லோலோங்கன் பெகெர்ஜான் அசிங்
லோலோங்கன் பெகெர்ஜான் அசிங்
நவம்பர் 13, 2018
இலங்கை தொழிலாளர்கள் துபாயில் வேலைகள்
இலங்கை தொழிலாளர்கள் துபாயில் வேலைகள்
நவம்பர் 18, 2018
அனைத்தையும் காட்டு

துபாய் ஐஸ்லர் - துபாய் சிட்டி கம்பெனி

துபாய் வலைப்பதிவு Expats - Dubai'de işler
எங்களை தொடர்பு கொள்ள!

துபாயின் ஐஸ்லர்

துபாய்ட் ஐலர், BAE vatandaşları ve yabancılar için 2019 yılında Dubai'deki işler. Bu kategori genel olarak BAE'de ve Dubai'de iş bulmakla ilgilidir. பிர்லெசிக் அராப் எமிரிக்லெரிண்டே யெர் ஆலன் şirketimiz, burada iş başvurusunda bulunacaklar için mükemmel Bir bilgi kaynağıdır. Yabancılar için en uygun seçeneklerin neler olduğunu mu merak ediyorsunuz? Orta Doğu'daki çalışanlara rehberlik eden işe alım ekibimiz, BAE'de iş bulabileceğinize dair en etkili kanıtlara sahip. அன்காக் புனுன் ஐசின் சி.வி'னிசி நெரேயே யொல்லாயாகஸ்னா பில்மெனிஸ் லாசம். துபாய் yaşamak ve alışmak için kesinlikle mükemmel Bir yer.

İşletme yönteminden satış ve mhendisliğe kadar, துபாய்ட் யபன்சலார் ஐசின் ஹெர் டார்லே காரியர் ஃபர்சாதா மெவ்கட். Yeni yabancı ziyaretçiler Dubai'de kesinlikle Bir iş bulabilir. Ancak bunun için Dubai'deki şirketlere başvururken özgeçmişlerini nasıl hazırlayacaklarını bilmeleri gerekmekte. தஹாசா, மகன் டெரெஸ் ப்ரொஃப்சியோனல் பிர் ப ur வுரு மெக்தூபு டா யஸ்மாலசனஸ். Ayrıca işe alım ajanslarıyla nasıl iletişime geçeceğinizi bilmelisiniz. Bütün bu bilgilere வலைப்பதிவு yazılarımızdan ulaşabilirsiniz. கரியர் danışmanlarından oluşan ekibimiz, yeni özgeçmişler için beklemekte.

துபாயின் yabancılar için

BAE'de iş bulmaya çalışan yabancıların oğu, ülkeyi yalnızca turist vizesiyle ziyaret ediyor. அன்காக் çoğu zaman, iş başvurusunda bulunabilmek için çalışma vizesi gerekiyor. பு யெஸ்டன், துபாய்தே çalışmakla ilgili rehberimizi tamamen okuduğunuzdan emin olun. எக்கிபிமிஸ் சிஸி புராடா கோர்மெக்டன் பயாக் முட்லுலுக் துயாகக்தர். Ltfen Orta Doğu'da ve BAE'de nasıl iş bulabileceğinizi öğrenmek için bize danışın.

துபாய் சிட்டி Şirketi, yeni ve mevcut müşterilerimize, yeni işler bulmaları konusunda முற்ற ımcı oluyor. சிஸ் டி ஒன்லார்டன் பிரி ஓலூப், யாசாம் டார்சானஸ் டெசிஸ்டிரிபிலிர்சினிஸ். எக்கிபிமிஸ் சிஸி துபாய்தே çalışmaya davet ediyor; sosyal medya hesaplarımızda düzenli olarak yeni iş pozisyonları paylaşıyoruz. அய்ர்கா, பாஸ்கா şirketlerle işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz; örneğin Bayt.com, மான்ஸ்டர் வளைகுடா துபாய் ve CareerJet. Kurduğumuz ortaklıklar sayesinde yabancı adayları başarılı Bir şekilde Dubai'de eşitli işlere yerleştiriyoruz. அரையன் ஹெர்கீஸ் ஐய் şanslar.

துபாய் டியுலி İşler Yabancılar İçin

துபாய்ட் டன்யானன் ஹெர் யெரிண்டன் ஜெலன் யபன்சலார் ஐசின் யுகுன் ஐலர் வர். Artık iş aramayı bırakın ve şirketimiz sayesinde bu frsatı yakalayın. Profesyonel ve uzman ekibimiz, zellikle yurt dışında alışmaya yeni başlayacak olanlara, BAE'de yeni Bir yaşam tarzına kavuşmalarında யார்டாம்சி ஒலூயர். துபாய்ட் காரியர் யாப்மக், யபன்சலார் ஐசின் ஜெர்செக்டன் மாம்கான். பு ஜெரெசின் பிலின்சிண்டே ஓல்டுவுமுஸ்டான், டானியானன் ஹெர் யெரிண்டன் அடே காபுல் எடியோரூஸ். İşe başladığımız gnden beri, ekibimiz dünya çapında iş arayan tüm yabancılara motasyon sağlıyor. அரமயா யெனி பாஸ்லயன்லர் பிர்லெசிக் அராப் எமிரிலிக்லெரிண்டே யர் ஆலன் சி.வி.லெரினி குண்டெரியோர்லார் ve hepsi yurt dışında işlere yerleştiriyorlar.

ஜெனல் ஒலராக், பிர்லெசிக் அராப் எமிரிலிக்லெரி, iş அராயன் யபன்சலாரன் அனா ஹெட்ஃப்ளரிண்டன் பிரி. Çünkü bu Arap ülkesi, Basra Körfezi'nin kıyısındayer alıyor. பு செபில், Hintli ve Pakistanlı yöneticiler için çok uygun Bir lokasyon. துபாய் வெ அபுதாபி, உம்மன் வெ சூடி அரபிஸ்தான் ile komşu olmasından dolayı BAE'nin ana iş merkezleri haline geldiler. பு இக்கி şehirde ve komşu bölgelerde son derece iyi iş olanakları olduğu biliniyor. அய்ர்கா, அல்கெனின் ரெஸ்மி திலி அராபியா. Bu yüzden ileride Katar ve Suudi Arabistan'a yönelmek isteyen adaylar için, BAE iyi Bir başlangıç ​​noktası.

நே வர் கி, பி.ஏ.இ.இல்க் டெஃபா ஜியாரெட் எடெசெக் ஓலன்லாரன் டிக்காட் எட்மேசி வெ யுகுலமாஸ் ஜெரெக்கென் kennemli பிர்கா நோக்தா வர். Yöneticileri işe almaktan sorumlu ekibimiz, sizin için bu konuda Birkaç rehber hazırladı. Ellzellikle de yeni yöneticilerin Dubai'de iş aramaya başlamasına marginımcı olmaya çalışıyoruz çünkü yabancılar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş fırsatları yakalamak görünüşte oldukça zor olabiliyor.

ஹரிகா பிர் காரியாயர் இகின் இஸ் அர்மா சைட்டெரினி கல்லானி

ஜெனல் ஒலராக் BAE'de iş bulabilmek için iş arama sitelerini kullanmak gerekiyor. எக்கிபிமிசின் பு கொனுடா, ellzellikle yurt dışında çalışmaya yeni başlayacak adayları düşünerek hazırladığı Birkaç detaylı rehber var. அன்காக் யின் டி, aşağıda bu sitelerden bazılarına değindik. நே யாசாக் கி, ஸ்டாண்டார்ட் பிர் çalışanın bu sitelerden çok fazla şey beklememesi gerekiyor. Başvuruların yanıtlanma oranı% 2-% 3 civarında ve bu kesinlikle düşük Bir oran. Üstelik oğu durumda, size yanıt veren şirket, istediğiniz şirket olmayabiliyor ve iş tekliflerinin beklentilerinizi karşılamama olasılığı da var. Başvuru mektubunuzu ve சி.வி'னிசி கிம் குண்டர்டிசினிஸ் கொனுசுண்டா டா டிக்கட்லி olmalısınız nkü dünyanın her yerinde Birçok dolandırıcılık şirketi var.

யின் டி, துபாய் சிட்டி şirketi sizi güvenilir siteleri denemeniz için teşvik ediyor. அராமா தளம் வெ போர்ட்டலாரனா கயட் ஓல்மலே வெ பு சைட்லெரி பிர் şans tanımalısınız çünkü karşınıza neyin çıkacağını gerçekten bilemezsiniz. கெண்டினிசி பிர் அன்டா ஓர்டா டோசுடா புலாபிலிர்சினிஸ். Çünkü özellikle Dubai'de, basit Bir konuşma ya da bağlantı, Bir iş teklifine dönüşebilir ve Bir anda yurt dışında çalışmaya başlayabilirsiniz. அராமா மோட்டார்லார் ஜெனல் இஸ்திஹ்தாம் அஸெண்டன் யெனி ஐş அராயன்லார் ஐசின் çok ஃபாய்டாலா ஓலகாக்டர்; துபாய்ட் யபன்சலார் ஐசின் பெக் çok iş pozisyonu mevcut. Ayrıca bu ilanlar size yeni Bir bakış açısı sağlayabilir.

Yabancılar nasıl iş bulabilir?

BAE'deki iş arama siteleri hakkında daha fazla bilgi edinin

துபாயின் ஐஸ்லர் என்பவரால் Yabancılar ve BAE vatandaşları için

வளைகுடா திறமை

வளைகுடா திறமை hakkında: Körfez bölgesindeki en iyi sitelerden bii ve genel olarak, gerçekten iyi iş pozisyonlarıyla dolu. அவளுடைய கோன் கோர்பெஸ் ஆல்கெலெண்டெக்கி ve Katar ile Abu Dhabi'deki açık pozisyonlar güncelleniyor. Pek çok yabancı bu site sayesinde Dubai'de iş buldu.

Bayt.com

ஹஸன் hakkında: Orta Doğu'daki Bir numaralı şirket. Yabancılar için özellikle öneriliyor ve genel olarak en iyi iş arama sitelerinden bii. Orta Doğu ve இந்திஸ்தானின் யானா சாரா, டாம் டான்யதன் யானெடிகிலர் சி.வி.லெரினி பு சிட்டியே குண்டேரியர்.

EdArabia

EdArabia hakkında: பு şirket en hızlı büyüyen şirketlerden bii. அனா ஹெட்ஃப்ளெரி, yabancılar da dahil iş arayan tüm adaylara eğitim vermek. Google'da üst sıralarda yer alan şirketin sitesinde, pek çok iş ilanı var. Ayrıca iş arayanlara başarılı rehberler de sunuyorlar.

Dubizle

Dubizle hakkında: பு şirket, ellzellikle துபாய்ட் என் அன்டே ஜெலன் இலன் சைட்லெரிண்டன் பிரி. BAE'de çalışma vizesiyle iş aramak için bu siteyi kullanabilirsiniz. Sektöre 2005 yılında giriş yapan Dubizle, o zamandan beri büyük Bir popülarite kazandı ve siteye eklenen iş ilanı sayısı her gün artıyor. Hem iş arayanlar hem de işverenler için oldukça faydalı Bir araç.

மான்ஸ்டர் வளைகுடா

மான்ஸ்டர் வளைகுடா hakkına: Bu kariyer sitesinde aradığınız her türlü işi bulabilirsiniz çünkü şirket COK Uzun zamandır பூ sektörde olduğundan ve COK yüksek puanlar aldığından, hemen hemen தும் işverenler பூ siteye üye oluyorlar.

கண்ணாடி கதவு

கண்ணாடி கதவு hakkında: அஸ்லாண்டா பு şirket, துபாய் வெ அபுதாபி iş fırsatlarını yayınlamaya yeni başladı. சிட்டெனின் எசெலிக்லெரிண்டன் பிரி, iş ilanı yayınlayan firmaların kullanıcılar tarafından puanlanabilmesi. Ayrıca, işletma alanında yüksek lisans yapmış olan adaylar bu sitede kendilerine çok uygun pozisyonlar bulabilirler.

தொழில் ஜெட்

தொழில் ஜெட் hakkında: Bu site, kariyer arama motorları arasında en çok öne çıkanlardan biri ve iş deneyiminiz ne seviyede olursa olsun, BAE'de iş bulmak için bu siteyi kullanabilirsiniz. அய்ரிகா, özel olarak tasarlanmış sistemleri internet üzerinden iş bulmayı son derece kolay hale getiriyor.

துபாய் தொழிலாளர்கள்

துபாய் தொழிலாளர்கள் hakkında: Bu site, yenilikçi Bir iş arama portalı. போர்ட்டல் அகெல்லே துபாய் ஹேக்கமெட் குருலுசு தாரஃபாண்டன் கெலிஸ்டிரில்மிக், யானி மகன் டெரெஸ் கெவெனிலிர் ஓல்டுசுனு சாய்லீபிலிரிஸ். Yeni olmasına rağmen kısa sürede BAE'nin en popüler iş arama motorlarından bii haline geleceği kesin.

நாணல்

நாணல் hakkında: Bu İngiltere'nin en büyük iş arama motorlarından bii ama Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki açık pozisyonlarla ilgili iş ilanları da içeriyor. Ilngiliz vatandaşları ve diğer uluslardan adaylar buradan yeni iş fırsatlarına başvuruda bulunabilir. Ayrıca bu sitedeki iş teklifleri İngiliz sterlini ile hesaplanıyor, yani kesinlikle göz atmaya değer Bir arama motoru.

உண்மையில்

உண்மையில் hakkında: Bu site, dünyadaki iş arama motorları arasında ilk üçte yer alıyor ve şirket her geçen gün daha da büyüyor. 2019 yılında 200 milyon ziyaretçiye ulaştılar ve ay yeni üyeler kayıt oluyor.

Naukri

Naukri hakkında: துபாய் சிட்டி Şirketi, tüm dünyadan adaylara açık olduğu için Naukri'ye rehberlerinde de yer veriyor. தளம் yurt dndan başvuracak adaylar için Hindistan, BAE ve Katar'dan iş ilanlarıyla dolu. யெரெல் பசார்லாரா யெனெலிக் டெக்லிஃப்லர் டி டெசென்லி ஒலராக் கன்செலெனியோர்.

Laimoon

Liamoon hakkında: Bu site BAE'de kariyer arayanlar arasında çok popüler çünkü açık iş pozisyonlarını doğrudan şirketlerin internet sitelerinden topluyor ve Katar ve Suudi Arabistan'dan iş ilanları da içeriyor.

துபாயில் நான் யார்?

பிர்லெசிக் அராப் எமிரிலிக்லெரிண்டே, யபன்சலார் ஐசின் ilngilizce öğretmenliğinden işçiliğe kadar pek çok kariyer fırsatı mevcut. அன்காக் தஹா ஐய் ஐலர் ஐசின், அராபாயோக் ஐயோ கொனுயுயோர் ஓல்மலாசனஸ். அரபியா பில்மியோர்சனஸ் யா டா யெட்டெர்லி ஐ டெனெய்மினிஸ் யோக்ஸா, துபாய்தே டஹா டாக் பிர் போஜிசோண்டா ஐஸ் பாலாமனஸ் டா மாம்கான். Yukar'da saydığımız sitelerde yabancılar için Dubai'de bulunabilecek pek çok iş mevcut ancak அரபியா பில்மேயென்லர் ஐசின் இஸ்திஹ்தம் ஓலாசாலே மாலெசெப் டாக்.

Bir başka olumsuz yön de, bu sitelerin hepsinde çok fazla sayıda iş fırsatı bulunması. Bu sebeple her alandan Bir sürü insan zgeçmişlerini yollayabiliyor. அவளுடைய கோன் பு சைட்லரின் அவளது பிரி வசதாசைலா, onlarca yeni aday başvuruda bulunuyor. ஒலும்லு ஆடான் பகர்சக், துபாய் மகன் பிர்காஸ் ஆன் யால்டார் ஹஸ்லா பயேமெக்டே வெ ஆங்கிலீசெஸ் பிஏஇடெக்கி önemli டில்லர்டன் பிரி ஹாலின் ஜெல்மெக்டே. பு செபில், பிர்லெசிக் அராப் எமிலிக்லெரி'ண்டெக்கி iş fırsatları da uluslararası alana açılarak artmakta. Böylece yabancılar için Dubai'deki uygun işler de giderek çoğalmakta. Yurt dışında yeni iş aramaya başlayacak olanlar ileride BAE'de iyi işler bulmayı umabilirler ve Basra Körfezi bölgesindeki çeşitli ülkeler yabancılar için yeni evleri haline gelebilir.

துபாயின் யாசலார்

BAE, dünyadaki en güzel yerlerden bii. Yte yandan, hukuk sistemi Şeriat hukukunun katı Bir yorumu gibi bazı sert kurallara dayanmakta ve ne olursa olsun, bu kurallara uyulmakta. Yabancı çalışanlar bu konuda sıkıntı yaşayabiliyor. Çalışmak için அபுதாபி veya Dubai'ye gelip Yeni பிர் hayata başlayan yabancılar, kurallara uymakta zorluk çekiyor ve Kisa உறுதி içinde, hapis cezası alıyorlar. பு yüzden BAE, ülkesindeki yabancıları ülkede nelerin yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. Bu gerçekten faydalı Bir hizmet ve suç oranını azaltıyor.

யின் டி, துபாய்ட் யெனி யாசான்மா பாஸ் ஆர்னெக்லர் வர். Yabancı turistler yasaları çiğneyip, avukatlar aracılığıyla kurtulmaya çalışıyorlar ama ne yazık ki, BAE'deki yasalar herkes için son derece katı. Halka açık yerlerde el ele tutuşmak ve Facebook'tan uygunsuz paylaşımlar yapmak yasak. கமுயா அக் யெர்லெர்டே ருஹ்சாட்சாஸ் ஒலராக் அல்கோல் குல்லன்மக் கெசின்லிகல் யசக். Maalesef, karşı cinsiyetten biriyle (eğer karınız değilse) aynı otel odasını paylaşamıyorsunuz.

துபாயின் ஐஸ்லர்

தஹாசா, துபாய் makamları bazı durumlarda adaletsiz davranabiliyor. பிர்லெசிக் அராப் எமிரிலிக்லெரி ஹாகெமெட்டி, அவரது ஜமான் சொரூதுர்மா அமானான் யோலாரன் அர்யோர். Yabancıların eriat yasasına uygun olmayan davranışlarda bulunmasına asla izin verilmiyor. ஒலும்லு யண்டென் பகர்சக், யபன்சலார் ஐசின் பிர்காஸ் இஸ்டிஸ்னா யபால்டனா சாய்லீபிலிரிஸ். Örneğin, துபாய் வெ அபுதாபி ஹோட்டல்ரி çiftlerden evlilik cüzdanlarını istemiyor. ஹல்புகி துபாய் yerel halkı için normal uygulama bu. Üstelik BAE'de renkli Bir gece hayatı da var. பு சைஸ் துஹாஃப் ஜெலபிலிர் அமா, டோரு அவ்ருபாலே செக்ஸ் ஐசிலெரின் அக் பிர் şekilde yeni müşteri aradıkları gay barlar ve gece kulüpleri bile mecut ve bu tip yerler BAE'nin அவளுடைய yerinde uluslararası müşterilere hizmet vermek için yaygın olarak açılıyor.

துபாயில் உள்ள Yabancı işçiler için

Dünyanın her yerinden gelen yabancılar için Dubai'de pek çok iyi iş imkanı bulunmakta. பெக் çok kişi, ellzellikle de yöneticiler, burada kolaylıkla iş bulabilir. திக்காட் எடில்மேசி கெரெக்கென் டெக் நோக்தா, துபாய் வெ அபுதாபி'டெக்கி யாசம் டார்சா. BAE'yi ilk defa ziyaret edenler, bazı kurallara uymak zorunda olduklarını unutmamalılar. Yte yandan, துபாய் yabancı yöneticilere kucak açmakta. துபாய் ஹவலிமான்லார், ஓட்டெல்லர் வெ ஓட்டோமோடிவ் செக்டெரா பு கொனுடா பா ç செக்கியோர். Btün bu alanlarda, Pakistanlı işçilerden Hindistanlı yöneticilere kadar pek çok yeni çalışan var. Şirketimiz dünyanın her yerindeki adaylara kesinlikle துபாய் ஜியாரெட் எட்மெலரினி வெ யர்ட் டான்டா çalışamaya başlamalarını tavsiye ediyor.

மேலும் சரிபார்க்கவும்: வெளிநாட்டினருக்கான பன்மொழி வழிகாட்டிகள்

துபாய் சிட்டி கம்பெனி இப்போது துபாயில் வேலைகளுக்கு நல்ல வழிகாட்டிகளை வழங்குகிறது. எங்களுக்காக ஒவ்வொரு மொழிக்கும் தகவல்களைச் சேர்க்க எங்கள் குழு முடிவு செய்தது துபாய் வெளிநாட்டினர். எனவே, இதை மனதில் கொண்டு, நீங்கள் இப்போது உங்கள் சொந்த மொழியுடன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் வழிகாட்டிகள், உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பைப் பெறலாம்.

துபாய் நகர நிறுவனம்
துபாய் நகர நிறுவனம்
வருக, எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிட்டதற்கு நன்றி மற்றும் எங்கள் அற்புதமான சேவைகளின் புதிய பயனராக மாறினோம்.

ஒரு பதில் விடவும்

CV ஐ பதிவேற்றுக