g─žas-servizzi jakkumpanjaw ukoll bosta perks o─žra b─žal akkomodazzjoni bla ─žlas, kambjali g─žat-telefowns ─őellulari, vetturi u biljett wie─žed kull sena fost ─žafna o─žrajn.

Spi┼╝a tal-─žajja

G─žalkemm il-pakketti tas-salarji jistg─žu jkunu pjuttost attraenti g─žall-opportunitajiet ta 'xog─žol kollha fi┼╝-┼╝ona, ta' spiss ji─íu bi spejje┼╝ addizzjonali. L-g─žoli tal-─žajja huwa wkoll g─žoli u huwa me─žtie─í g─žal dawk li qed ifittxu xog─žol li jikkunsidraw dan. Ikun hemm b┼╝onn madwar AED 9000 kull xahar g─žall-kiri ta 'dar tas-sodda tal-kamra tas-sodda fornita 2. Ir-rati huma sa─žansitra g─žoljin g─žal dawk mhux mg─žammra, u jvarjaw madwar AED 7000 g─žal dar tas-sodda 2. Huwa possibbli li jkollok kamra f'bosta mill-appartamenti kondivi┼╝i jinbnew madwar il-belt madwar AED 2000.

Bi prezzijiet imnaqqsa tal-petrol u l-manutenzjoni tal-karozzi, hija g─ža┼╝la kbira biex tixtri karozza g─žat-trasport. L-g─ža┼╝la li tikri karozza fuq ba┼╝i ta 'kull xahar tvarja madwar AED 1500 g─žal karozza hatchback ┼╝g─žira. Filwaqt li t-taxis jistg─žu ji─ő─őar─íjaw madwar AED 2 kull kilometru, l-individwi jistg─žu ju┼╝aw il-karozzi tal-linja ta─ő-─őentru bejn wie─žed u ie─žor madwar l-istess rata g─žall-vja─í─í kollu.

Espat edukazzjoni

Huwa ie─žor ─Ža─ía importanti li tikkunsidra g─žat-tfal. Filwaqt li l-individwi jqattg─žu ─žafna mill-─žin f'impjieghom ja─ždmu iebes biex jakkumulaw kull AED, m'hemm l-ebda skola pubblika li tie─žu tfal li jke─ő─őu g─žall-edukazzjoni. Huwa aktar b─žal protokoll mill-Gvern tal-Istat ta 'Dubai. Dan jag─žmel l-iskejjel privati ÔÇőÔÇőu internazzjonali l-unika g─ža┼╝la g─žall-espatrijati li jirrikorru g─žall-edukazzjoni tas-swali tag─žhom. I┼╝da l-ispejje┼╝ fuq it-tag─žlim u l-─žlasijiet huma g─žoljin ─žafna, u jvarjaw madwar AED 90,000 fuq ba┼╝i ta 'sena, spe─őjalment g─žall-iskejjel internazzjonali ewlenin fil-qasam g─žal swali ta' l-espatrijazzjoni.

Sig─žat ta 'xog─žol

B─žal kull nazzjon Musulmani ie─žor, ─íimg─ža tax-xog─žol f'Dubai ddum mill-─Žadd sal-─Žamis f'─žafna mill-industriji. G─žal xi ─žwienet tal-bejg─ž u negozji partikolari o─žra, il-─íimg─ža tax-xog─žol idum mis-Sibt sal-─Žamis, il-─áimg─ža (jum il-qaddis tal-Musulmani) b─žala l-─íimg─ža ta 'barra b─žal kull pajji┼╝ Musulmani ie─žor. Is-sig─žat tax-xog─žol huma wkoll mag─žrufa li jvarjaw minn industrija g─žall-industrija. Is-sig─žat tax-xog─žol ─íeneralment ivarjaw minn 8 AM filg─žodu g─žal 1 AM wara nofsinhar segwita minn waqfa ta ÔÇÖtliet sig─žat. Ix-xog─žol imbag─žad jer─ía 'jibda fix-4 PM u jkompli g─žal sig─žat o─žra ta' 3 sa 7 PM Hemm g─žal darb'o─žra varjazzjoni g─žal organizzazzjonijiet internazzjonali tan-negozju li ─íeneralment ja─ždmu fuq arlo─í─í ta '9 AM g─žal 6 PM Hemm tnaqqis fis-sig─žat tax-xog─žol matul ix-xahar ta' Ramadan.

Dawk li jfittxu xog─žol interessati jistg─žu jirrikorru g─žal portali multipli ta 'impjiegi onlajn u a─íenziji ta' rekluta─í─í biex ifittxu opportunitajiet miftu─ža. Jistg─žu wkoll ju┼╝aw il-websajt tal-kumpanija biex ikunu jafu aktar dwar l-ambiti disponibbli u l-post battal. G─ža┼╝la o─žra tista 'tkun li tirreferi minn ─žbieb, konoxxenti jew tu┼╝a sej─ža kies─ža biex tag─žmel u┼╝u minn xi w─žud.

G─žajnuniet biex Issib Impjieg fl-UAE

In-nies jivvja─í─íaw lejn l-UAE g─žal ra─íunijiet differenti, l-iktar importanti, g─žall-ka─ő─őa fuq ix-xog─žol. L-UAE hija wa─žda mid-destinazzjonijiet l-aqwa g─žan-negozju u t-turi┼╝mu. Ir-re─íjun kiber malajr ukoll min─žabba l-lok tieg─žu u t-tekniki effettivi ta 'amministrazzjoni. L-istess b─žal re─íjuni o─žra, l-impjieg huwa l-kaw┼╝a ewlenija tal-migrazzjoni rurali g─žal dik urbana. Filwaqt li huwa veru ┼╝vilupp u tkabbir ta 'l-infrastruttura huwa marbut ma' opportunitajiet ta 'xog─žol, Li ssib impjieg fl-UAE mhuwiex garanzija.

L-opportunitajiet ta ÔÇÖxog─žol huma diversi imma je─žtie─í iktar mill-─žiliet u l-kwalifiki tieg─žek. Kif tag─žmel applikazzjoni, fejn tapplika, meta tapplika, u kif tavvi─őina lil min i─žaddem huma l-fatturi kollha li jiddeterminaw il-ka─ő─őa ta 'xog─žol b'su─ő─őess. Xi nies g─žandhom per─őezzjoni negattiva dwar l-UAE u d-disponibbilt├á ta 'l-impjiegi biss min─žabba li ma jafux kif jag─žmlu dan. U─žud isibu xog─žol b'salarji baxxi.

Hawn xi ideat biex issib xog─žol fl-UAE.

Ri─őerka

L-UAE hija destinazzjoni ewlenija; il-fatt li l-investituri huma qatg─ža min─žabba t-tkabbir potenzjali tar-re─íjun; hemm bosta opportunitajiet g─žax-xog─žol. Madankollu, xejn mhu ovvju dwar li jkollok xog─žol fin-nazzjon G─žarbi. Int trid tkun taf it-tip spe─őifiku ta '─žiliet u livell ta' esperjenza me─žtie─ía f'kapa─őitajiet differenti. Barra minn hekk, trid tkun taf il-livell standard ta 'g─žarfien espert me─žtie─í mill-kumpaniji f'kull wa─žda mill-industriji.

Da┼╝gur, g─žandek b┼╝onn ─žiliet rilevanti biex ikollok impjieg kullimkien fid-dinja. Fl-Emirati G─žarab, huwa aktar minn me─žtie─í. Jekk trid xog─žol xieraq ma 'ditta rinomata, g─žandek b┼╝onn ─žiliet xierqa. G─žal ┼╝mien twil, l-impjegati Asjati─ői ilhom fuq talba g─žolja; ir-re─íjun issa huwa mg─žarraq b'kandidati A┼╝jati─őibi┼╝-┼╝mien, id-domanda g─žal dawn il-kandidati naqset. Ukoll, il-poter ta 'negozjar ta' min i─žaddem fl-UAE huwa g─žoli; dawn huma karatteristi─ői importanti tad-dinja korporattiva fin-nazzjon G─žarbi.

Ir-ri─őerka hija kru─őjali. Fil-fatt, g─žandek tag─žmel l-applikazzjonijiet tieg─žek u tipprepara d-dokumenti me─žtie─ía fix-xahar g─ža┼╝-┼╝jara intenzjonata tieg─žek. Il-bi─ő─őa l-kbira tal-kumpaniji fir-re─íjun x'aktarx jissu─í─íettawlek g─žal perjodu ta ÔÇÖskrinjar tal-─íimg─ža 3. Int trid tkun lest g─žal ─őirkostanzi b─žal dawn. Ag─žmel ix-xog─žol tad-dar tieg─žek sew.

Sib metodu xieraq ta 'applikazzjoni xieraq

Li tapplika g─žal xog─žol fl-UAE jista 'ma jkunx hemm f'pajji┼╝ek. Il-metodu g─žall-applikazzjoni g─žal xog─žol hawnhekk huwa spe─őifiku. Li tibg─žat CV wie─žed jista 'lanqas biss twassallek vi─őin il-pro─őess tal-intervista. Attwalment, g─žandek tapplika g─žal impjiegi differenti u kun ┼╝gur li tinkludi ittra ta 'akkumpanjament. Kull darba qabel ma tibg─žat CV u ittra ta 'akkumpanjament, g─žandek tirrevedi kull CV kif suppost.

B'differenza CVs o─žra, inti trid tipprovdi d-dettalji tal-VISA tieg─žek. Id-data tal-bidu u tal-iskadenza huma obbligatorji. In-nazzjon huwa ddominat minn professjonisti barranin u g─žalhekk g─žajn ─žerqana ta 'min i─žaddem fuq tali dettalji g─žall-verifika ta 'individwi li jid─žlu fin-negozju tag─žhom. Ovvjament, g─žandek tenfasizza ─žiliet li jaqblu ma 'l-impjieg li qed tapplika. Barra minn hekk, inti mistenni li tinkludi referenzi fuq is-CV tieg─žek jew ittra ta 'akkumpanjament, din tqajjem il-kunfidenza ta' min i─žaddem u g─žalhekk hemm ─őans kbir li jkollok ix-xog─žol. G─žal ─őansijiet a─žjar, applika l-impjiegi kollha disponibbli fil-qasam tal-g─žarfien espert tieg─žek.

midja so─őjali

L-impatt tal-midja so─őjali ma jistax ji─íi injorat. L-UAE b─žala ekonomija li qieg─žda tikber malajr g─žadda minn rivoluzzjoni min─žabba t-teknolo─íija. L-Internet mhux biss ─žabat l-industrija tan-negozju i┼╝da wkoll id-dinja korporattiva. Min i─žaddem qieg─žed gradwalment i─žaddan pjattaformi onlajn g─žall-intervisti. Fil-fatt, ─žafna mill-kumpaniji jitolbuk timla formoli online, tehme┼╝ is-CV tieg─žek u tistenna l-komunikazzjoni.

Jekk qed ta─žseb li tapplika g─žal xog─žol fl-UAE, g─žandek tibda bir-revi┼╝joni tal-profili tal-midja so─őjali tieg─žek. G─žandu jkun professjonali; tevita imma─íni u posts li jistg─žu jikkompromettu fuq l-integrit├á tieg─žek. Min i─žaddem jista 'fa─őilment jitlef il-fidu─őja mieg─žek jew jifforma per─őezzjoni negattiva min─žabba n-natura tal-postijiet fuq il-profili tal-midja so─őjali tieg─žek.

Ukoll, min i─žaddem jikri permezz ta ÔÇÖprofili tal-midja so─őjali b─žal LinkedIn. G─žandek tippersonalizza l-profil tieg─žek biex taqbel mar-rekwi┼╝iti u l-aspettattivi ta 'min i─žaddem. Fuq il-profil tieg─žek, ippersonalizza kontenut bil-kliem kjavi spe─őifi─ői li g─žandhom x'jaqsmu mal-qasam ta 'kompetenza tieg─žek. Min i─žaddem iqatta '─žin fuq il-midja so─őjali waqt il-pro─őess ta' rekluta─í─í biex tevalwa l-professjonalit├á u l-kapa─őit├á ta 'rekluturi individwali. Kwalunkwe karigi bla b┼╝onn u divertenti li jistg─žu jikkompromettu fuq id-dehra tieg─žek g─žandhom jitne─ž─žew.

Formoli kompluti fuq il-websajts

─Žafna kumpaniji fl-Emirati G─žarab jirrikjedu li timla d-dettalji fuq il-websajts rispettivi. ─Žafna mid-dettalji jidhru bla b┼╝onn u dwejjaq, ma j─žallux li dawn ibieg─ždu barra. Il-kumpaniji jistg─žu ma jkunux ─žerqana li ja─í─íornaw il-formoli biex jaqdu l-─žti─íijiet ta 'rekluta─í─í differenti fis-sens li jistennew li inti tipprovdi d-dettalji kollha. Jista 'jkun irritanti li tirrepeti xi dettalji i┼╝da g─žandek b┼╝onn tag─žmel dan jekk trid tikseb xog─žol fl-UAE.

Kun ┼╝gur li ssegwi dawn il-pariri ta ÔÇÖ4 biex ti┼╝gura xog─žol tajjeb fl-UAE.

Dubai b─žala destinazzjoni tax-xog─žol - kull ma g─žandek b┼╝onn tkun taf

It-tieni stat ta 'l-Emirati G─žarab Mag─žquda (UAE) f'termini ta' daqs, Dubaj, huwa hub tal-ekonomija globali. ─Žafna individwi jo─žolmu li jfittxu impjiegi fi┼╝-┼╝ona prin─őipalment g─žall-benefi─ő─őji li jistg─žu jag─žmlu u┼╝u minn hawn inklu┼╝i skali ta 'pagi tajbin, kultura ta' xog─žol kbira, stil ta '─žajja luxurious, d─žul ming─žajr taxxa u x-xenarju li jie─žu l-isba─ž. Huwa wie─žed mill-aktar stati liberali mag─žrufa g─žar-rati progressivi g─žoljin tieg─žu. Huwa possibbli anki g─žall-espatrijati li jippossjedu propjet├á fl-istat prin─őipali ta 'Dubai, b'differenza minn kull nazzjon ie─žor fil-Lvant Nofsani. Li jag─žmilha wa─žda mill-aqwa g─ža┼╝liet g─žal dawk li jfittxu impjieg minn madwar id-dinja biex ifittxu impjieg f'dan ir-re─íjun.

Id-diversi setturi ta ÔÇÖimpjiegi fÔÇÖDubai

─Žafna min-nazzjonijiet li jiffjorixxu fil-Lvant Nofsani jiddependu biss fuq i┼╝-┼╝ejt b─žala l-qafas primarju g─žall-ekonomija tag─žhom. Imma l-affarijiet g─žal Dubaj huma differenti. Bosta industriji o─žra b─žalissa qed ji┼╝viluppaw f'Dubai, tattira persuni li jfittxu impjieg mill-Polonja, L-Indja, il-Pakistan, il-Bangladexx u ─žafna partijiet o─žra tal-Asja biex ja─ždmu fis-setturi li qed jikbru. L-industriji ewlenin minbarra ┼╝-┼╝ejt u l-gass li b─žalissa qed jirnexxu f'Dubai jinkludu t-turi┼╝mu, kostruzzjonijiet, servizzi finanzjarji u proprjet├á immobbli fost ─žafna o─žrajn.

Rimunerazzjoni u benefi─ő─őji o─žra

Is-salarji g─žoljin u l-fa─őilitajiet ta 'd─žul ming─žajr taxxa jag─žmlu lil Dubai wa─žda mill-aqwa g─ža┼╝liet g─žall-espatrijati li jag─ž┼╝lu Dubai b─žala wa─žda mid-destinazzjonijiet l-iktar ta' su─ő─őess g─žax-xog─žol. Biex tkun veritier, Dubai hija wa─žda mill-og─žla stati li j─žallsu fost il-partijiet l-o─žra kollha tal-UAE. Is-salarji jistg─žu jvarjaw x'imkien madwar AED 75,000 g─žal xahar g─žal mani─íers tekni─ői ─íenerali jew mani─íers tal-katina tal-provvista li ja─ždmu fl-industriji tal-in─íinerija, ta┼╝-┼╝ejt u tal-gass. Direttur anzjan fl-industrija tal-kostruzzjoni jista 'j─íorr madwar AED 80,000 kull xahar. I┼╝da l-firxa tal-bidu g─žar-rimunerazzjoni g─žall-mani─íers u l-in─íiniera tista 'tvarja kullimkien bejn AED 12,000 u AED 15,000 fuq ba┼╝i ta' kull xahar. Hemm ─žafna fatturi li fuqhom jista 'jiddependi s-salarju ta' kull min qed ifittex xog─žol. L-iktar komuni jinkludu:

 • Kwalifika
 • esperjenza
 • Nazzjonalit├á

Bosta mill-impjiegi li j─žallsu kumpens g─žoli g─žas-servizzi jakkumpanjaw ukoll bosta perks o─žra b─žal akkomodazzjoni bla ─žlas, kambjali g─žat-telefowns ─őellulari, vetturi u biljett wie─žed kull sena fost ─žafna o─žrajn.

Spi┼╝a tal-─žajja

G─žalkemm il-pakketti tas-salarji jistg─žu jkunu pjuttost attraenti g─žall-opportunitajiet kollha tax-xog─žol fi┼╝-┼╝ona, ─žafna drabi ji─íu bi spejje┼╝ addizzjonali. L-g─žoli tal-─žajja huwa wkoll g─žoli u huwa me─žtie─í li dawk li jfittxu impjieg iqisu dan. Dan jie─žu madwar AED 9000 fix-xahar g─žall-kiri ta 'dar tas-sodda fornuta ta' 2. Ir-rati huma sa─žansitra g─žoljin g─žal dawk li ma jintmewx ukoll, u jvarjaw madwar AED 7000 g─žal dar tas-sodda 2. Huwa possibbli li tikseb kamra fil-bi─ő─őa l-kbira tal-appartamenti li tinbena madwar il-belt g─žal madwar AED 2000.

Bi prezzijiet imnaqqsa tal-petrol u l-manutenzjoni tal-karozzi, hija g─ža┼╝la kbira li tixtri karozza g─žat-trasport. L-g─ža┼╝la li tikri karozza fuq ba┼╝i mensili tvarja madwar l-AED 1500 g─žal karozza ┼╝g─žira hatchback. Filwaqt li t-taxis jistg─žu jitolbu madwar AED 2 g─žal kull kilometru, l-individwi jistg─žu ju┼╝aw il-karozzi tal-linja ta─ő-─őentru tal-belt bejn wie─žed u ie─žor madwar l-istess rata g─žall-vja─í─í kollu.

Espat edukazzjoni

Hija ─ža─ía o─žra importanti li tikkunsidra g─žat-tfal. Filwaqt li l-individwi jqattg─žu ─žafna mill-─žin f'impjieghom ja─ždmu iebes biex jakkumulaw kull AED, m'hemm l-ebda skola pubblika li tie─žu tfal li jke─ő─őu g─žall-edukazzjoni. Huwa aktar b─žal protokoll mill-Gvern tal-Istat ta 'Dubai. Li tag─žmel skejjel privati ÔÇőÔÇőu internazzjonali l-unika g─ža┼╝la g─žall-espatrijati biex jirrikorru g─žall-edukazzjoni tas-swali tag─žhom. I┼╝da l-ispejje┼╝ fuq it-tag─žlim u l-─žlasijiet huma g─žoljin ─žafna, u jvarjaw madwar AED 90,000 fuq ba┼╝i ta 'sena, spe─őjalment g─žall-iskejjel internazzjonali ewlenin fil-qasam g─žal swali ta' l-espatrijazzjoni.

Sig─žat ta 'xog─žol

B─žal kull nazzjon Musulman ie─žor, ─íimg─ža tax-xog─žol f'Dubai idum il-─Žadd sal-─Žamis fil-bi─ő─őa l-kbira tal-industriji. G─žal xi ─žwienet bl-imnut u negozji partikolari o─žra, il-─íimg─ža tax-xog─žol iddum mis-Sibt sal-─Žamis, il-─áimg─ža (jum qaddis tal-Musulmani) li tkun il-─íimg─ža ta 'darba b─žal kull pajji┼╝ Musulman ie─žor. Il-─žinijiet tax-xog─žol huma mag─žrufa wkoll li jvarjaw minn industrija g─žal industrija. Il-─žinijiet tan-negozju ─íeneralment ivarjaw minn 8 AM filg─žodu sa 1 AM wara nofsinhar u wara waqfa ta 'tliet sig─žat. Ix-xog─žol ikompli jer─ía 'jibda f'4 PM u jibqa' g─žaddej g─žal 3 sig─žat o─žra sa 7 PM Hemm g─žal darb'o─žra varjazzjoni g─žal organizzazzjonijiet ta 'negozju internazzjonali li ─íeneralment ja─ždmu fuq arlo─í─í ta' 9 AM g─žal 6 PM Hemm tnaqqis fil-─žinijiet tax-xog─žol matul ix-xahar ta ' Ramadan.

Interessati dawk li jfittxu xog─žol jistg─žu jirrikorru g─žal portali multipli ta ÔÇÖimpjiegi onlajn u a─íenziji taÔÇÖ rekluta─í─í biex ifittxu opportunitajiet miftu─ža. Jistg─žu wkoll ju┼╝aw il-websajt tal-kumpanija biex ikunu jafu aktar dwar l-ambiti disponibbli u l-post battal. G─ža┼╝la o─žra tista 'tkun li tirreferi minn ─žbieb, konoxxenti jew tu┼╝a sej─ža kies─ža biex tag─žmel u┼╝u minn xi w─žud.

Impjiegi f'Dubai - X'tag─ž┼╝el U Kif Tag─ž┼╝el?

Huwa ─žolma g─žal ─žafna individwi li jg─žixu u ja─ždmu fl-istat prin─őepju ta ÔÇÖDubaj. I┼╝da jista 'jkun diffi─őli biex ti┼╝gura xog─žol tajjeb hemmhekk jekk l-aspirant jonqos mill-g─žarfien xieraq ta' kif ja─ždmu l-affarijiet fl-UAE. A─žna ─žri─ína b'rappre┼╝entazzjoni ba┼╝ika tax-xenarji l-aktar pertinenti fjew impjiegi u impjiegi fir-re─íjun.

Dubai

Dubaj huwa wie─žed mill-aktar membri importanti tal-emirati 7 tal-Emirati G─žarab Mag─žquda (UAE). L-emir, ─žakkiem indipendenti g─žandu kontroll fuq ir-re─íjun prin─őepju, li jinsab fl-estensjoni tan-Nofsinhar tal-Golf Persjan. Meta ni─íu g─žar-re─íjuni sinjuri tal-Emirati G─žarab, Dubaj huwa wie─žed mill-mexxejja tal-lista.

Ekonomija f'Dubai

L-industrija ta┼╝-┼╝ejt tkompli tkun is-sinsla ekonomika tar-re─íjun. Il-─íid ewlieni ta ÔÇÖDubai huwa biss min─žabba r-ri┼╝orsi massivi tieg─žu taÔÇÖ ┼╝ejt naturali. Ir-riservi kbar g─žandhom biddel lil Dubai fÔÇÖwie─žed mill-produtturi ewlenin ta┼╝-┼╝ejt fis-suq globali. G─žalkemm tifforma s-sinsla g─žall-ekonomija tal-emirat, Dubaj qatt ma serra─ž biss fuq it-tkabbir tieg─žu. Hemm ─žafna setturi o─žra li qed jisplodu li jag─žmlu dan il-post wie─žed mir-re─íjuni li qed jikbru malajr fid-dinja. Is-setturi l-o─žra li b─žalissa qed jiffjorixxu Dubaj jinkludu:

 1. Turi┼╝mu
 2. edukazzjoni
 3. Kostruzzjoni
 4. Kura tas-sa─ž─ža
 5. Real Estate
 6. Suq bl-imnut
 7. finanzi
 8. Ospitalità
 9. Informazzjoni (IT) fost ─žafna o─žrajn.

Impjieg ta 'Dubai

Bl-isplu┼╝joni ta 'dawn is-setturi li qed ji┼╝viluppaw ─žafna, Id-Dubaj ─íab mieg─žu g─žanijiet g─žal g─žadd ta 'opportunitajiet ta' xog─žol. Barra minn hekk, ir-rati tal-pagi g─žoljin, dawn l-impjiegi qlig─ž jistiednu g─žadd ta 'persuni li jfittxu impjieg minn madwar id-dinja kull sena. Bil-kwalifika u l-livell tal-esperjenza t-tajjeb, il-kandidati jistg─žu jag─žmlu u┼╝u minn dawn l-impjiegi fa─őilment. L-impjiegi je─žtie─íu wkoll ─žiliet ta 'ta─ždit bl-Ingli┼╝ fil-bi─ő─őa l-kbira tal-ka┼╝ijiet.

Kwalifiki me─žtie─ía g─žall-impjiegi

Il-kwalifiki g─žal kull settur ivarjaw pjuttost ovvjament. L-iktar standards komuni jinkludu:

 1. edukazzjoni - Istituti edukattivi qed ji─íu stabbiliti kull ─íurnata o─žra li jag─žtu lok g─žall-g─žadd ta 'impjiegi fit-tag─žlim. Il-kandidati jrid ikollhom lawrja ta 'ba─őellerat fuq kwalunkwe su─í─íett bl-unuri g─žall-inqas applikabbli g─žall-impjiegi. Naturalment, grad B.Ed huwa essenzjali. Il-kandidati li g─žandhom esperjenza ta ÔÇÖtag─žlim fÔÇÖistituzzjonijiet taÔÇÖ edukazzjoni (fi kwalunkwe post) huma aktar probabbli li jag─žmlu xog─žolhom.
 2. IT - Id-Dubaj huwa famu┼╝ g─žall-qafas u l-amministrazzjonijiet tieg─žu ta 'klassi dinjija. ─Že─í─íe─í lil ─žafna ditti tal-IT reputazzjoni biex jift─žu l-ba┼╝ijiet fir-re─íjun. Kandidati b'ba─ő─őellerat jew grad ta 'master fil-qasam ta' applikazzjonijiet tal-kompjuter huma eli─íibbli biex tapplika g─žall-impjiegi fl-IT f'─žafna mill-kumpaniji tal-IT reputati fir-re─íjun inklu┼╝i IBM, Oracle u Microsoft. ─Őertifikat ta 'diploma fuq kull ─žila relevanti minn istitut reputat itejjeb aktar il-possibiltajiet li jintg─ža┼╝el. Il-kandidati b'esperjenza ta 'snin 4 + huma aktar preferuti.
 3. imnut - Dubai hija mag─žrufa wkoll b─žala l-kapitali tax-xiri fost ir-re─íjuni kollha tal-Lvant Nofsani, spe─őjalment g─ža┼╝-┼╝ieda fl-g─žadd tal-istabbilimenti tax-xiri fi┼╝-┼╝ona. B─žalissa, hemm aktar minn malls XNUMx u g─žadd ta '─žwienet dipartimentali, ─žwienet u boutiques li joperaw fir-re─íjun. Grad MBA minn istituzzjoni reputazzjoni hija wa─žda mill-ba┼╝i─ői ir-rekwi┼╝iti g─žall-ippakkjar ta 'xog─žol tajjeb fl-industrija tal-bejg─ž bl-imnut. ─Őertifikat ta 'diploma f'korsijiet ta' amministrazzjoni bl-imnut i┼╝id aktar il-probabbiltajiet ta 'g─ža┼╝la.
 4. Ospitalit├á - Il-kandidati li g─žandhom grad ta 'ba─őellerat fil-─íestjoni tal-ospitalit├á huma eli─íibbli biex tapplika g─žad-diversi impjiegi f'dan is-settur.

Dubai postijiet tax-xog─žol

L-a─žjar mod biex tfittex impjieg f'Dubai huwa permezz tal-portali tal-impjiegi onlajn. Dawn is-siti ddedikati g─žall-impjiegi jippermettu lill-utenti jfittxu impjiegi bba┼╝ati fuq il-pajji┼╝i. L-utenti jistg─žu jibbraw┼╝jawhom biex ifittxu offerti f'Dubaj li jsibu attraenti. Google huwa, ovvjament, g─ža┼╝la o─žra promettenti li tiffranka l-isforz u l-─žin. L-utenti huma me─žtie─ía li jo─žolqu kont fuq dawn il-websajts li da─žlu fil-lista tat-tiftix biex jirre─íistraw lilhom infushom u jissottometti l-applikazzjoni g─žall-offerti ta 'impjiegi multipli. G─žalkemm ─žafna mill-websajts tal-impjiegi joffru servizz b'xejn, li jing─žaqdu ma 's─žubija premium ma' abbonament im─žallas itejjeb i─ő-─őans li jsib l-a─žjar opportunitajiet.

Impjiegi Konsulenza ditti f'Dubai

Huwa mod ie─žor li bih jistg─žu jfittxu impjieg li spiss iduru g─žalihom soluzzjonijiet g─žal impjiegi effettivi fÔÇÖDubai. Hemm g─žadd kbir ta 'a─íenziji ta' rekluta─í─í stabbiliti fl-emirati li joffru g─žajnuna lil dawk li jfittxu xog─žol. Ladarba l-kandidati jipprovdu d-ditti tag─žhom - jer─íg─žu jibdew u ─ő-─őertifikati (edukattivi u professjonali), huma jfittxu l-a─žjar impjieg li jaqbel skont il-potenzjal tal-kandidat. Huma joffru ─žafna servizzi o─žra b─žal pariri dwar il-kitba ta 'jer─ía' jibda, gwida dwar il-prospetti ta 'karriera fir-re─íjun, l-istennija tal-istruttura tas-salarji u t-twaqqif ta ÔÇÖprofil mixtieq fost ─žafna servizzi o─žra. ─Žafna ditti ─íeneralment jitolbu kandidati b'ammont ┼╝g─žir biex jg─žinuhom fis-servizzi annwali tag─žhom.

Modi Ewlenin Biex Issib Impjieg Sikur f'Dubai

Dubai hija forsi wa─žda mill-─žafna ftit fadal postijiet fuq l-art fejn hemm vetrina dwar l-impjegati li jiffunzjonaw. Almenu dan huwa l-mod kif i─žoss lir-residenti ta ÔÇÖ─žafna partijiet o─žra tad-dinja inklu┼╝i l-Indja, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti spe─őjalment wara n-normi taÔÇÖ qtug─ž ta ÔÇÖxog─žol frekwenti minn ─žafna mill-kumpaniji ewlenin waqt it-theddid tal-g─žafsa ekonomika.

G─žaldaqstant, hemm entu┼╝ja┼╝mu dinamiku biex ja─ždem barra, prin─őipalment g─žal Dubaj, l-istat prin─őjalment tal-Lvant Nofsani fl-Emirati G─žarab Mag─žquda. Dan huwa prin─őipalment min─žabba li l-post joffri e┼╝entat mit-taxxa mod ta '─žajja g─žal mani─íers madwar id-dinja. Min i─žaddem minn Dubaj g─žad g─žandu ambiti ta 'forn g─žal nies ikkwalifikati minn madwar id-dinja f'diversi negozji.

I┼╝da l-mistoqsija ewlenija li g─žadha te┼╝isti hi kif ikollok xog─žol u vi┼╝a biex tmur ta─ždem hemm b─žal ─žaddiem Al─íerin. Biex issolvi din il-kwistjoni, ─žri─ína bl-aktar modi prominenti li dawk li jfittxu impjieg internazzjonali jistg─žu jippruvaw isibu impjieg tajjeb huwa wie─žed mill-iktar postijiet mixtieqa fid-dinja.

 1. Impjieg Expo

Il-bi─ő─őa l-kbira tal-organizzazzjonijiet ibba┼╝ati f'Dubaj jag─žmlu rekluta─í─íi tqal kull sena, spe─őjalment minn re─íjuni b─žall-Indja u r-Renju Unit. L-esponiment g─žall-impjiegi jin┼╝amm f'dawn il-postijiet fuq ba┼╝i annwali. Din to─žro─í b'opportunit├á wa─žda biex i┼╝┼╝ur u tiltaqa 'ma' dawk li jirreklutaw potenzjali g─žal kwalunkwe industrija rilevanti biex tivverifika liema tipi ta 'opportunitajiet ta' xog─žol qed ji─íu offruti. Dan jinkludi li taf il-pakketti tas-salarji u l-vanta─í─íi l-o─žra kollha disponibbli. Dawk li jfittxu impjieg jistg─žu wkoll jirrikorru g─žand il-fornituri tas-servizzi esperti g─žar-rilokazzjoni internazzjonali u ti─íbor xi tag─žrif dwar kif ikollok vi┼╝a biex tg─žinhom imorru ja─ždmu fl-istat prin─őepju. Dawn l-esponimenti jipprovdu ─žafna individwi bil-mod kif ifittxu g─žajxien ─ídid u jistabbilixxu l-karriera tag─žhom fil-Lvant Nofsani. Huwa wie─žed mill-a─žjar modi g─žal individwu biex i─íib id-dettalji tieg─žu ma 'min i─žaddem minn setturi ta' xog─žol rilevanti.

 1. A─íenziji ta 'rekluta─í─í

Huwa mod ie─žor fa─őli biex tfittex g─žal ambiti disponibbli u opportunitajiet miftu─ža f'Dubai. Hemm ─žafna ta 'Dubai ibba┼╝ati a─íenziji ta ÔÇÖrekluta─í─í li joffru opportunitajiet xierqa taÔÇÖ xog─žol g─žall-kandidati li g─žandhom profil adattat. Jistg─žu ji─íu kkuntattjati permezz tal-web u mitluba s-servizzi tag─žhom. ─Őerti a─íenziji huma mwaqqfa wkoll f'pajji┼╝i b─žall-Indja u l-Pakistan li ja─ždmu biex jipprovdu g─žajnuna g─žall-impjiegi lir-residenti tal-post g─žal opportunitajiet ibba┼╝ati f'Dubai. Dawn l-a─íenziji jistg─žu jitolbu ─žlas annwali nominali g─žas-servizzi multipli li joffru lil dawk li jfittxu impjieg, inklu┼╝i pariri dwar kif jiktbu t-tkomplija u l-profil tal-kandidat bl-a─žjar mod. Hemm bosta portali ta 'impjiegi onlajn kif ukoll dawk li jfittxu impjieg li jistg─žu jfittxu. ─Őerta portali huma ddedikati biss g─žal impjiegi bba┼╝ati fil-Lvant Nofsani u ji─íu b'g─ža┼╝la li t─žalli lill-utenti jfittxu l-impjiegi kollha disponibbli bba┼╝ati fuq il-pajji┼╝i ta 'destinazzjoni.

 1. Mira mill-bog─žod fuq min i─žaddem

Huwa possibbli wkoll g─žal dawk li jfittxu impjieg minn madwar id-dinja biex jikkuntattjaw lil min i─žaddem mill-bog─žod permezz tal-websajt tal-kumpanija u dettalji ta 'kuntatt o─žra. Jista 'jkun pro─őess li jie─žu ─žafna ─žin ming─žajr ─žafna konfermi, i┼╝da jiffranka lil dawk li jfittxu impjieg mill-u─íig─ž ta' ┼╝jarat ripetuti fl-a─íenziji tal-impjieg u l-─žlasijiet nominali tag─žhom. Ukoll, hemm ─őerti a─íenziji foloz li jistg─žu jipprovdu l-ebda servizz attwali minkejja li jie─ždu l-─žlasijiet tas-servizz. Immirat mill-bog─žod lil min i─žaddem jipprevjeni lill-kandidati milli jaqg─žu pri┼╝a g─žal dawn l-a─íenziji u jikkonferma opportunitajiet ta ÔÇÖxog─žol ─íenwini mog─žtija direttament mill-organizzazzjoni. Il-kandidati jistg─žu jfittxu l-web g─žall-industriji rilevanti fis-settur partikolari u jfittxu kwalunkwe / opportunitajiet miftu─ža kollha attwalment disponibbli g─žall-espatrijati biex ja─ždmu f'Dubai. Il-kandidati jistg─žu sempli─őement japplikaw permezz tal-websajt bit-tkomplija tag─žhom u ittra ta ÔÇÖakkordju li ssemmi l-kwalifiki, il-─žiliet u l-kompetenza kollha u xÔÇÖjag─žmel jag─žmlu kandidat xieraq g─žax-xog─žol. Jekk ir-reklutaturi huma interessati, huma se jag─žmlu kuntatt dirett mal-kandidati, li je─žilsu mir-responsabbiltajiet tal-intermedju.

 1. Li fi┼╝ikament fil-post

G─žalkemm jista 'jidher prattiku, huwa wie─žed mill-a─žjar modi biex tkun ka─ő─őa xog─žol f'Dubai. Jista 'jie─žu ─žafna sforz u spejje┼╝ i┼╝da jkun fi┼╝ikament pre┼╝enti g─žat-tfittxija tax-xog─žol tista 'tkun l-a─žjar g─ža┼╝la biex tfittex l-opportunit├á t-tajba fl-UAE. Il-kandidati jistg─žu j─íorru kopja mill-─ídid tag─žhom flimkien mad-dettalji kollha tal-kwalifiki, il-─žiliet u dokumenti o─žra biex personalment jitilg─žu l-organizzazzjoni u japplikaw fi┼╝ikament g─žal kull opportunit├á miftu─ža disponibbli fis-settur rilevanti. L-iskeda tax-xog─žol tista 'tvarja minn organizzazzjoni g─žal organizzazzjoni bba┼╝ata fuq it-tip ta' negozju. Filwaqt li xi organizzazzjoni tan-negozju lokali ta─ždem fuq arlo─í─í ta '8 AM sa 7 PM b'waqfa ta' 3-hour bejniethom, in-negozji interni ja─ždmu fuq arlo─í─íi ta '9 AM g─žal 6 PM. Bil-─áimg─ža hija l-weekend uffi─őjali g─žal kul─žadd, u─žud mis-setturi ja─ždmu wkoll f'─őiklu ta 'kull ─íimg─ža mill-─Žadd sal-─Žamis ukoll.

Dawn huma l-aqwa modi kif issib xog─žol f'Dubai. Modi o─žra jinkludu r-referenza minn netwerk personali jew permezz ta 'reklami ta' rekluta─í─í imressqa mill-kumpaniji.

X'jag─žmel Dubai L-Aqwa G─ža┼╝la G─žal Persuni li Jfittxu l-Impjiegi Internazzjonali?

Dubaj, wie─žed mill-produtturi ewlenin ta┼╝-┼╝ejt fid-dinja huwa wkoll wie─žed mill Fornituri ewlenin ta 'impjiegi fil-─žin pre┼╝enti g─žall-impjiegi fl-Ajruport. Tant fatturi jing─žaqdu flimkien biex jag─žmlu l-istat prin─őipju tal-Emirati G─žarab Mag─žquda b─žala wa─žda mill-aqwa g─ža┼╝liet minn min ifittex xog─žol madwar id-dinja. Hawn ta─žt imsemmija hemm xi w─žud mill-fatturi ewlenin li biddlu Dubaj fid-destinazzjoni tax-xog─žol tal-─žolm g─žal ─žafna kandidati.

 1. Taxxi

Huwa wie─žed mill-fatturi ewlenin li ─žafna individwi spiss jittraskuraw jew jinsew. Dan huwa prin─őipalment min─žabba li a─žna daqshekk ikkundizzjonati biex in─žallsu parti sinifikanti mill-flus li qalg─žu ─žafna lill-gvern li qatt ma na─žsbu dwar kemm hu kbir dan il-pi┼╝, spe─őjalment f'xi postijiet fejn ir-rati ta 'taxxa jistg─žu jkunu g─žoljin daqs 40% tat-total. d─žul. Dan ifisser g─žal kull dollaru li naqilg─žu, a─žna mitluba n─žallsu XNUMx ─őente┼╝mi lill-awtoritajiet governattivi u nkunu sodisfatti biss bi─ő-─őente┼╝mu 40 minkejja d-dedikazzjoni kollha tag─žna u x-xog─žol iebes. Meta titqies fuq skala makro, huwa lo─íiku li na─ždmu bla ─žlas g─žal ─őertu parti tas-sena u t-tul jista 'jvarja minn xahar sa madwar erbg─ža skont il-post li int tkun. Dubaj, min-na─ža l-o─žra, huwa mag─žruf ─žafna li je┼╝enta lill-espatrijati mill-pi┼╝ijiet tat-taxxa fuq id-d─žulB'hekk jippermettilhom igawdu x-xog─žlijiet iebsa kollha tag─žhom u d-dedikazzjoni tag─žhom bl-aktar mod s─ži─ž.

 1. Pakketti ─íenerali a─žjar

Ir-ra─íuni ewlenija li l-kandidati minn madwar id-dinja huma tant ─žerqana li jing─žaqdu f'impjiegi bba┼╝ati f'Dubai hija dik tal-pakkett ta 'rimunerazzjoni ─íenerali li joffru dawk li j─žaddmu. Fuq skala ─íenerali, il-pakketti g─žandhom tendenza li jkunu 20% og─žla milli j─žallsu l-bi─ő─őa l-kbira tal-pajji┼╝i l-o─žra. Din hija politika li Dubai inkorpora biex jattiraw fl-aqwa talenti minn madwar il-globi. Allura dak mag─žqud mal-qlig─ž ming─žajr taxxa jista 'jla─ž─žaq ammont ta' d─žul kbir. Pere┼╝empju, xi ─žadd li jaqla '$ 100,000 f'sena u j─žallas 40% intaxxat jie─žu d-dar biss $ 60,000 fis-sena. G─žall-istess kandidat, Dubaj i─žallas $ XNUMx u bit-taxxi ┼╝ero, il-kandidat i┼╝omm dan kollu. Dan huwa ba┼╝ikament id-doppju tal-ammont li kieku kien i┼╝omm tajjeb fih wara li ─žallas it-taxxi. Filwaqt li teknikament kien biss 20% iktar ta '─žlas li qed ta─ždem g─žalih, fl-a─ž─žar mill-a─ž─žar, tkun qed tgawdi salarju doppju fuq ra─íunijiet pratti─ői.

 1. Perks u rimbor┼╝i

B'esperjenza u po┼╝izzjoni, to─žro─í il-benefi─ő─őji u r-rimborsi. Filwaqt li in─íinier jew manager ta 'livell ta' d─žul jaqla 'salarju ta' madwar AED 10,000 lil AED 15,000 skont il-kwalifika tieg─žu, direttur tekniku jista 'jinvolvi daqs AED 80,000 fuq ─őiklu ta' kull xahar. Barra minn dan, hemm bosta benefi─ő─őji o─žra li min i─žaddem ─íeneralment joffri lill-kandidati billi jibdew minn akkomodazzjoni bla ─žlas, kopertura ta 'kontijiet tat-telefon, fa─őilitajiet ta' kura, biljett wie─žed bir-ritorn tad-dar fis-sena u ─žafna iktar. G─žall-kandidat li di─í├á jaqla '$ 120,000, il-vanta─í─íi g─žal akkomodazzjoni b'xejn, trasport u l-kumditajiet ba┼╝i─ői l-o─žra kollha jvarjaw x'imkien madwar $ 10,000 jew aktar. G─žalkemm te─žtie─í negozjar iebes g─žall-kandidati fil-livell tad-d─žul, bl-et├á u l-esperjenza dawn l-affarijiet huma biss barra g─žall-kandidati fit-toroq ta ÔÇÖDubai. Dan ifisser li prattikament m'g─žandhom l-ebda spi┼╝a biex jie─ždu ─žsiebhom u kull ma jaqilg─žu huma tag─žhom, bi benefi─ő─őji sa─žansitra aktar.

 1. Ferjat u kwalit├á tal-─žajja

─Žafna mill-organizzazzjonijiet ─íeneralment joffru XNUMx weekend ta '─íurnata b' XNUMx sig─žat tal-─íurnata tax-xog─žol. Dawn huma l-gost ftit. L-a─žjar parti hija li l-kandidati jistg─žu sa─žansitra jgawdu vaganza ta ÔÇÖxahar twil biex i┼╝uru d-dar tag─žhom u jqattg─žu ─žin taÔÇÖ kwalit├á mal-familja u l-─žbieb tag─žhom. B'negozjar ta 'biljetti ta' l-ajru b'xejn li ─žafna mill-kandidati x'aktarx jir─őievu, ix-xog─žol f'Dubai hija ─žolma li ─žafna jg─žo┼╝┼╝u. Biex in┼╝id, is-sodisfazzjon tax-xog─žol li l-kandidati jiksbu mill-impjiegi bba┼╝ati f'Dubai mhu xejn li g─žandu xi rival. Na─ždem fuq bini ta 'l-aqwa kwalit├á, arkitetturi jew l-aqwa industriji fuq livell internazzjonali jippromwovi bil-kbir il-fidu─őja fost il-kandidati. Huwa aktar imsa─ž─ža─ž minn rati or─žos ta 'karozzi u spejje┼╝ tal-petrol li individwi tard igawdu ─žajjithom massimu minkejja l-iskeda ta' xog─žol regolari.

Dawn huma l-prin─őipali fatturi li jdawru lil Dubai fÔÇÖwa─žda mill-aktar g─ža┼╝liet s─žan g─žall-kandidati internazzjonali biex jag─žtu spinta lill-kuntentizza tag─žhom. Hemm diversi modi li bihom min ifittex xog─žol jista 'japplika g─žal ambiti miftu─ža f'setturi rilevanti. Portali online, a─íenziji ta 'rekluta─í─í u skoperturi ta' impjiegi huma l-e─žfef mod g─žal min ifittex xog─žol biex ifittex profil xieraq li jistg─žu japplikaw g─žal. Jistg─žu wkoll jikkuntattjaw lil min i─žaddem mill-bog─žod permezz tal-websajt tag─žhom jew dettalji o─žra ta 'kuntatt u jippre┼╝entaw fajl fl-applikazzjoni sfurzata. Reklamar ta 'rekluta─í─í jista' jkun g─ža┼╝la o─žra biex tkun taf aktar dwar l-opportunitajiet disponibbli.

Is-Setturi tal-Impjiegi l-aktar promettenti ta ÔÇÖDubai

Nibdew mi─ő-─Őentru tal-Kummer─ő Dinji tad-Dubai g─žal Burj Khalifa u kollox bejniethom huwa spe─őjali dwar l-istat ta 'Dubaj. Huwa l-ewwel f'termini ta 'daqs u t-tieni f'termini ta' popolazzjoni fost ─žutna kollha ta 'Emirati fl-UAE. Sheikh Maktoum bin Buti al Maktoum, stabbilit lura f'1833 mhux biss wa─žda mill-aktar partijiet importanti ta┼╝-┼╝ona i┼╝da wkoll ─őentru famu┼╝ g─žan-negozju. Il-post ideali tal-istat jag─žmilha g─ža┼╝la ideali g─žan-negozju globali spe─őjalment fis-setturi ta┼╝-┼╝ejt u tal-gass, il-finanzi, it-turi┼╝mu u ─žafna iktar. Jinsabu fir-re─íjuni tax-Xlokk tal-Golf Persjan, b─žalissa hija wa─žda mill-iktar destinazzjonijiet tax-xog─žol mixtieqa fost dawk li jfittxu impjieg internazzjonali, spe─őjalment g─žall-benefi─ő─őji li toffri f'diversi setturi.

L-iktar setturi tax-xog─žol prominenti fl-istat jinkludu:

 1. Industrija ta┼╝-┼╗ejt

Hija wa─žda mill-ikbar industriji f'Dubai g─žalkemm mhuwiex l-uniku qafas g─žall-ekonomija tan-nazzjon. L-ewwel skoperta ta┼╝-┼╝ejt fir-re─íjun tmur inqas minn 50 snin u kienet sinifikament baxxa ─žafna. Skoperti aktar tard biddlu l-istat prin─őepju wie─žed mill-produtturi ewlenin ta┼╝-┼╝ejt u di─í├á biddel il-post f'post ta 'kenn g─žal dawk li jfittxu impjieg internazzjonali minn madwar id-dinjae. Bi produzzjoni daqshekk kbira mill-industrija ta┼╝-┼╝ejt, jinfet─žu ambiti kbar g─žall-kandidati kwalifikati biex jing─žaqdu fis-settur u biex i─íibu tkabbir imsa─ž─ža─ž g─žall-karriera tag─žhom. Is-settur sa─žansitra joffri rimunerazzjonijiet enormi g─žal dawk li jist─žoqqilhom l-inqas livell ta 'salarju g─žal in─íiniera u mani─íers tad-d─žul ta' livell g─žoli li jvarjaw minn 12,000 sa 15,000 AED. L-og─žla ammont jista 'jvarja madwar 80,000 AED jew og─žla g─žal diretturi tekni─ői fl-industrija. Il-pakkett tas-salarji jista 'jvarja ─žafna skont il-kwalifiki, l-esperjenza u n-nazzjonalit├á tal-kandidat.

 1. Industrija tat-Turi┼╝mu

Hija industrija ─ígant o─žra fl-emirat ta 'l-UAE u tipprovdi lill-nazzjon bi flussi ta' flus barranin kbar. Din l-industrija kibret daqshekk kbira li n-nazzjon jiddependi minnha g─žat-tis─ži─ž tal-ekonomija tag─žha fi┼╝-┼╝minijiet kurrenti. G─žalkemm il-likwidit├á ewlenija ─íejja mill-istabbilimenti tax-xiri, l-istrutturi moderni u antiki jattiraw ukoll ─žafna turisti barranin. Mag─žruf ukoll b─žala l-kapitali tax-xiri tal-grupp kollu ta 'pajji┼╝i tal-Lvant Nofsani, Dubaj huwa pprovdut b'─žafna malls, ─žwienet, boutiques u negozji o─žra. Bil-bini tal-istrutturi l-─íodda, g─žadd ta ÔÇÖturisti jid─žlu biex jirrilassaw g─žal vaganza jew vja─í─íi ┼╝g─žar u jonfqu flus immensi li qed iwasslu g─žall-lok tal-ekonomija tan-nazzjon. Dak li jkompli j┼╝id is-sorpri┼╝a huwa li l-industrija tal-gass u ┼╝-┼╝ejt tikkontribwixxi g─žal XNUMx% biss tal-PGD tal-emir. It-turi┼╝mu jikkontribwixxi g─žall-parti l-kbira tax-xellug. G─žal din ir-ra─íuni, ─Őentru tat-telefonati huwa wie─žed mill-aqwa g─ža┼╝liet g─žal dawk li jfittxu impjieg biex jo─žor─íu u jing─žaqdu mal-kontribuzzjoni tal-industrija g─žat-tkabbir tal-ekonomija tan-nazzjon. Is-settur huwa miftu─ž kemm g─žal kandidati friski kif ukoll g─žal dawk b'esperjenza biex jissie─žbu u jgawdu spinta fil-karriera.

 1. Kostruzzjoni

Kif di─í├á g─žedt, il-kostruzzjoni ta 'l-istruttura moderna tinsab fil-fjoritura s─ži─ža fil-nazzjon. Mill-malls g─žall-bini, minn istituti edukattivi g─žal ─őentri tan-negozju, il-belt hija totalment ─ídida u ─žafna iktar skedati ji─íu. Dan jag─žmilha wa─žda mill-aqwa industriji g─žall-kandidati tal-espatjati, spe─őjalment mis-setturi tal-arkitettura u tal-in─íinerija ─őivili biex jo─žor─íu u juru l-─žiliet tag─žhom fl-istat prin─őipju tal-Emirati G─žarab Mag─žquda. Kandidati bil-kwalifika u l-esperjenza me─žtie─ía tista 'tapplika fa─őilment g─žall-po┼╝izzjonijiet kollha disponibbli ming─žajr vireg.

 1. Impjiegi bl-imnut

I┼╝-┼╝ieda tat-turi┼╝mu wasslet g─žall-lok ta 'shopping malls jew i┼╝-┼╝ieda ta' shopping malls wittew it-triq g─žall-i┼╝vilupp tal-industrija tat-turi┼╝mu mhix ─őara. L-unika ─ža─ía li hija ─őara hija li kien hemm ┼╝ieda f'daqqa fis-settur tax-xiri, grazzi g─žat-turisti u r-residenti tad-dipendenti tax-xiri f'Dubai. Iktar minn ─őentri tax-xiri 70 ─íew stabbiliti f'Dubai fi ┼╝minijiet ri─őenti u dan jitlob awtomatikament Expati internazzjonali rilevanti biex japplikaw g─žax-xog─žol. G─žalkemm ir-rekwi┼╝it minimu g─žal kandidat biex japplika g─žall-impjieg huwa grad MBA, ─őertifikat ta 'diploma fil-korsijiet bl-imnut jista' ovvjament jg─žinhom jassiguraw xog─žol tajjeb fis-settur. B'esperjenza suffi─őjenti, is-salarji, il-vanta─í─íi u fa─őilitajiet o─žra jistg─žu jkunu g─žoljin.

Dawn huma w─žud mill-aktar setturi prominenti li huma B─žalissa qed tattira ─žafna kandidati barranin g─žal opportunitajiet ta 'xog─žol miftu─ža. Setturi o─žra b─žas-settur edukattiv u s-setturi tal-IT jikkontribwixxu wkoll bÔÇÖmod sinifikanti g─žall-forniment ta ÔÇÖopportunitajiet taÔÇÖ xog─žol g─žal kandidati xierqa. Apparti minn dan, servizzi finanzjarji u servizzi relatati jattiraw ukoll applikazzjonijiet enormi minn espatrijati internazzjonali.

─Žjiel: Biex Ti─íi ┼╝gurata l-a─žjar offerta ta 'xog─žol f'Dubai

Id-Dubaj tkompli tkun wa─žda mill-attrazzjonijiet ewlenin g─žal dawk li jfittxu impjieg li jke─ő─őew spe─őjalment g─žall-benefi─ő─őji bla valur li joffru lill-kandidati. Bil-qlig─ž e┼╝entat mit-taxxa, ir-rati ─íenerali tal-paga mi┼╝juda, bosta parks u fa─őilitajiet o─žra, opportunitajiet ta 'xog─žol fis-setturi multipli ta' Dubai ┼╝diedu kontinwament. Barra minn hekk, billi hija wa─žda mid-destinazzjoni turistika ewlenija u stat li qed ji┼╝viluppa, diversi setturi fet─žu bosta ambiti g─žall-kandidati madwar id-dinja. Is-setturi li qed jisplodu ewlenin fir-re─íjun jinkludu b─žall-kostruzzjoni, il-proprjet├á immobbli, il-kummer─ő bl-imnut u s-servizzi finanzjarji fost ─žafna setturi o─žra. Dubai g─žalhekk tipprovdi opportunit├á g─žall-espatrijati kollha li j┼╝idu spinta sinifikanti fil-graff tal-karriera tag─žhom u j┼╝idu ma 'xi esperjenza ta' xog─žol internazzjonali fil-bidu tag─žhom. Hawn ta─žt imsemmi hawn xi su─í─íerimenti biex tibda bil-pro─őedura ta 'applikazzjoni tax-xog─žol g─žal impjiegi bba┼╝ati f'Dubaj.

 1. Tag─ž┼╝el fuq il-profil it-tajjeb

Ma jimpurtax jekk l-applikant ikun kandidat fil-livell tad-d─žul jew wie─žed b'esperjenza sakemm ikunu qed japplikaw g─žall-profil it-tajjeb. Fost il-─žafna setturi li qed ji┼╝viluppaw f'Dubai, huwa me─žtie─í li dawk li jfittxu impjieg ikunu jafu x'inhu l-a─žjar. Kull industrija g─žandha setturi multipli u kull settur isib applikazzjoni f'industriji multipli. Huwa g─žalhekk ta 'importanza ewlenija g─žal min ifittex xog─žol li jidde─őiedi dwar g─ža┼╝la soda. Jista 'jkun pjuttost konfu┼╝ g─žal kandidat li jag─ž┼╝el. Filwaqt li ─žafna jridu ja─ždmu f'industrija partikolari min─žabba li jridu, xi w─žud iridu jissie─žbu f'settur partikolari min─žabba li huma m─žarr─ía g─žal dan. Fi kwalunkwe ka┼╝, il-kwalifiki jimpurtaw ─žafna g─žall-impjiegi professjonali f'Dubai billi l-impjiegi bba┼╝ati fuq il-─žiliet jistg─žu jkunu ftit rilassanti f'dan il-kuntest.

 1. Kif tag─žmel kuntatt ma ÔÇÖl-g─ža┼╝liet taÔÇÖ rekluta─í─í

Hemm g─ža┼╝liet multipli li huma disponibbli g─žal kull min ifittex xog─žol li jkun irid japplika g─žal xog─žol f'Dubai. Jistg─žu jew jissie─žbu f'expo tal-impjiegi li qed issir kull sena fil-pajji┼╝i ewlenin fejn min i─žaddem jag─žmel rekluta─í─íi bl-ingrossa minn fosthom l-Indja u ─žafna pajji┼╝i o─žra. Huma jistg─žu sa─žansitra jiksbu lilhom infushom re─íistrati fuq diversi portali onlajn iddedikati g─žal dawk li jfittxu impjieg jew joqog─ždu attenti g─žall-klassifikati biex isibu l-opportunit├á t-tajba xierqa g─žalihom. G─ža┼╝la o─žra tista 'tkun li ┼╝┼╝ur l-a─íenziji ta' rekluta─í─í varji li jistg─žu jitolbu xi flus g─žas-servizzi tag─žhom fuq ba┼╝i annwali. ─Žafna a─íenziji foloz b─žal dawn waslu fi ┼╝minijiet attwali u jag─žmluha diffi─őli g─žal dawk li jfittxu impjieg li jkunu jafu lil min jafdaw u g─žal liema ra─íunijiet. Il-kandidati jistg─žu sa─žansitra ji─ő─őekkjaw fuq il-websajts uffi─őjali tal-organizzazzjonijiet u japplikaw g─žal vakanzi xierqa flimkien ma 'ittra ta' akkumpanjament u jer─ía 'jibda jipprovdi d-dettalji kollha tag─žhom. Netwerk personali b─žal xi ─žbieb, membri tal-familja jew konoxxenti o─žra di─í├á xog─žol f'Dubai jew f'Abu Dhabi jista 'jkun g─ža┼╝la o─žra biex tikkunsidra. Dawk li jfittxu impjieg jistg─žu anki fi┼╝ikament imorru Dubai biex ifittxu personalment profil adattat li jaqbel mal-kredenzjali tag─žhom.

 1. ─áej b'ittra ta 'kopertura kbira

Hija wa─žda mill-aktar partijiet importanti fil-pro─őess ta 'applikazzjoni tax-xog─žol. Li to─žro─í b'ittra ta 'akkumpanjament li ─í─íieg─žel lil min jirrekluta biex jinteressa ru─žu dwar il-kandidat huwa kompitu diffi─őli. L-a─íenziji taw dak li joffru dawn is-servizzi bi spejje┼╝ ta '─žlas ta' servizz. L-enfasi ewlenija tal-ittra ta 'akkumpanjament g─žandha tkun fuq ┼╝ew─í affarijiet ba┼╝i─ői. Inizjalment, il-kon─őentrazzjoni g─žandha tkun fuq dak li jiddikjara dak li jag─žmel il-kandidat adattat g─žax-xog─žol. Minbarra dan, huwa me─žtie─í li jing─žad ukoll g─žaliex min i─žaddem g─žandu jag─ž┼╝el il-persuna li qed tfittex xog─žol partikolari fost il-kandidati l-o─žra kollha. Dan jinkludi li tiddikjara liema benefi─ő─őji addizzjonali j─žaddem jista 'j─žares' il quddiem biex igawdi waqt li jimpjega lill-kandidat. Huwa ne─őessarju li l-qarrej jindirizza l-ittra ta 'akkumpanjament kemm jista' jkun, biss g─žall-mod psikolo─íiku li jkollok marbut.

 1. ─áej bi jer─ía kbir

G─žal kwalunkwe applikazzjoni g─žax-xog─žol, hija r-ri┼╝erva li titkellem g─žall-kandidati. Huwa l-ewwel pass li bih il-mani─íer tar-Ri┼╝orsi Umani jsiru jafu lil min qed ifittex ix-xog─žol. Il-qsim g─žandu jkun fih id-dettalji kollha dwar min qed ifittex xog─žol inklu┼╝i kwalifiki akkademi─ői, esperjenzi pre─őedenti ta 'xog─žol, korsijiet ta' ─őertifikazzjoni, pro─íetti mwettqa u dettalji ba┼╝i─ői relevanti o─žra. Filwaqt li l-format g─žal jer─ía 'jvarja jista' jvarja minn pajji┼╝ g─žall-ie─žor, il-─žolqien ta 'ter─ía' kompatta pa─ína wa─žda tista 'tkun g─ža┼╝la ─ža┼╝ina f'Dubai. G─žalkemm id-daqs jiddependi fuq il-kwalifika u l-kompetenza tal-kandidat, il-─žru─í ta 'mill-inqas ftit pa─íni jista' jkun kemmxejn produttiv jekk huwa impossibbli li to─žro─í bi tlieta. Huwa me─žtie─í g─žal dawk li qed ifittxu xog─žol li jsemmu l-veritajiet kollha peress li l-affarijiet ta 'tif─žir jew e┼╝a─íerazzjoni jistg─žu immedjatament jiskwalifikaw il-kandidatura ta' min qed ifittex xog─žol.

Jekk min qed ifittex xog─žol sejjer lejn Dubai biex jikka─ő─őja xog─žol fi┼╝ikament, l-affarijiet jistg─žu jkunu differenti u daqsxejn iktar kumplessi peress li ma jkollhom xejn li jiggwidahom. I┼╝da waqt li japplikaw permezz tal-portali onlajn, websajts, esponimenti jew a─íenziji, il-kandidati jistg─žu jistennew bil-─žerqa li jgawdu xi gwida g─žal ─őirkolazzjoni bla xkiel tal-pro─őedura ta 'applikazzjoni.

─Žjiel ta 'Intervista g─žal Xog─žol fl-UAE

Intervista hija l-iktar parti importanti tal-applikazzjoni tax-xog─žol tieg─žek. Wara li tkun imfassal l-a─žjar CV, ittra ta 'akkumpanjament, u tippre┼╝entah skont l-iskadenza, trid tidher quddiem bord. L-intervistaturi g─žandhom jevalwaw l-abbiltajiet tieg─žek u jistabbilixxu dak li ddikjarajt fuq is-CV. G─žal ─žafna min i─žaddem, il-kwalifika professjonali hija biss ba┼╝i tal-pro─őess ta 'applikazzjoni. L-essenza ta 'intervista hija li timpenja impjegat potenzjali biex tittestja jekk hemmx il-personalit├á u il-─žila huma adattati bil-kultura tal-kumpanija u l-istruttura.

Int trid tipprova lilek innifsek quddiem il-bord tal-intervista. Kif twettaq lilek innifsek f'kull stadju tal-─íurnata tal-intervista, mill-mument li int pass fil-bieb tiddetermina d-destin tieg─žek. L-UAE hija fost l-aqwa nazzjonijiet madwar id-dinja li qed tintegra t-teknolo─íija malajr. Int qatt ma tkun taf it-tip ta 'intervista li tkun so─í─íettat g─žaliha; u─žud minn min i─žaddem ikun irid ji─íbed sorpri┼╝a.

Dawk li j─žaddmu huma konxji li qed ji─íu m─žejjija dwar kif g─žandhom i─íibu ru─žhom u jitkellmu imma jridu jiksbu l-personalit├á vera tieg─žek. Min i─žaddem irid ikun jaf kif tirrea─íixxi g─žal ambjenti differenti. Is-CCTV huwa trick ba┼╝iku tal-intervistaturi, qatt ma tkun taf fejn se ti─íi ssettjata jew kif se ti─íi stabbilita. Huwa g─žalhekk li g─žandek tibda bil-ilbies xieraq u l-interazzjoni xierqa ma 'kul─žadd mill-bieb. Waqt li g─žandek tag─žmel ri─őerka, int qatt ma tista 'tkun taf il-boxxla jew il-persuna li se tiltaqa' mag─žhom fil-panel.

Madankollu, m'g─žandekx tib┼╝a 'intervista. Hawn xi su─í─íerimenti biex i┼╝┼╝omm kalm u kunfidenti.

Ri─őerka dwar il-po┼╝izzjoni tieg─žek

G─žandek tkun spe─őifiku g─žal po┼╝izzjoni tax-xog─žol. Sib dak ix-xog─žol jirrikjedi mhux biss il-─žiliet standard tal-industrija imma dak li j─žaddem jistenna minn persuna biex timla l-po┼╝izzjoni. Minbarra d-deskrizzjoni tax-xog─žol, min i─žaddem irid personalit├á li taqbel mal-po┼╝izzjoni. Il-─žiliet professjonali huma biss ponta ta 'dak li j─žaddmu jfittxu fix-xog─žol, jista' jkun dwar il-kodi─ői tal-ilbies jew kif titkellem. Filwaqt li m'g─žandekx tippretendi u tkun liberu ma 'min i─žaddem potenzjali tieg─žek, g─žandek taqbel mal-istandards mistennija.

Jekk hu possibli, issib dwar l-impjegat pre─őedenti fl-istess po┼╝izzjoni. Jekk ikollok esperjenza f'dan il-qasam, g─žandek ─őans a─žjar f'termini ta 'ssib ix-xog─žol. Ikkonsulta u ssib g─žalfejn l-impjegat pre─őedenti telaq u l-livell tal-prestazzjoni mitlub minn min i─žaddem.

Inkludi dan fid-deskrizzjoni tieg─žek. Kun ┼╝gur li int familjari ma 'l-aspettattivi kollha.

Tkellem dwar l-esperjenza tieg─žek

Minflok ma toqg─žod fuq ─žiliet professjonali u fejn studjajt, tkellem dwar esperjenza ta 'xog─žol. Aqsam ma 'l-intervistatur tieg─žek kisbiet u sfidi fuq il-post tax-xog─žol. Huwa ─ő-─őans li turi lilek innifsek tajjeb g─žax-xog─žol g─žax taf dak li jinvolvi. Tipikament, min i─žaddem fl-UAE jiffavorixxi kandidati b'esperjenza prattika fil-qasam. Jekk qed tittama li tapplika g─žal xog─žol fi ftit xhur fl-UAE, ─žiliet add-on, u ssib post fejn i┼╝┼╝id l-esperjenza tieg─žek, huwa kru─őjali li ssib impjieg fin-nazzjon G─žarbi.

Il-bi─ő─őa l-kbira ta 'dawk li qed ifittxu xog─žol ji┼╝baljaw ─žiliet professjonali g─žall-kapa─őit├á tax-xog─žol; ir-rendiment fuq il-post tax-xog─žol je─žtie─í l-applikazzjoni tat-teoriji fÔÇÖxenarji reali. Matul l-intervista, dan huwa dak li j─žaddem irid jisma '. Is-CV tieg─žek di─í├á ta ─őans g─žal intervista; g─žalhekk, ─žudha b─žala ─őans biex tispjega aktar dwar l-g─žarfien espert tieg─žek permezz tal-esperjenza. Intervista hija li tikkonvin─ői lil min i─žaddem li taf x'jag─žmel ix-xog─žol u sa l-inkarigu.

Minbarra d-deskrizzjonijiet ─íenerali tax-xog─žol ibba┼╝ati fuq ir-rekwi┼╝iti tal-─žiliet, g─žandek tkun familjari mal-aspettattivi tal-kumpanija. Ir-rwol spe─őifiku tieg─žek meta tissie─žeb fit-tim.

Kun qasira

Filwaqt li intervista hija konver┼╝azzjoni mi┼╝-┼╝ew─í na─žat, titkellemx wisq. ─Žalli l-intervistatur ikun fil-kontroll tas-sessjoni g─žax huma l-ospitanti. Waqt li inti g─žandek tkun elaborat fit-twe─íibiet tieg─žek u tevita l-vagi, titkellem wisq tista ÔÇÖtkun taÔÇÖ t─žassib mal-panel. Barra minn hekk, tista 'ti─íi interpretata b─žala personalit├á dominanti, li tista' tkun sfavorevoli g─žall-po┼╝izzjoni tax-xog─žol tieg─žek. Li titkellem wisq b─žala intervistat jista 'wkoll ji─íi interpretat b─žala fqir fit-te─žid ta' struzzjonijiet g─žax tkellem aktar milli tisma '. Il-bord ta ÔÇÖl-intervisti jistaÔÇÖ fa─őilment i─žassruk biex t─žossok wisq xog─žol.

Barra minn hekk, fa─őilment tista 'tkun irrilevanti meta titkellem ─žafna. Ilsienek jista 'ji┼╝loq u juri karatteristika mhux mixtieqa. G─žalkemm g─žandek tirrilassa u tqabbad l-intervistatur b'mod kunfidenti, ma tkunx wisq libera. Huwa bilan─ő.

Kun mo─ž─ž miftu─ž

G─žandek tkun po┼╝ittiv f'kull mod meta tmur g─žal intervista. Da┼╝gur, m'g─žandekx tqatta 'l-─žin biex tirri─őerka u tilbes il-mara waqt li tistenna li taqbe┼╝ ix-xog─žol. Madankollu, inti g─žandek tkun lest li ta─ő─őetta kwalunkwe forma ta 'feedback. Xejn mhu ovvju fl-UAE suq tax-xog─žol. In-nuqqas ta 'xog─žol ma jfissirx li m'intix inadegwat bl-ebda mod. Jista 'jkun po┼╝izzjoni wa─žda u intom diversi kandidati u g─žalhekk wie─žed g─žandu jit─žalla. Mudalit├á miftu─ža tg─žinek tibqa 'barra mid-disperazzjoni, li mhix attraenti g─žal min i─žaddem fl-UAE.

7 Affarijiet li Tfittex Impjiegi fl-UAE Tkun Taf

UAE g─žandu opportunitajiet ta 'xog─žol qlig─ž. Madankollu, li jkollok xog─žol fin-nazzjon G─žarbi mhijiex ovvja. Int trid tifhem il-kultura, ir-rekwi┼╝iti spe─őifi─ői g─žal kull min i─žaddem, u tippre┼╝enta l-ittra ta 'akkumpanjament tieg─žek bl-a─žjar mod possibbli.

Minbarra l-prospetti professjonali tieg─žek, huwa importanti li tifhem l-ambjent u l-aspettattivi mhux biss ta 'min i─žaddem i┼╝da wkoll ta' l-industrija u l-kultura. Barra minn hekk, trid tiffamiljarizza mal-ambjent legali biex tevita kull eventwalit├á waqt tfittxija g─žal impjieg.

Hawn xi affarijiet importanti li g─žandek tkun taf:

ferjat

B─žala persuna li qed tfittex xog─žol, din probabilment hija 'l bog─žod mid-dinja tieg─žek. Dritt issa, kull ma g─žandek b┼╝onn huwa xog─žol u paga attraenti. Madankollu, dalwaqt se tasal g─žar-realt├á li g─žandek b┼╝onn mistrie─ž jew g─žall-inqas waqfa. Spe─őjalment, meta tkun espatjat, vaganza hija importanti. Il-bi─ő─őa l-kbira tal-kumpaniji fl-UAE jippermettu XNUMx ijiem kalendarji b─žala leave annwali g─žall-espatrijati. Inti se tit─žallas g─žall-vaganzi pubbli─ői kollha, li mhumiex parti mill-─íranet 30. Il-leave tal-mard mhux mag─ždud fost il-─íranet tax-XNUMx ta 'vaganza m─žallsa.

Huwa kru─őjali li tkun familjari ma 'dawn il-jiem ta' vaganza biex tippjana ┼╝-┼╝jarat tieg─žek, irrispettivament mid-distanza sal-pajji┼╝ nattiv tieg─žek. Il-familjarizzazzjoni ma 'dawn tg─žinek tevita li tg─žolli t-tema b'mod pja─őevoli lil min i─žaddmek.

lingwa

L-Emirati G─žarab hija n-nazzjon G─žarbi u g─žalhekk l-u┼╝u wiesa 'tal-G─žarbi b─žala l-lingwa uffi─őjali fid-dinja korporattiva. Tiltaqa 'bil-lingwa mill-kuntratt ta' impjieg biex tikri l-ftehim g─žall-akkomodazzjoni tieg─žek. Int tkun iktar komdu jekk g─žandek idea tal-lingwa; g─žalhekk, huwa g─žaqli li tiffamiljarizza ru─žu parzjalment jew kompletament il-lingwa qabel ma tmur fl-UAE. Se tag─žmel ─žajtek aktar fa─őli.

Madankollu, L-UAE huwa pajji┼╝ ko┼╝mopolitanu b'─žaddiema ddominati minn barranin. L-Ingli┼╝, l-Urdu, il-─Žindi, u l-Farsi huma komuni fost lingwi barranin o─žra. Ukoll, ─žafna ditti fl-industrija tal-ospitalit├á inklu┼╝i linji tal-ajru u ─őentri kummer─őjali je─žtie─íu li l-impjegati jkunu familjari ma 'diversi lingwi.

VI┼╗A u Passaport

B─žala espatjat, Passaport huwa rekwi┼╝it ba┼╝iku. Barra minn hekk, g─žandek b┼╝onn VISA UAE, kemm b─žala turist jew ┼╝jara biss. Dan jiggwadanja d─žul fl-UAE. Int mitlub li jkollok permess tax-xog─žol g─žal mill-inqas 3 xhur qabel id-d─žul tieg─žek. Permess tax-xog─žol jew vi┼╝a permanenti jin─žare─í aktar tard jekk int assigurat xog─žol. It-tul tal-permess jiddependi mill-kuntratt tieg─žek.

Wara li ssib xog─žol full-time u tg─žix b─žala residenti fl-UAE, il-mara tieg─žek g─žandu a─ő─őess awtomatiku g─žal xog─žol part-time u permess tax-xog─žol biex ja─ždem fl-UAE.

reli─íjon

Li tkun nazzjon G─žarbi, L-I┼╝lam hu r-reli─íjon dominanti f'─žafna bliet. Hija r-reli─íjon uffi─őjali. Ikollok b┼╝onn titg─žallem il-prin─őipji fundamentali tar-reli─íjon tag─žhom biex tevita li tinxteg─žel lil min i─žaddem potenzjali. Tal-inqas ma tibdax handshake man-nisa, mhuwiex xieraq. Minkejja dan, dawk li j─žaddmu fi bliet kbar b─žal Abu Dhabi u Dubai jakkomodaw u jirrispettaw reli─íjonijiet o─žra.

Tassazzjoni

Wa─žda mir-ra─íunijiet li l-UAE hija popolari mal-professjonisti u tattira forza tax-xog─žol enormi kuljum hija min─žabba s-sistema tat-taxxa bla ─žlas. L-ebda taxxa. L-g─žoli tal-─žajja fi bliet kbar b─žal Dubai huwa attribwit g─žall-per─őentwal addizzjonali fuq il-mi┼╝ata tas-servizz. Huwa komuni g─žal ditti fl-industrija ta ÔÇÖl-ospitalit├á li j┼╝idu medja taÔÇÖ ─žlas ta ÔÇÖ10% fuq il-kontijiet. It-twaddib mhux komuni fl-UAE min─žabba dan il-per─őentwal ┼╝ejjed fuq il-kontijiet. Madankollu, g─žandek ti─ő─őekkja l-kontijiet tieg─žek kull darba u tispjega fejn me─žtie─í, spe─őjalment fejn it-tariffa tas-servizz hija esklu┼╝a.

Multi

UAE timxi fuq politiki. Jekk inti qieg─žed fuq in-na─ža l-─ža┼╝ina tal-li─íi, kemm jekk korporattiva kif ukoll ambjentali, kun ┼╝gur li t─žallas multi kbar g─žan-nuqqas ta 'konformit├á. L-amministrazzjonijiet lokali huma stretti; ebda kompromess dwar il-li─íi irrispettivament mill-po┼╝izzjoni tax-xog─žol tieg─žek. B─žala persuna li qed tfittex ix-xog─žol, inti tista 'tixtieq li tevita kwalunkwe spejje┼╝ bla b┼╝onn jew rekords ─ž┼╝iena li jistg─žu jikkompromettu fuq is-CV tieg─žek. Min i─žaddem huwa ─žerqan g─žall-etika u l-etikett. T─žammirx u tb┼╝iqx kullimkien, il-li─íijiet tal-UAE huma stretti!

Sigurtà

Il-fatt li L-UAE huwa ─íestit fuq politiki u li─íijiet stretti, huwa wie─žed mill-iktar pajji┼╝i sikuri biex tg─žix b─žala espatjat. Ukoll, l-I┼╝lam b─žala r-reli─íjon uffi─őjali titlob etika u so─őjet├á bla xkiel. L-UAE g─žandu rata baxxa ta 'kriminalit├á min─žabba l-kultura, ir-reli─íjon, kif ukoll forzi robusti tal-infurzar tal-li─íi. Il-pajji┼╝ investa f'bi─ő─őiet ta 'sigurt├á ta' makkinarju u teknolo─íija biex itejjeb is-sigurt├á f'kull rokna tal-belt. Fil-fatt, l-ambjent sigur huwa l-kaw┼╝a ewlenija ta ÔÇÖ┼╝ieda fil-─žaddiema espatrijati fil-pajji┼╝.

Evita li tilbes ─žwejje─í li ji┼╝velaw fil-pubbliku; huwa kontra l-kultura u r-reli─íjon. Huwa kkunsidrat offensiv. Ukoll, l-g─žawm wa─ždu f'bajjiet pubbli─ői jista 'jesponik g─žall-periklu.

Ing─žaqad mal-forza tax-xog─žol tal-UAE wara li familjarizzaw ma 'dawn il-fatturi!

Kif Tg─žaddi Intervista dwar ix-Xog─žol fl-UAE

UAE hija s─ži─ža ta 'opportunitajiet ta' xog─žol f'oqsma professjonali differenti. Madankollu, mhux kul─žadd jista 'ja─ždem fin-nazzjon G─žarbi, biss il-ftit li jafu l-e┼╝er─őizzju bl-intervisti tax-xog─žol. I┼╝-┼╝ieda fil-kompetizzjoni ta ÔÇÖl-impjiegi fl-UAE tag─žmel il-pro─őess taÔÇÖ l-intervista aktar importanti fl-in┼╝ul ta ÔÇÖxog─žol. Huwa stadju importanti tat-tiftix tax-xog─žol; trid tirri─őerka fuq il-─žti─íijiet u r-rekwi┼╝iti ta 'min i─žaddem u ─í─íib ru─žu b'tali mod li tappella mal-qasam tieg─žek. Filwaqt li l-kompetizzjoni tag─žmilha diffi─őli biex issib xog─žol, tippre┼╝enta wkoll opportunit├á g─žal individwi bl-g─žarfien biex jikkonvin─őu lil min i─žaddem fa─őilment.

Kif tikteb u tippre┼╝enta r-jer─ía tieg─žek hija element importanti. I┼╝da dan huwa biss g─žal-lista mqassra, l-iktar stadju kru─őjali huwa intervista. Dan huwa meta jkollok tag─žti l-almu tieg─žek biex tikkonvin─ői lil min i─žaddem. Huwa ─ő-─őans tieg─žek li tipprova l-pratti─őit├á ta 'dak li ddikjarajt fis-CV.

Il-mog─ždija ta 'intervista tinvolvi ─žafna iktar minn ri─őerka ta' mistoqsijiet ta 'intervista possibbli. Ovvjament, trid tiffamiljarizza ru─žha ma ÔÇÖl-istorja u l-istruttura taÔÇÖ kumpanija li qed tapplika. Dan juri interess u impenn g─žan-negozju tal-kumpanija. ─Žafna mill-persuni li qed ifittxu xog─žol jitilfu aspett kru─őjali ta ÔÇÖintervisti, komunikazzjoni; ─žafna drabi huwa ┼╝baljat biex twie─íeb il-mistoqsijiet biss.

Intervista g─žandha tkun affari doppja; g─žandu jkun komunikazzjoni bejn l-intervistatur u dak li qed ifittex ix-xog─žol. Fil-fatt, g─žandek issaqsi mistoqsijiet biex tg─žinek tie─žu d-de─ői┼╝joni t-tajba. Waqt li kul─žadd jit─žasseb qabel, waqt, u wara l-intervisti, preparazzjoni adegwata tg─žinek i┼╝┼╝omm il-kunfidenza u ssib ix-xog─žol

Hawn huma xi ftit tips biex jg─žinuk fil-pro─őess:

Ilbies b'mod xieraq

L-ilbies g─žandu x'jaqsam ma 'l-ewwel impressjonijiet, li jinfluwenzaw il-per─őezzjoni ta' intervistatur. Tipikament, in-nies huma diretti li jilbsu formalment. In-nisa jilbsu peduni kkuluriti moderati u skuri filwaqt li l-ir─íiel jilbsu ilbiesi tan-negozju. Dan huwa importanti i┼╝da huwa biss il-ba┼╝i g─žall-impressjoni ta 'intervistatur. Int trid tmur lil hinn mill-ilbies formali; kun g─žaqli u sib il-kodi─ői tal-libsa tal-kumpanija. Min i─žaddem ivarja skond il-preferenzi tal-─žwejje─í.

Il-kultura hija importanti g─žan-nies fl-UAE. L-ilbies huwa element sinifikanti tal-kultura; dan g─žandu jkun il-punt tat-tluq tieg─žek biex tag─žmel l-ewwel impressjoni. Sib it-ton ta 'organizzazzjoni u ilbes sew. Min i─žaddem jista 'jkollok interess fik sempli─őement g─žax tilbes kif tistenna.

Mistoqsijiet innifsek qabel l-intervista

─Žafna nies huma m─žassba dwar it-tip ta 'mistoqsijiet li jistg─žu jitfa─ő─őaw fl-intervista. Hija t─žassib komuni; issib ir-risposta t-tajba skont l-aspettattivi tal-intervistatur. Mistoqsija komuni mill-intervistaturi hija dak li jimmotivak b'qasam spe─őifiku. L-opportunitajiet ta 'karriera jvarjaw skond il-─žtie─ía tal-─žiliet. Trid tkun konvin─őenti b'mod konvin─őenti g─žal min i─žaddmek min─žabba li dawk li j─žaddmu l-aqwa jag─žtuk skrutinju. Kun ippreparat.

Analizza wkoll, is-sa─ž─žiet, id-dg─žufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid tieg─žek ibba┼╝ati fuq standards industrijali. Int ser ikollok ─žin fa─őli biex twie─íeb il-mistoqsijiet tal-intervista kif me─žtie─í mill-intervistatur u g─žalhekk hemm ─őans kbir li ssib xog─žol. G─žandek tkun taf it-tip ta ÔÇÖmin i─žaddem li jaqbel mal-─žiliet tieg─žek. Il-pre┼╝entazzjoni lilek innifsek lil min i─žaddem it-tajjeb i┼╝┼╝id i─ő-─őansijiet li ssib xog─žol fl-UAE.

Etikett

L-ewwelnett, g─žandek i┼╝┼╝omm f'mo─ž─žok li tinsab fl-art G─žarbija u ssib il-punti ba┼╝i─ői ta 'dak li jqisu tajjeb u ─ža┼╝in. Ftakar li intervista hija dwar li tag─žmel l-impressjoni. Fil-fatt, trid tkun ikkonvin─őejt lil min i─žaddem bil-kwalifiki tieg─žek u l-ittra ta ÔÇÖakkumpanjament qabel ma ni┼╝┼╝iltek g─žal intervista. Madankollu, je─žtie─í li jkunu ┼╝guri tal-personalit├á u l-im─íieba ta 'individwu qabel ma jimpjegaw. Huwa g─žalhekk li l-intervisti huma l-a─ž─žar stadju u importanti tal-pro─őess ta 'rekluta─í─í.

Minbarra li tag─žmel ilbies xieraq, tag─ž┼╝el kliem xieraq, u ┼╝┼╝omm wi─ő─ő pja─őevoli, g─žandek tmur fil-fond fil-kultura G─žarbija. Filwaqt li handshake huwa ─íest ta 'tip, mhuwiex xieraq li ti─íi offruta handshake lil sess oppost. Int tkun a─žjar li tistennihom li jibdew il-─žawwad bl-idejn. Barra minn hekk, il-kultura G─žarbija tikkunsidra li hija rude jekk tirrifjuta offerta tax-xarba. Meta ti─íi offrut il-kaf├Ę, it-te, jew tazza ilma, kun ┼╝gur li taqbadha.

Pariri dwar l-etikett komuni jinkludu li wie─žed jistenna li l-intervistatur joffri si─í─íu, i┼╝omm kuntatt mal-g─žajn mal-pannell kollu, u j┼╝omm ton moderat meta jwie─íeb g─žall-mistoqsijiet. Ti─žlisx fis-sedil tieg─žek waqt l-intervista, ipo─í─íu dritt. Evita moviment e─ő─őessiv tal-─íisem b─žas-saqajn u l-idejn waqt intervista. B─žal fil-partijiet l-o─žra kollha tad-dinja, tu┼╝ax mowbajl waqt li tkun fuq intervista fl-UAE, hija meqjusa li ma tirrispettax.

Tg─žallem negozjar salarju

Ovvjament, m'intix l-uniku wie─žed fuq il-linja tar-rekluta─í─í. Probabbilment, l-uniku aspett li jiddistingwik minn kandidati o─žra huwa s-salarju. Filwaqt li g─žandek tikkunsidra l-esperjenza u l-b┼╝onnijiet tieg─žek biex tiddikjara salarju, g─žandek toqg─žod attent li ma tiddikjarax iktar mir-rata tas-suq.

It-trasferiment ta 'intervista huwa bba┼╝at fuq ri─őerka xierqa.

Na─ždem b─žala G─žalliem fl-UAE

Ix-xog─žol fl-UAE hija esperjenza e─ő─őitanti jekk trid ta─ždem barra mid-dar. Hemm ─žafna opportunitajiet ta ÔÇÖxog─žol u offerti g─žal barranin fl-UAE jekk trid u jekk g─žandek il-karti biex tikkwalifika. ─Žafna Brittani─ői, Amerikani, Kanadi┼╝i, u ─Őini┼╝i fost o─žrajn, irnexxielhom jibdew ja─ždmu ming─žajr ─žafna restrizzjonijiet jew diffikultajiet. Grazzi g─žall-politiki u r-regolamenti, hemm disponibbli salarji de─őenti.

L-impjiegi tat-tag─žlim huma fost l-aktar impjiegi komuni li l-barranin ja─ždmu fl-UAE. Ir-ra─íuni hija li l-gvern fl-Emirati mexa l-isforzi tieg─žu lejn il-promozzjoni tas-sistema Edukattiva Emirati. Il-bini ta 'so─őjet├á bba┼╝ata fuq l-g─žarfien fid-dinja G─žarbija huwa l-a─žjar mod biex il-─íenerazzjonijiet futuri ji─íu mg─žammra b' dak li hemm b┼╝onn g─žal ekonomija sostenibbli. Valuri ewlenin li jidentifikaw in-nazzjon ifittxu li jistabbilixxu valuri umani u impenn g─žall-professjonali┼╝mu u t-trasparenza. Biex tag─žmel dan, is-sejba ta 'forza tax-xog─žol affidabbli g─žandha parti importanti mill-pro─őess biex til─žaq l-g─žan

Skejjel tal-Gvern

L-iskejjel tal-gvern huma l-post li j─žaddmu l-istrate─íiji. Fir-rigward ta 'dan, ix-xog─žol huwa g─žoli ─žafna fuq talba. Il-gvern lest li jinvesti ─žafna fil-─žaddiema barranin biex jag─žti spinta lis-sistema edukattiva tieg─žu. L-iskola pubblika r─őeviet fondi enormi u allokat parti sostanzjali mill-ba─íit nazzjonali biex it-tfal ta 'l-Emirati jing─žataw i─ő-─őans li jiksbu l-aqwa skola.

Il-programm huwa mfassal biex ji┼╝viluppa sistema innovattiva biex it-tfal ji─íu ppreparati g─žal so─őjet├á moderna. Biex tag─žmel dan, il-Ministeru ta 'l-Edukazzjoni ┼╝ied l-enfasi tieg─žu fuq programm ta' l-Ingli┼╝ g─žall-Medji ta 'l-G─žalliema. L-Ingli┼╝ huwa g─žalhekk mg─žallem fil-livelli kollha fis-sistema. Huwa fost is-su─í─íetti ewlenin flimkien mal-matematika u x-Xjenza. O─žrajn fil-lista huma su─í─íetti ta ÔÇÖg─žarfien prattiku b─žal Negozju u Intraprenditorija, Edukazzjoni Fi┼╝ika, ─Žiliet tal-─Žajja, Xjenza tal-Kompjuter, u Teknolo─íija tad-Disinn. Ji─íu offruti bejn il-Gradi 10-12 u di─í├á g─žamlu impatt kbir fuq il-popolazzjoni.

B'differenza lura d-dar, it-tag─žlim fl-UAE hija opportunit├á ta ÔÇÖqlig─ž li nistenna bil-─žerqa llum. Hemm ─žafna x'jitg─žallmu u niggwadanjaw mix-xog─žol fl-UAE li m'g─žandekx titlef jekk g─žandek il-─žsieb li tg─žix hawn b─žala espatrijat.

Rekwi┼╝iti tat-Tag─žlim

Ir-rekwi┼╝iti g─žall-g─žalliema jvarjaw skond il-po┼╝izzjoni in kwistjoni. Huma wkoll ta 'spiss a─í─íustati u g─žalhekk id-differenzi komuni. Madankollu, ir-rekwi┼╝iti ─íenerali li ja─íixxu b─žala linji gwida huma;

 1. Grad ta 'Ba─őellerat fl-Edukazzjoni tat-Tfulija Bikrija jew ─őertifikat relatat minn istituzzjoni rikonoxxuta
 2. Pussess ta 'Li─őenzja tat-Tag─žlim
 3. 2 snin ta 'esperjenza ta' tag─žlim pre─őedenti f'Kindergarten jew Qasam tas-Snin Bikrija qabel l-applikazzjoni

G─žal xog─žol ta ÔÇÖtag─žlim bl-Ingli┼╝, g─žandek b┼╝onn il-kwalifiki li ─íejjin

 • ─Őertifikazzjoni CELTA jew Tag─žlim Kredenzjali / Li─őenzja
 • 2 snin ta 'esperjenza ta' tag─žlim pre─őedenti

Vi┼╝a tax-Xog─žol

Il-preparazzjonijiet g─žall-impjieg fl-UAE je─žtie─íu dokumentazzjoni adegwata skond il-li─íi ta 'l-art. Il-validazzjoni tad-dokumenti tieg─žek hija l-pass kru─őjali inizjali lejn dan il-pro─őess. Il-vi┼╝a tax-xog─žol hija l-biljett tieg─žek biex tikseb id-drittijiet u l-privile─í─íi jew l-istatus ta ÔÇÖimpjieg. Din hija ─žtie─ía kru─őjali g─žall-barranin li huma lesti li jsibu xog─žol hawn. Tista 'tid─žol fl-Emirati fuq vi┼╝a ta' vi┼╝itatur jew turistika imma jkollok b┼╝onn tittrasferixxi l-istatus tal-vi┼╝a tieg─žek ladarba sibt impjieg. Il-ma─í─íoranza tal-barranin f'Dubai mhumiex me─žtie─ía jiksbu vi┼╝a qabel il-wasla tag─žhom. G─žandek toqg─žod attent ukoll li l-pajji┼╝ ta 'l-ori─íini tieg─žek g─žandu rwol fid-determinazzjoni tar-rinunzji. Pere┼╝empju, u─žud mi─ő-─őittadini li g─žandhom permess li j┼╝ommu l-vi┼╝i tag─žhom fl-UAE g─žal ─íranet 90 jinkludu Amerikani, Brittani─ői, Kanadi┼╝i, u ─ő-─Őini┼╝i.

Ix-xog─žol ming─žajr il-vi┼╝a tax-xog─žol xierqa mhux rakkomandat g─žax huwa riskju┼╝. Jekk tinqabad, int se tkun fl-inkwiet talli ma jkollokx dan. Inkella, tkun mitlub titlaq il-pajji┼╝ malli tiskadi l-vi┼╝a tieg─žek. Fortunatament, malli ssib xog─žol, min i─žaddmek jibda l-pro─őess tal-vi┼╝a g─žalik sabiex inti ma jkollokx g─žalfejn tinkwieta biha. Il-kumpanija se tie─žu f'idejha l-pro─őess. Kull ma trid tag─žmel hu li tibg─žat id-dokumenti uffi─őjali tieg─žek b─žan-numru tal-passaport tieg─žek biex tibda l-pro─őess. Dan, madankollu, mhux dak kollu li hemm b┼╝onn biex tikkwalifika g─žall-vi┼╝a tax-xog─žol.

konklu┼╝joni

L-impenn tal-gvern Emirati biex isa─ž─ža─ž il-benesseri tan-nies tieg─žu wassal g─žal introduzzjoni fl-impjiegi tat-tag─žlim. Din hija opportunit├á kbira g─žall-barranin li qed ifittxu xog─žol min─žabba kon─íestjoni u kompetizzjoni fid-dar. Jekk trid tag─žmel l-a─žjar minn ─žajtek b─žala espatrijat fl-UAE, g─žandek ukoll ─őans tajjeb li tag─žmel il-flus minn dan. Irrispettivament mir-ra─íuni tieg─žek li tirriloka fl-UAE, tista 'tibbenefika mill-bonusijiet li ji─íu mieg─žu. Pere┼╝empju, tista '─ő─őaqlaq il-familja tieg─žek g─žal vaganzi biex igawdu xenarji ta' sbu─žija bla limitu tan-nazzjon G─žarbi li qed jikber malajr.

6 Fatturi Importanti G─žandek Tinnota Meta ta─ždem fl-UAE

Il-─žsieb li na─ždem barra minn pajji┼╝u jista ÔÇÖjkun bi┼╝aÔÇÖ. Madankollu, l-UAE toffri l-aktar esperjenzi interessanti g─žal espatrijati. Irrispettivament mill-qasam ta 'professjonali┼╝mu tieg─žek, hemm g─žadd ta' opportunitajiet fin-nazzjon G─žarbi. Dan ma jfissirx li inti ser issib xog─žol awtomatikament; trid tirri─őerka fuq dawk li j─žaddmu xierqa u tg─žaddi l-iskrutinju fl-intervisti tax-xog─žol biex ti┼╝gura xog─žol li j─žallas sew fl-UAE. Madankollu, is-soluzzjoni fil-pajji┼╝ b─žala ─žaddiem full-time tie─žu iktar minn salarju attraenti u sigurt├á tax-xog─žol.

G─žandek tkun familjari mal-politiki korporattivi u l-iktar importanti d-drittijiet tieg─žek. Elementi kru─őjali o─žra g─žandek ti─ő─őekkja fuq is-sig─žat tax-xog─žol, il-ferjat, u r-rata standard tal-paga tag─žna. Kemm jekk intix di─í├á fil-pajji┼╝ jew qed tippjana li tid─žol f'missjoni li qed tfittex xog─žol, huwa importanti li wie─žed jinnota l-fatturi li ─íejjin.

Rekluta─í─í

Il-li─íi UAE te─žtie─í lil min i─žaddem i─žallas g─žall-ispejje┼╝ kollha relatati ma ÔÇÖl-ivvja─í─íar u r-rekluta─í─í. Stedina g─žal intervista, m'g─žandekx tkun im─žabbtek mill-ispejje┼╝ tal-biljetti tal-ajru u l-ippro─őessar ta 'vi┼╝a tad-d─žul fl-UAE. Hija r-responsabbilt├á ta 'min i─žaddem. Kwalunkwe mi┼╝ata dovuta lil a─íenzija tar-rekluta─í─í g─žandha tit─žallas ukoll minn min i─žaddem potenzjali tieg─žek. ─Žafna mill-espatrijati mhumiex konxji ta ÔÇÖdin il-politika u g─žalhekk jittie─žed vanta─í─í minn min i─žaddem. Kun ┼╝gur li l-a─íenzija tar-rekluta─í─í in kwistjoni hija akkreditata mill-gvern tal-pajji┼╝ nattiv tieg─žek biex tevita kwalunkwe eventwalit├á jew pri┼╝a g─žal individwi malizzju┼╝i.

Kuntratt tax-xog─žol

G─žandek tiffamiljarizza ru─žha mat-termini u l-kundizzjonijiet kollha tal-kuntratt tax-xog─žol. ─Žu l-─žin biex taqra kull element tal-kuntratt u kun ┼╝gur li taqbel mal-offerta tax-xog─žol. Involvi lil min i─žaddmek jew lill-a─íenzija tar-rekluta─í─í fuq xi ─ža─ía li mhix ─őara jew mhux familjari. Dan g─žandu jsir qabel ma tag─žmel pjanijiet biex tivvja─í─ía lejn l-UAE, tifhem kollox.

I─ő─őekkja t-titlu tax-xog─žol, is-salarju, u r-responsabbiltajiet spe─őifi─ői skond id-deskrizzjoni tax-xog─žol. G─žandek tkun komda ma 'kull wa─žda mir-responsabbiltajiet u g─žandhom ikunu jaqblu mal-─žiliet tieg─žek. Inti liberu li tistaqsi jekk m'intix ─őert minn xi responsabbiltajiet, tassumix li min i─žaddem ser joffri ta─žri─í. Iffirmar ifisser li inti taqbel u kapa─ői g─žal kollox fil-kuntratt ta 'l-impjieg.

I─ő─őekkja l-kuntratt tax-xog─žol mal-offerta ori─íinali tax-xog─žol, g─žandhom jaqblu.

Dokumenti ta 'salvagwardja

Wara li tir─őievi l-offerta tax-xog─žol u l-kuntratt komprensiv tax-xog─žol, g─žamel diversi kopji tad-dokumenti. I─ő-─őertifikati tieg─žek u dokumenti o─žra relevanti inklu┼╝a l-assigurazzjoni g─žandhom ukoll ikunu kopji. Hija prekawzjoni biex tevita telf jew ─žsara. Id-dokumenti kollha relatati max-xog─žol g─žandhom ukoll ikunu f'diversi kopji. Anke wara li jkollok ix-xog─žol, ┼╝omm id-dokumenti bla periklu. Inti qatt ma tkun taf!

Ippro─őessar ta 'dokumenti

Meta tasal fl-UAE, hija r-responsabbilt├á ta 'min i─žaddem li jippro─őessak fil-pajji┼╝ u a─ő─őerta ru─žek li qieg─žed issalva. Kwalunkwe mi┼╝ata tal-ippro─őessar b'immigrazzjoni u permessi tax-xog─žol g─žandha ti─íi ttrattata minn min i─žaddmek. Fil-bi─ő─őa l-kbira tal-ka┼╝ijiet, tkun mitlub tmur g─žal e┼╝ami mediku, il-mi┼╝ati relatati g─žandhom jit─žallsu minn min i─žaddem. Il-permess ta ÔÇÖresidenza huwa wkoll parti mir-responsabbilt├á taÔÇÖ min i─žaddem. Dan huwa skont il-li─íi korporattiva tal-UAE jekk hemm dubju, ikkonsulta mal-a─íenzija tar-rekluta─í─í jew ma 'min i─žaddem qabel ma tivvja─í─ía.

┼╗omm l-ir─őevuti tieg─žek

G─žal kwalunkwe pagament kemm f'lukanda kif ukoll jekk tixtri o─í─íetti, g─žandhom jin┼╝ammu l-ir─őevuti. Il-li─íijiet tal-UAE huma partikolari u stretti kontra l-frodi u t─žassib ie─žor relatat. Barra minn hekk, tista 'tg─žin biex tipprova r-responsabbilt├á u r-responsabbilt├á lejn min i─žaddmek. Minbarra l-a─íenda li qed tfittex ix-xog─žol, hija prattika tajba g─žar-responsabbilt├á personali. Dejjem ┼╝omm l-ir─őevuti biex timmarka l-ispejje┼╝ tieg─žek.

Ukoll, ┼╝omm id-dokumenti personali tieg─žek bla periklu. Inti qatt ma tkun taf meta tkun mitlub bil-li─íi li tipprodu─őihom, meta tikkunsidra li inti espatrijat. Ovvjament, mal-wasla, min i─žaddmek u organizzazzjonijiet regolatorji o─žra jkollhom jikkonfermaw l-identit├á u l-kredibilit├á tieg─žek billi jitolbu l-passaport, il-vi┼╝a, u l-permess tax-xog─žol tieg─žek. Id-dokumenti huma me─žtie─ía wkoll meta tapplika g─žal permess ta 'residenza minn min i─žaddmek.

Kun ┼╝gur li ti─íbor id-dokumenti flimkien mal-permess tieg─žek. G─žandu jkollok a─ő─őess g─žad-dokumenti f'kull ─žin.

Irrapporta vjolazzjonijiet

Mal-wasla fl-UAE, min i─žaddem g─žandu jie─žu ─žsieb l-ippro─őessar kollu tad-dokumenti. Fi ┼╝mien ─íimg─ža, min i─žaddem g─žandu jippre┼╝entak kuntratt komprensiv tax-xog─žol. Il-kuntratt g─žandu jkun e┼╝attament l-istess b─žall-offerta ori─íinali. F'xi ka┼╝ijiet, jista 'ma jkunx hemm xog─žol attwali u min i─žaddem ikollu motivi ─ž┼╝iena o─žra. Tistennix gimgha ohra biex timpjega lil min jimpjega jekk thoss xi vjolazzjonijiet jew dizonestita fl-offerta tax-xoghol. Irrapporta l-kwistjoni lill-Uffi─ő─őju tax-Xog─žol g─žal azzjonijiet u g─žajnuna ta ÔÇÖmalajr. Barra minn hekk, g─žandek tirrapporta lil min i─žaddem jekk jonqsu li j─žallsu l-pagi tieg─žek kollha jew fil-─žin skont id-data u l-ammont miftiehem fuq il-kuntratt tax-xog─žol.

Minbarra l-aspettattivi ta 'min i─žaddem, g─žandek tkun taf id-drittijiet tieg─žek skont il-li─íijiet tal-UAE.

Kull ma trid tkun taf dwar ix-xog─žol fl-UAE

Jekk qed tippjana li ta─ždem fl-Emirati G─žarab, hemm ─žafna x'g─žandek tikkunsidra qabel ma timxi lejn id-De┼╝erti G─žarab famu┼╝i. Jekk huma mir-Renju Unit, l-Istati Uniti, il-Kanada, u pajji┼╝i o─žra b'visa rinunzjata, g─žandek ─őans tajjeb li jkollok xog─žol. ─Žafna gradwati minn dawn il-pajji┼╝i jag─ž┼╝lu li ja─ždmu ma 'kumpaniji multinazzjonali, li g─žandhom ferg─žat lura d-dar. Dan huwa l-a─žjar ─őans li jkollhom impjiegi u uffi─ő─őji. Hija wkoll opportunit├á biex tibbenefika minn qlig─ž ─žieles mit-taxxa biex timmassimizza d-d─žul nett.

L-ewwel, ejjew nesploraw il-pro─őess li ssib xog─žol fl-UAE

Tiftix g─žal Impjieg fl-UAE

Din in-nazzjon G─žarbi famu┼╝ g─žandha ─žafna x'toffri lit-turisti u l-vi┼╝itaturi li jixtiequ jg─žixu hawn. Huwa de┼╝ert kbir u ambjent uniku ja─íixxi sfond g─žal ─őentru urban industrijalizzat li qed ji┼╝viluppa malajr b'tendenzi ultra-moderni. Dan ifisser ukoll li hemm domanda g─žolja g─žal ─žaddiema tas-seng─ža. Dubai, pere┼╝empju, joffri l-─žafna opportunitajiet g─žal dawk li qed ifittxu xog─žol barranin biex jag─žtu spinta lill-ekonomija tag─žhom tar-re─íjun. Dan il-ftehim ta 'benefi─ő─őji re─őipro─ői jg─žin lill-pajji┼╝ jibbenefika mill-g─žarfien u r-ri┼╝orsi waqt li jkollok id-d─žul mixtieq.

G─žalkemm l-UAE huwa wie─žed mill-aktar pajji┼╝i liberali li qatt issib, hemm ─žafna x'jitg─žallmu wkoll. Trid tifhem il-valuri kulturali u reli─íju┼╝i g─žax huma me─žuda bis-serjet├á ─žafna hawn. Ir-reli─íjon u l-kultura ─íenerali huma marbuta flimkien mad-definizzjoni tal-─žajja ta 'kuljum. It-tag─žlim tal-im─íiba tan-nies u l-mod ─íenerali kif tag─žmel l-affarijiet ser jg─žinek tla─ž─žaq fa─őilment.

Rigward ix-xog─žol; il-bi─ő─őa l-kbira tal-barranin ja─ždmu fuq ba┼╝i ta ÔÇÖkuntratt ta─žt sponsorizzazzjoni. L-iktar importanti, il-qlig─ž ─žieles mit-taxxa huwa irresistibbli. Hemm ukoll ─žlas ta ÔÇÖservizz taÔÇÖ gratita wara t-tmiem tal-kuntratti.

Vi┼╝a tax-Xog─žol

Il-preparazzjonijiet g─žall-impjieg fl-UAE je─žtie─íu dokumentazzjoni adegwata skond il-li─íi ta 'l-art. Il-validazzjoni tad-dokumenti tieg─žek hija l-pass kru─őjali inizjali lejn dan il-pro─őess. Il-vi┼╝a tax-xog─žol hija l-biljett tieg─žek biex tikseb id-drittijiet u l-privile─í─íi jew l-istatus ta ÔÇÖimpjieg. Din hija ─žtie─ía kru─őjali g─žall-barranin li huma lesti li jsibu xog─žol hawn. Tista 'tid─žol fl-Emirati fuq vi┼╝a ta' vi┼╝itatur jew turistika imma jkollok b┼╝onn tittrasferixxi l-istatus tal-vi┼╝a tieg─žek ladarba sibt impjieg. Il-ma─í─íoranza tal-barranin f'Dubai mhumiex me─žtie─ía jiksbu vi┼╝a qabel il-wasla tag─žhom. G─žandek toqg─žod attent ukoll li l-pajji┼╝ ta 'l-ori─íini tieg─žek g─žandu rwol fid-determinazzjoni tar-rinunzji. Pere┼╝empju, u─žud mi─ő-─őittadini li g─žandhom permess li j┼╝ommu l-vi┼╝i tag─žhom fl-UAE g─žal ─íranet 90 jinkludu Amerikani, Brittani─ői, Kanadi┼╝i, u ─ő-─Őini┼╝i.

Ix-xog─žol ming─žajr il-vi┼╝a tax-xog─žol xierqa mhux rakkomandat g─žax huwa riskju┼╝. Jekk tinqabad, int se tkun fl-inkwiet talli ma jkollokx dan. Inkella, tkun mitlub titlaq il-pajji┼╝ malli tiskadi l-vi┼╝a tieg─žek. Fortunatament, malli ssib xog─žol, min i─žaddmek jibda l-pro─őess tal-vi┼╝a g─žalik sabiex inti ma jkollokx g─žalfejn tinkwieta biha. Il-kumpanija se tie─žu f'idejha l-pro─őess. Kull ma trid tag─žmel hu li tibg─žat id-dokumenti uffi─őjali tieg─žek b─žan-numru tal-passaport tieg─žek biex tibda l-pro─őess. Dan, madankollu, mhux dak kollu li hemm b┼╝onn biex tikkwalifika g─žall-vi┼╝a tax-xog─žol.

Fejn ta─ždem fl-UAE

Jekk qed tistaqsi dwar fejn ta─ždem fl-UAE, g─žandek b┼╝onn tag─žmel ftit ri─őerka. Ikkunsidra l-fatt li l-ikbar industriji fl-UAE ─íibdu ─žafna ─žaddiema ta 'seng─ža minn madwar id-dinja. Ir-ri┼╝orsi naturali tal-petrokarbonju ppermettew lill-ekonomija nazzjonali tag─žti l-akbar tkabbir li qatt kien jidher. Dan it-tkabbir biddel ir-re─íjun fÔÇÖdestinazzjoni turistika ewlenija g─žal ─žafna nies madwar id-dinja. Huwa wkoll lest li jkun post ta 'negozju qlig─ž u popolari g─žall-futur. L-introduzzjoni tat-Tazza tad-Dinja tal-Futbol turi wkoll is-sinifikat tar-re─íjun g─žall-bqija tal-globu.

Illum, dan huwa ─ő-─őentru strate─íiku tal-kummer─ő tal-Golf Persjan u jmexxi d-dinja fl-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet. Pere┼╝empju, ─žafna mill-ikel ikkunsmat hawnhekk huwa importat. Dan ifisser negozju kbir g─žall-kumpaniji li jippakkjaw l-ikel velo─ői firxa ta 'g─ža┼╝liet o─žra.

L-a─ž─žar rapport finanzjarju juri titjib kbir spe─őjalment wara r-ri─őessjoni infami ta '2008. Dan wassal g─žad-diversifikazzjoni tas-suq, li ori─íinarjament kien ibba┼╝at fuq il-prezzijiet ta┼╝-┼╝ejt u l-propjet├á immobbli. Il-prezzijiet varjabbli ta┼╝-┼╝ejt saru s-sej─ža ta 'tluq g─žad-diversifikazzjoni f'setturi o─žra biex ji─íi ┼╝gurat is-settur bankarju li qed ji─í─íarraf. Il-banek u l-finanzi, il-kummer─ő u l-kummer─ő, kif ukoll it-turi┼╝mu u d-divertiment saru x-xejra l-─ídida fl-Expo 2020 UAE.

konklu┼╝joni

Dubai huwa mag─žruf g─žall-infiq tal-lussu u kwalunkwe bidla f'dan il-pro─őess taffettwa l-UAE ─žafna. L-investiment fid-diversifikazzjoni ekonomika sar it-triq bla periklu g─žall-inkwiet. Minbarra l-industrija tradizzjonali tal-petroleum u l-petrokimi─ői, g─žandek ukoll i─ő-─őans li ta─ždem fis-sajd, fil-materjali tal-kostruzzjoni, fl-aluminju, fit-tiswija tal-bastimenti kummer─őjali, fl-arti─íjanat, fis-siment u fil-kumpaniji tal-fertilizzanti.

Applikazzjoni g─žal Xog─žol fl-UAE

Il-Lvant Nofsani joffri impjiegi u opportunitajiet kbar biex ju┼╝a l-g─žarfien u l-─žiliet tieg─žek. Jekk inti gradwat kwalifikat jew kwalunkwe livell ta 'edukazzjoni u ta─žri─í, tista' tibbenefika minn opportunitajiet fl-UAE. Dubai, pere┼╝empju, jippermetti lil ─žafna barranin biex jibdew ja─ždmu fi sforz biex isa─ž─žu l-ambizzjonijiet ta '┼╝vilupp tag─žhom. Dan ifisser li l-barranin g─žandhom ─őans tajjeb li ja─ždmu hawn u l-bqija ta 'l-UAE ming─žajr ─žafna diffikultajiet. Mhux se jkun hemm kompetizzjoni g─žall-impjiegi, min─žabba li hija lura d-dar, tinkwetax dwar il-listi twal ta 'applikanti u ppro─őessa ─žafna. Fost l-impjiegi l-aktar qlig─ž u l-─žiliet fuq talba hemm; anali┼╝i statistika, relazzjonijiet internazzjonali, disinn ta 'algoritmi, estrazzjoni ta' data, politika pubblika, arkitettura tal-web, marketing SEO / SEM, u disinni ta 'UI

Jekk trid ta─ždem fl-UAE; hemm ftit passi li g─žandek b┼╝onn tikkunsidra. Il-qbi┼╝ fis-suq tax-xog─žol ta 'Dubai je─žtie─í g─žarfien tar-re─íjun u l-ekonomija akkumpanjanti. Fost l-aktar kwistjonijiet importanti jinkludu; vi┼╝i, sponsorizzazzjoni, u fejn tfittex pariri dwar l-intervisti. Hawn huma l-affarijiet li g─žandek b┼╝onn tikseb qabel issib ix-xog─žol tal-─žolma tieg─žek fl-Emirati G─žarab Mag─žquda.

 1. Ikseb il-Vi┼╝a Dritt

It-t─žejjija g─žall-impjieg fl-UAE te─žtie─í dokumentazzjoni xierqa. Il-validazzjoni tad-dokumenti tieg─žek hija l-pass kru─őjali inizjali lejn dan il-pro─őess. Il-vi┼╝a tax-xog─žol hija l-biljett tieg─žek biex tikseb id-drittijiet u l-privile─í─íi jew l-istatus ta ÔÇÖimpjieg. Din hija ─žtie─ía kru─őjali g─žall-barranin li huma lesti li jsibu xog─žol hawn. Tista 'tid─žol fl-Emirati fuq vi┼╝a ta' vi┼╝itatur jew turistika imma jkollok b┼╝onn tittrasferixxi l-istatus tal-vi┼╝a tieg─žek ladarba sibt impjieg. Il-ma─í─íoranza tal-barranin f'Dubai mhumiex me─žtie─ía jiksbu vi┼╝a qabel il-wasla tag─žhom. G─žandek toqg─žod attent ukoll li l-pajji┼╝ ta 'l-ori─íini tieg─žek g─žandu rwol fid-determinazzjoni tar-rinunzji. Pere┼╝empju, u─žud mi─ő-─őittadini li g─žandhom permess li j┼╝ommu l-vi┼╝i tag─žhom fl-UAE g─žal ─íranet 90 jinkludu;

Svizzera, Svezja, Spanja, Slovenja, Slovakkja, Rumanija, Portugall, Polonja, Norve─íja, Malta, Lussemburgu, Litwanja, Liechtenstein, Latvja, Italja, Islanda, Islanda, Ungerija, Holland, Gre─őja, ─áermanja, Franza, Finlandja, Estonja, Danimarka, Repubblika ─Őeka , ─Őipru, il-Kroazja, il-Bulgarija, il-Bel─íju, u l-Awstrija. O─žrajn m'g─žandhomx b┼╝onn vi┼╝a g─žal ─íranet 30. Dawn jinkludu; Kanadi┼╝i, ─Őini┼╝i, Awstraljani, ─áappuni┼╝i, Russi, l-Irlandi┼╝i, Brittani─ői u l-Amerikani.

Ix-xog─žol ming─žajr il-vi┼╝a tax-xog─žol xierqa huwa riskju┼╝. Jekk tinqabad, int se tkun fl-inkwiet talli ma jkollokx dan. Inkella, tkun mitlub titlaq il-pajji┼╝ malli tiskadi l-vi┼╝a tieg─žek. Fortunatament, malli ssib xog─žol, min i─žaddmek jibda l-pro─őess tal-vi┼╝a g─žalik sabiex inti ma jkollokx g─žalfejn tinkwieta biha. Il-kumpanija se tie─žu f'idejha l-pro─őess. Kull ma trid tag─žmel hu li tibg─žat id-dokumenti uffi─őjali tieg─žek b─žan-numru tal-passaport tieg─žek biex tibda l-pro─őess. Dan, madankollu, mhux dak kollu li hemm b┼╝onn biex tikkwalifika g─žall-vi┼╝a tax-xog─žol.

 1. Karti tas-Sa─ž─ža u tax-Xog─žol

Waqt l-ippro─őessar tal-vi┼╝a tax-xog─žol tieg─žek, inti tkun mitlub tibg─žat ir-rekords medi─ői tieg─žek. Dawn id-dokumenti tas-sa─ž─ža g─žandhom imorru flimkien mal-kopji tal-passaport, ritratti, ittra tal-offerta tal-impjieg u applikazzjoni g─žall-vi┼╝a. Id-Dipartiment tas-Sa─ž─ža u Servizzi Medi─ői jirrikjedi konformit├á s─ži─ža ma 'dawn is-sottomissjonijiet qabel ma tibda ta─ždem fuq il-vi┼╝a tax-xog─žol tieg─žek. Int tkun mitlub tie─žu testijiet tad-demm b─žala ─žtie─ía mid-Dipartiment tas-Sa─ž─ža u Servizzi Medi─ői. It-test g─žandu jeskludi mard b─žal HIV / AIDs, Epatite ─Ő, u Tuberkolo┼╝i. Fil-mument, l-ebda trasportatur barrani tal-mard ma jit─žalla joqg─žod hawn. Huwa biss wara li tg─žaddi t-testijiet li tista 'tikseb karta tas-sa─ž─ža, li hija obbligatorja g─žal ─žaddiema barranin fl-Emirati G─žarab Mag─žquda kollha.

Karta tax-xog─žol te─žtie─í ritratt tal-passaport, kuntratt ta ÔÇÖxog─žol, vi┼╝a tad-d─žul, rekords medi─ői, u d-dettalji taÔÇÖ min i─žaddem. Dawn id-dettalji g─žandhom ji─íu rikonoxxuti u ─ő─őertifikati mill-Ministeru tax-Xog─žol.

Id-Direttorat ─áenerali tar-Residenza u l-Affarijiet Barranin tad-Dubai g─žandu jir─őievi l-vi┼╝a ta ÔÇÖresidenza tieg─žek. Huma je─žtie─íu l-pre┼╝enza tieg─žek personalment biex tlesti l-applikazzjoni. Inti timla formola u tipprovdi d-dokumenti tieg─žek (─őertifikat tas-sa─ž─ža, permess tad-d─žul, rekords medi─ői, ritratti tal-passaport, karta tax-xog─žol u ir─őevuta biex tikkonferma l-ippro─őessar tal-karta tax-xog─žol tieg─žek).

B'dawn id-dokumenti u l-pro─őess fis-se─ž─ž, int se tkun lest li ta─ždem f'Dubai.

 1. Applikazzjoni onlajn

Biex ikollok l-idea imwessg─ža ta 'kif issib impjieg, u┼╝a l-Internet. Hawnhekk inti tkun espost g─žall-kumpaniji kiri f'Dubai b'informazzjoni vasta fid-dettall. Sib is-siti l-aktar komuni u ta 'min joqg─žod fuqhom biex tissodisfa xog─žol fuq talba u opportunitajiet ta' applikazzjoni fa─őli. Il-ver┼╝joni onlajn tippermettilek tu┼╝a l-inqas ri┼╝orsi b─žall-flus u l-─žin g─žax ma tkunx se ti─ő─őaqlaq fl-uffi─ő─őji. Huwa l-iktar konvenjenti u effi─őjenti li tu┼╝a ri┼╝orsi online biex issib kuntatti u opportunitajiet hawn f'Dubai. Il-kumpaniji huma leali u permezz tas-siti stabbiliti sew tag─žhom, jirreklutaw ─žafna barranin.

Konklu┼╝joni g─žal Dubai

Dubai huwa wie─žed mill-a─žjar postijiet biex issib xog─žol. Imma biex tinkiseb se jkun hemm ─žafna sforzi u pro─őessar ta ÔÇÖinformazzjoni me─žtie─í. U int b─žala persuna li qed tfittex ix-xog─žol, ikollok bzonn tmexxi t-tiftix tax-xog─žol tieg─žek bil-g─žaqal. Inti tista 'dejjem tu┼╝a l-kumpanija tag─žna biex tg─žinek tikseb impjieg fl-Emirati G─žarab Mag─žquda. U ─íeneralment, il-─žin huwa ─ő-─őavetta biex issib xog─žol f'Dubai. Min─žabba, jekk qed tfittex li tmur barra tista 'definittivament tag─ž┼╝el Dubai b─žala post fejn tg─žix. Nisperaw li tirre─íistra s-CV tieg─žek fuq il-websajt tag─žna u r-rappre┼╝entant tar-RG─ž tag─žna jg─žinek issib xog─žol f'Emirati.

Kif nistg─žu ng─žinuuk issib ix-xog─žol?

Il-kumpanija tag─žna tipprovdi servizz ta 'garanzija ta' 100% fit-tiftix tax-xog─žol tieg─žek. Ta─žt dawk i─ő-─őirkostanzi, qed nisperaw li jg─žinuk issib xog─žol f'Dubai. It-tim tag─žna jg─žin lil diversi setturi. Minn l-impjiegi fis-suq fil-Lvant Nofsani dipartiment. Sa karriera bankarja fl-UAE. Kumpanija tag─žna qed tg─žin lil dawk li jfittxu karriera fl-UAE.

Kumpannija ta 'Dubai City qed tg─žin lill-espatrijati fil-Lvant Nofsani. Mill-Indja sa Dubai, Mill-Pakistan sa Abu Dhabi. A─žna qeg─ždin hawn biex tpo─í─íik fl-Emirati G─žarab Mag─žquda. G─žalhekk, ma ja─žlux ─žinek u jsibu impjieg mal-kumpanija tag─žna.

Na─ždmu f'Dubai!

A─žna issa qeg─ždin ng─žinu biex inpo─í─íu l-espatrijati g─žall-impjiegi f'Dubai

Sib a Xog─žol f'Dubai ?. Surprisingly kif tinnota tista 'ssib dak l-impjieg ─žolma.

sempli─őiment ittella 't-tkomplija u tibda impjieg ─ídid fi Dubai!

Upload Resume lill-Kumpanija l-aktar mg─ža─í─íla ta 'Dubai fl-UAE!

Upload Resume lil Dubai city

Gwidi b'─žafna lingwi g─žal espatrijati

Dubai City Company issa qed tipprovdi gwidi tajbin g─žall-Impjiegi fÔÇÖDubai. It-tim tag─žna dde─őieda li j┼╝id l-informazzjoni g─žal kull lingwa g─žall-espatrijati tag─žna f'Dubaj. Allura, b'dan f'mo─ž─žok, issa tista 'tikseb gwidi, pariri, u impjieg fl-Emirati G─žarab Mag─žquda bil-lingwa tieg─žek stess.

Jekk jog─ž─íbok ag─ž┼╝el formola valida
Dubai City Company
Dubai City Company
Mer─žba, grazzi talli ┼╝┼╝ur il-websajt tag─žna u ssir utent ─ídid tas-servizzi tal-g─ža─íeb tag─žna.

Kummenti huma mag─žluqa.

50% Discount
L-ebda premju
Darb'o─žra
Kwa┼╝i!
Biljetti Fly
Impjieg fÔÇÖDubai!
Premju Nru
L-ebda xortih illum
Kwa┼╝i!
Festi
L-ebda premju
akkomodazzjoni
Ikollok i─ő-─őans li jirba─ž Xog─žol f'Dubai!
Kwa┼╝i kul─žadd jista 'japplika g─žal-Lottery Job Dubai. Hemm biss ┼╝ew─í rekwi┼╝iti biex tikkwalifika g─žal UAE jew Impjiegi tal-Qatar: U┼╝a l-Lotterija tal-Visa f'Dubai biex issir taf bi ftit klikks biss jekk inti tikkwalifika g─žall-Visa tal-Impjiegi. Kull barranin, li mhuwiex ─őittadin ta 'l-UAE, je─žtie─í vi┼╝a ta' residenza biex jg─žix u ja─ždem f'Dubai. Bil-lotterija tag─žna, int tirba─ž Vi┼╝a ta 'Residenza / Impjieg li jippermettilek ta─ždem f'Dubai!
Jekk tirba─ž ix-xog─žol f'Dubai trid tirre─íistra d-dettalji tieg─žek.